2016-04-07 15:53

2016-04-07 15:53

Kritik riktas mot vård på Verkstaden

ARVIKA: Tumör upptäcktes efter många år

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har funnit brister i en patienthandläggning vid vårdcentralen Verkstaden i Arvika.

En patient har anmält landstinget i Värmland för bristande utredning på vårdcentralen Verkstaden i Arvika.

Av anmälan framkommer att patienten sökt för känselbortfall och smärtor i ben och fötter sedan 2008. Trots upprepade och efterföljande läkarbesök blev det ingen djupgående utredning av besvären utan bara läkemedelsbehandling. Våren 2014 blev den från början aktive patienten dessutom rullstolsbunden.

Föll

I januari 2015 föll patienten i hemmet och vårdades därför på sjukhus. Under tiden på sjukhus gjordes en magnetröntgenundersökning och en stor tumör upptäcktes i ryggmärgen. Denna tumör bedömdes vara orsaken till patientens förlamning. I mars 2015 genomgick patienten en operation i Uppsala och en förbättring har skett. Patienten går nu obehindrat i hemmet och med rullator utomhus.

Utredningar

IVO anser nu att det brustit i handläggningen från vårdcentralen Verkstadens sida. Det borde ha gjorts ytterligare utredningar redan när patienten sökte för smärtor och känselbortfall i ben och fötter 2008. Även när patienten sökte vård 2014 för långvarigt försämrade symptom borde patienten ha remitterats vidare för annan undersökning eller konsultation av annan vårdgivare, anser IVO.

Lag

IVO skriver i sitt beslut att enligt patientsäkerhetslagen ska patienten ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård och vården ska så långt det är möjligt ske i samråd med patienten. Det har inte skett i det här fallet, anser IVO genom den kritik man riktar.

Verksamhetschefen och enhetschefen på Verkstaden anser dock att de utredningar som gjorts och den vård som getts har varit adekvat. Man beklagar dock att tumörsjukdomen i ryggen inte diagnostiserats.

En patient har anmält landstinget i Värmland för bristande utredning på vårdcentralen Verkstaden i Arvika.

Av anmälan framkommer att patienten sökt för känselbortfall och smärtor i ben och fötter sedan 2008. Trots upprepade och efterföljande läkarbesök blev det ingen djupgående utredning av besvären utan bara läkemedelsbehandling. Våren 2014 blev den från början aktive patienten dessutom rullstolsbunden.

Föll

I januari 2015 föll patienten i hemmet och vårdades därför på sjukhus. Under tiden på sjukhus gjordes en magnetröntgenundersökning och en stor tumör upptäcktes i ryggmärgen. Denna tumör bedömdes vara orsaken till patientens förlamning. I mars 2015 genomgick patienten en operation i Uppsala och en förbättring har skett. Patienten går nu obehindrat i hemmet och med rullator utomhus.

Utredningar

IVO anser nu att det brustit i handläggningen från vårdcentralen Verkstadens sida. Det borde ha gjorts ytterligare utredningar redan när patienten sökte för smärtor och känselbortfall i ben och fötter 2008. Även när patienten sökte vård 2014 för långvarigt försämrade symptom borde patienten ha remitterats vidare för annan undersökning eller konsultation av annan vårdgivare, anser IVO.

Lag

IVO skriver i sitt beslut att enligt patientsäkerhetslagen ska patienten ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård och vården ska så långt det är möjligt ske i samråd med patienten. Det har inte skett i det här fallet, anser IVO genom den kritik man riktar.

Verksamhetschefen och enhetschefen på Verkstaden anser dock att de utredningar som gjorts och den vård som getts har varit adekvat. Man beklagar dock att tumörsjukdomen i ryggen inte diagnostiserats.