2016-04-07 09:36

2016-04-07 09:36

Lär dig arabiska

ARVIKA: Kurs för nybörjare

Arabiska talas av 340 miljoner människor världen över och är ett av de fem stora världsspråken.
Nu kan man lära sig språket i Arvika.

Som ett led i arbetet med att skapa mötesplatser mellan människor, öka integrationen och sprida kunskap om andra kulturer, startar Arvika Bibliotek och bildningsförbundet NBV en nybörjarkurs i arabiska på Arvika bibliotek.

Förra året genomfördes en motsvarande kurs där intresset var så stort att många inte fick möjlighet att gå kursen. Nu startar alltså en ny kurs där man under fem kurstillfällen får lära sig grunderna i arabiska språket.

Kursen hålls på Arvika bibliotek fem onsdagar under perioden 20 april – 18 maj. Lärare är Ali Alghanem. Antalet platser är begränsat.

Som ett led i arbetet med att skapa mötesplatser mellan människor, öka integrationen och sprida kunskap om andra kulturer, startar Arvika Bibliotek och bildningsförbundet NBV en nybörjarkurs i arabiska på Arvika bibliotek.

Förra året genomfördes en motsvarande kurs där intresset var så stort att många inte fick möjlighet att gå kursen. Nu startar alltså en ny kurs där man under fem kurstillfällen får lära sig grunderna i arabiska språket.

Kursen hålls på Arvika bibliotek fem onsdagar under perioden 20 april – 18 maj. Lärare är Ali Alghanem. Antalet platser är begränsat.