2016-03-23 06:00

2016-03-23 06:00

Kommunal vill minska stressen

ARVIKA: Medarbetarna måste få påverka mera själva

För få resurser och arbetssätt som inte sätter medarbetaren i centrum, det är några av orsakerna bakom de ökande sjukskrivningstalen, enligt Kommunal i Arvika.

Inom hemvård, förskola, kost och personlig assistans finns de högsta sjuktalen inom Arvika kommun, alltså typiskt kvinnodominerade yrken där facktillhörigheten i många fall är Kommunalarbetarförbundet.

Ordföranden i Arvika, Ann-Sofie Alexandersson, är bekymrad.

– Jag har jobbat många år inom vården, vi inom kvinnodominerade yrken har inte samma förutsättningar som de manliga, vilket också framkommer i rapporter från Arbetsmiljöverket. Vi saknar resurser och kanske arbetssätt. Det jag främst är orolig för är det tidsstudiesystem vi har, där varje insats ska tidsplaneras. Som medarbetare kan jag inte påverka mitt arbete speciellt mycket utan blir bara tilldelad. Detta är förödande när man jobbar med människor.

Provar

Det rör sig om biståndsbedömda insatser inom hemtjänsten som planeras på detaljnivå. Alexandersson hoppas dock och tror att pilotprojekt kan överbrygga svårigheter så att medarbetarna kan få större frihet att själva påverka arbetet. Ann-Sofie hoppas även att andra pågående projekt ska leda till större arbetsglädje.

– Vi tittar på olika förslag, förslag som ska lugna arbetstempot och inte som i dag att det blir för stressigt. I dag upplever medlemmarna att tiden inte räcker till.

Frigör

Larmgrupp där hemservicen tar över larm från brukarna är något annat Alexandersson hoppas ska minska stressen i arbetet, vilket även är på gång på helger. Även projektet där städning tagits över av annan personal på Vågen ska frigöra tid för mera renodlat vårdarbete.

– Det är en del på gång men sedan ska det utvärderas också. När man jobbar med människor är det här inte så enkelt att lösa.

Inom hemvård, förskola, kost och personlig assistans finns de högsta sjuktalen inom Arvika kommun, alltså typiskt kvinnodominerade yrken där facktillhörigheten i många fall är Kommunalarbetarförbundet.

Ordföranden i Arvika, Ann-Sofie Alexandersson, är bekymrad.

– Jag har jobbat många år inom vården, vi inom kvinnodominerade yrken har inte samma förutsättningar som de manliga, vilket också framkommer i rapporter från Arbetsmiljöverket. Vi saknar resurser och kanske arbetssätt. Det jag främst är orolig för är det tidsstudiesystem vi har, där varje insats ska tidsplaneras. Som medarbetare kan jag inte påverka mitt arbete speciellt mycket utan blir bara tilldelad. Detta är förödande när man jobbar med människor.

Provar

Det rör sig om biståndsbedömda insatser inom hemtjänsten som planeras på detaljnivå. Alexandersson hoppas dock och tror att pilotprojekt kan överbrygga svårigheter så att medarbetarna kan få större frihet att själva påverka arbetet. Ann-Sofie hoppas även att andra pågående projekt ska leda till större arbetsglädje.

– Vi tittar på olika förslag, förslag som ska lugna arbetstempot och inte som i dag att det blir för stressigt. I dag upplever medlemmarna att tiden inte räcker till.

Frigör

Larmgrupp där hemservicen tar över larm från brukarna är något annat Alexandersson hoppas ska minska stressen i arbetet, vilket även är på gång på helger. Även projektet där städning tagits över av annan personal på Vågen ska frigöra tid för mera renodlat vårdarbete.

– Det är en del på gång men sedan ska det utvärderas också. När man jobbar med människor är det här inte så enkelt att lösa.