2016-03-30 14:31

2016-03-30 14:31

Gud – kan det va´ nåt?

EDA

Många människor bär på andliga erfarenheter av något, som kan vara svårt att beskriva och förstå sig på. Något som kanske krockar med vår rationella, naturvetenskapliga världsbild och också med kyrkans berättelser om Gud.

Med den utgångspunkten arrangeras, under fyra söndagskvällar i april, samtal om Gud och andlighet i kyrkorna i Eda (3/4 Skillingmark, 10/4 Köla, 17/4 Åmotfors, 24/4 Järnskog).

Samtalen vill ställa frågor, dela tankar och öppna rymd kring Gud och de följs av enkel mässa. I samtalen deltar Lennart Nilsson, biskop Bengt Wadensjö (10/4 i Järnskog kl 11 och Kyrkans Hus kl 14), Anders Överby (24/4) och Mia Brodin med flera.

Med den utgångspunkten arrangeras, under fyra söndagskvällar i april, samtal om Gud och andlighet i kyrkorna i Eda (3/4 Skillingmark, 10/4 Köla, 17/4 Åmotfors, 24/4 Järnskog).

Samtalen vill ställa frågor, dela tankar och öppna rymd kring Gud och de följs av enkel mässa. I samtalen deltar Lennart Nilsson, biskop Bengt Wadensjö (10/4 i Järnskog kl 11 och Kyrkans Hus kl 14), Anders Överby (24/4) och Mia Brodin med flera.