2016-04-01 09:41

2016-04-03 12:03

Ny busstur till Mosseberg

ARVIKA: Insamling av matavfall underlättas

Värmlandstrafik har i all hast öppnat en ny destination för sina bussar, till Mossebergs avfallsanläggning i Arvika.

I och med att Arvika Teknik AB börjat samla in matavfall har efterfrågan på transporter till och från Mosseberg ökat, det har till och med varit så att kommunhusets telefonväxel blivit nerringda av Arvikabor som velat ha hjälp med transporten till avfallsanläggningen.

Agera

Efterfrågan har gjort att kommunalrådet Peter Söderström (S) tvingats agera, först kontaktade han kommunens egna sopbilar och undrade om de hade plats och tid för extraturer till Mosseberg. Det hade de dock inte mestadels beroende på platsbrist. Frågan gick då till Arvikaföretaget Wikmans Buss AB. Wikmans tvingades dock tacka nej då man har bokade resor till transdansen i Hornborgasjön hela april månad ut.

I ett sista desperat försök att lösa transportfrågan fick dock kommunalrådet napp – hos Värmlandstrafik AB. Värmlandstrafik kunde tacka ja med kort varsel då man har överkapacitet bland långlinjebussarna, ingen vill nämligen åka med dessa bussar – nya bussar – då de saknar toalett.

Påse biljett

Tre hållplatser i Arvika kan resenärerna utgå ifrån om man ska till Mosseberg, dels från Palmviken, dels från järnvägsstationen och dels från stadsparken. Vid samtliga hållplatser kan man också köpa biljetter av Värmlandstrafiks chaufförer fast med ett mycket viktigt undantag – resenären måste visa upp en påse med matavfall för att få köpa biljett, och det måste vara av den påssort som Arvika kommun delat ut till sina avfallsabonnenter. Chaufförerna i fråga kommer också att nosa på påsen för att verkligen förvissa sig om att det handlar om matavfall och inte om lukt från Systembolaget.

Komposten där bak

En stridsfråga när det gäller insamling av matavfall har ju varit avgiften för de som komposterar sitt eget matavfall, dessa personer anser ju att man ska ha en lägre avgift eller helst ingen avgift alls.

I fallet med komposterat material till Mosseberg har man löst det på det sättet att Värmlandstrafik frigjort utrymme längst bak i sina bussar där alla grönavågare kan köra in en eller två skottkärror med kompost för avlämning. Det finns dock en hake även i detta fall, för att man ska få nyttja den speciella containern för komposterat avfall på Mosseberg måste grönavågarna bära en LRF-keps med orden: Jag vet alltid bäst! Jag kan själv!

Biogasbil

På Mosseberg har kommunen för övrigt byggt en busshållplats med torvtak, vilken finns intill den nya sorteringsanläggningen. Idag mellan klockan 10-14 bjuder man på korv och bröd på denna plats, tilltugg som är ditkörda av en bil driven av biogas.

I och med att Arvika Teknik AB börjat samla in matavfall har efterfrågan på transporter till och från Mosseberg ökat, det har till och med varit så att kommunhusets telefonväxel blivit nerringda av Arvikabor som velat ha hjälp med transporten till avfallsanläggningen.

Agera

Efterfrågan har gjort att kommunalrådet Peter Söderström (S) tvingats agera, först kontaktade han kommunens egna sopbilar och undrade om de hade plats och tid för extraturer till Mosseberg. Det hade de dock inte mestadels beroende på platsbrist. Frågan gick då till Arvikaföretaget Wikmans Buss AB. Wikmans tvingades dock tacka nej då man har bokade resor till transdansen i Hornborgasjön hela april månad ut.

I ett sista desperat försök att lösa transportfrågan fick dock kommunalrådet napp – hos Värmlandstrafik AB. Värmlandstrafik kunde tacka ja med kort varsel då man har överkapacitet bland långlinjebussarna, ingen vill nämligen åka med dessa bussar – nya bussar – då de saknar toalett.

Påse biljett

Tre hållplatser i Arvika kan resenärerna utgå ifrån om man ska till Mosseberg, dels från Palmviken, dels från järnvägsstationen och dels från stadsparken. Vid samtliga hållplatser kan man också köpa biljetter av Värmlandstrafiks chaufförer fast med ett mycket viktigt undantag – resenären måste visa upp en påse med matavfall för att få köpa biljett, och det måste vara av den påssort som Arvika kommun delat ut till sina avfallsabonnenter. Chaufförerna i fråga kommer också att nosa på påsen för att verkligen förvissa sig om att det handlar om matavfall och inte om lukt från Systembolaget.

Komposten där bak

En stridsfråga när det gäller insamling av matavfall har ju varit avgiften för de som komposterar sitt eget matavfall, dessa personer anser ju att man ska ha en lägre avgift eller helst ingen avgift alls.

I fallet med komposterat material till Mosseberg har man löst det på det sättet att Värmlandstrafik frigjort utrymme längst bak i sina bussar där alla grönavågare kan köra in en eller två skottkärror med kompost för avlämning. Det finns dock en hake även i detta fall, för att man ska få nyttja den speciella containern för komposterat avfall på Mosseberg måste grönavågarna bära en LRF-keps med orden: Jag vet alltid bäst! Jag kan själv!

Biogasbil

På Mosseberg har kommunen för övrigt byggt en busshållplats med torvtak, vilken finns intill den nya sorteringsanläggningen. Idag mellan klockan 10-14 bjuder man på korv och bröd på denna plats, tilltugg som är ditkörda av en bil driven av biogas.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.