2016-03-29 16:59

2016-03-29 16:59

Utökad trafik mot Oslo

TÅGTRAFIK: Ottebol, Brunsberg, Ås och Lerot föreslås tas bort

Fler tåg. Värmlandstrafik vill bygga ut tågtrafiken i länet och ett förslag ligger på Region Värmlands bord. Värmlandstrafik vill bland annat medverka till åtta dubbelturer per dag till Oslo. I förslaget ingår också nedläggning av hållplatser i bland annat västra Värmland enligt tidigare beslut.

Åtta dagliga dubbelturer till Oslo från Karlstad på vardagar och dessutom en utbyggnad mot Örebro och på Fryksdalsbanan. Sådant är Värmlandstrafiks förslag.

Det handlar om utökningar som bolaget eftersökt länge och som möjliggörs genom att NSB förlänger vartannat tåg från Oslo/Kongsvinger till Karlstad. Därmed frigörs kapacitet också för Värmlandstrafik.

– En lösning som får stor betydelse för Värmlands tillväxt. Vi vill bidra till den regionala utvecklingen och öka Värmlands attraktivitet, säger Värmlandstrafiks vd, Lars Bull.

Vänder

I dag vänder NSB:s tåg i Kongsvinger, vilket även Värmlandstrafik gör fast från andra hållet, genom den tilltänkta förändringen öppnas låsta positioner mellan svensk och norsk tågadministration upp.

– Exempelvis Arvika får ett mycket bättre samband med Kongsvinger- och Osloregionerna. För att detta ska fungera fullt ut måste det dock bland annat finnas en modern stoppstruktur längs sträckan.

Rätt tidpunkt

En modern stoppstruktur innebär att hållplatser som Ås, Lerot, Ottebol och Brunsberg försvinner – från december 2016. Nedläggningar av dessa stationer har tidigare diskuterats och fullföljs nu enligt förslaget.

– Nu anser vi att det är ett lämpligt tillfälle. Sedan får vi se om politiken tar beslut om finansiering av förslaget, 29 miljoner kronor kostar det.

Tid

Lars Bull säger att man inte räknar sekunder och minuter man vinner om man lägger ner hållplatserna utan att restiden påverkas av tre förhållanden; banans kapacitet, vilka fordon man förfogar över samt stoppstrukturen, där de var för sig inte är avgörande.

– Man pratar om tågstationer, men tågstationer var det här för 150 år sedan, idag är det frågan om hållplatser. Dessutom hållplatser med få resenärer som inte matchar moderna tågstationer, att få till det kostar flera miljoner kronor per station.

Säger ja

En som riskerar att mista sin tågstation är fullmäktigeledamoten i Arvika, Peter Joensuu (M), boende i Ottebolstrakten. Han köper dock Värmlandstrafiks resonemang och anser att fördelarna överväger nackdelarna med Värmlandstrafiks förslag.

– Jag ser det positiva i en utökad Oslotrafik, det gynnar förmodligen en större skara människor. Konkurrensen på spåret är dessutom stor, även godstrafiken finns ju.

Säger ja

Även Claes Pettersson (S), tidigare kommunalråd i Arvika och idag ledamot av Region Värmland, säger ja till Värmlandstrafiks förslag.

– Ett stopp tar ett antal minuter och tid är viktigt, det gäller att hitta en lagom balans. Det här är ett väldigt viktigt tågförslag, vi öppnar upp hela vår västra sida mot Norge.

Säger nej

Kritisk till en nedläggning av hållplatser som Ås, Lerot, Ottebol och Brunsberg är Jesper Johansson (MP), ledamot i regionstyrelsen tillika vice ordförande i kollektivtrafiknämnden. Johansson vill ha kvar hållplatserna så att åtminstone vissa tågturer kan stanna där. Johansson, MP och många andra vill även att en eventuell nedläggning utreds mera på djupet, bland annat hur stor tidsvinsterna blir.

– Vi vill ha en tydlig utredning om stationsnedläggningarna och det är vi helt eniga om i kollektivtrafiknämnden.

Åtta dagliga dubbelturer till Oslo från Karlstad på vardagar och dessutom en utbyggnad mot Örebro och på Fryksdalsbanan. Sådant är Värmlandstrafiks förslag.

Det handlar om utökningar som bolaget eftersökt länge och som möjliggörs genom att NSB förlänger vartannat tåg från Oslo/Kongsvinger till Karlstad. Därmed frigörs kapacitet också för Värmlandstrafik.

– En lösning som får stor betydelse för Värmlands tillväxt. Vi vill bidra till den regionala utvecklingen och öka Värmlands attraktivitet, säger Värmlandstrafiks vd, Lars Bull.

Vänder

I dag vänder NSB:s tåg i Kongsvinger, vilket även Värmlandstrafik gör fast från andra hållet, genom den tilltänkta förändringen öppnas låsta positioner mellan svensk och norsk tågadministration upp.

– Exempelvis Arvika får ett mycket bättre samband med Kongsvinger- och Osloregionerna. För att detta ska fungera fullt ut måste det dock bland annat finnas en modern stoppstruktur längs sträckan.

Rätt tidpunkt

En modern stoppstruktur innebär att hållplatser som Ås, Lerot, Ottebol och Brunsberg försvinner – från december 2016. Nedläggningar av dessa stationer har tidigare diskuterats och fullföljs nu enligt förslaget.

– Nu anser vi att det är ett lämpligt tillfälle. Sedan får vi se om politiken tar beslut om finansiering av förslaget, 29 miljoner kronor kostar det.

Tid

Lars Bull säger att man inte räknar sekunder och minuter man vinner om man lägger ner hållplatserna utan att restiden påverkas av tre förhållanden; banans kapacitet, vilka fordon man förfogar över samt stoppstrukturen, där de var för sig inte är avgörande.

– Man pratar om tågstationer, men tågstationer var det här för 150 år sedan, idag är det frågan om hållplatser. Dessutom hållplatser med få resenärer som inte matchar moderna tågstationer, att få till det kostar flera miljoner kronor per station.

Säger ja

En som riskerar att mista sin tågstation är fullmäktigeledamoten i Arvika, Peter Joensuu (M), boende i Ottebolstrakten. Han köper dock Värmlandstrafiks resonemang och anser att fördelarna överväger nackdelarna med Värmlandstrafiks förslag.

– Jag ser det positiva i en utökad Oslotrafik, det gynnar förmodligen en större skara människor. Konkurrensen på spåret är dessutom stor, även godstrafiken finns ju.

Säger ja

Även Claes Pettersson (S), tidigare kommunalråd i Arvika och idag ledamot av Region Värmland, säger ja till Värmlandstrafiks förslag.

– Ett stopp tar ett antal minuter och tid är viktigt, det gäller att hitta en lagom balans. Det här är ett väldigt viktigt tågförslag, vi öppnar upp hela vår västra sida mot Norge.

Säger nej

Kritisk till en nedläggning av hållplatser som Ås, Lerot, Ottebol och Brunsberg är Jesper Johansson (MP), ledamot i regionstyrelsen tillika vice ordförande i kollektivtrafiknämnden. Johansson vill ha kvar hållplatserna så att åtminstone vissa tågturer kan stanna där. Johansson, MP och många andra vill även att en eventuell nedläggning utreds mera på djupet, bland annat hur stor tidsvinsterna blir.

– Vi vill ha en tydlig utredning om stationsnedläggningarna och det är vi helt eniga om i kollektivtrafiknämnden.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.