2016-03-23 08:18

2016-03-23 08:18

Föräldrar vill ha svar om skolan

ARVIKA: Välbesökt kommunfullmäktige

Den framtida skolorganisationen är ett hett samtalsämne och återigen fylldes åhörarplatserna av oroliga föräldrar.

Kommundirektör Mikael Jarekes inledde måndagens fullmäktige med att tacka avgående personalchef Gunilla Nilsson och lyckönska henne inför kommande uppdrag i Karlstad. Han berättade också kort om läget i kommunen beträffande bland annat fiber, näringslivsutveckling och arbetslöshetssiffrorna innan det var det dags för allmänhetens frågestund.

Vill profilera skolan

Aniette Ohlson representerade föräldragruppen vid Järvenskolan. Hon konstaterade att Gunnarskogsborna har tagit Järvenskolan för given och att tidigare inte har insett vikten av att marknadsföra skolan. Nu arbetar de på ett förslag om att profilera skolan mot entreprenörskap för att locka fler elever till högstadiet.

Vänta med beslut

– Vi i föräldragruppen vill att det inte fattas ett beslut redan nu om att högstadiet ska läggas ner. Vi vill få chansen att göra den här profileringen av skolan. Det visar ju då om våra elever stannar kvar och om elever i närområdet kanske kommer till oss, sa Aniette Ohlsson.

Föräldragruppen vill också veta om sparförslaget på 3,2 miljoner för skolan fortfarande ligger kvar.

– Lärande och stöd prognoserar ett underskott för 2016 på ungefär 10-15 miljoner, vilket har medfört att kommunstyrelsen har begärt en handlingsplan från lärande och stöd med åtgärder för att få en ekonomi i balans. Den är inte klar än men det är ju mycket tänkbart att Järvenskolan ligger med som en del i den här handlingsplanen, sa Peter Söderström.

Han påpekade också att om de 3,2 miljoner kronorna inte tas där måste de tas någon annanstans.

Oro för konsekvenser

Ytterligare frågor om landsbygdskolornas framtid rörde bland annat miljöaspekten; om kommunen ser en levande landsbygd som ett mål för kommunen och om alla aspekter verkligen är medräknade i skolutredningen. Föräldrarna är oroliga för hur den nya skolorganisationen ska påverka föreningslivet, fastighetspriserna och näringslivet på de orter som berörs om skolor läggs ner.

Framtidens skolorganisation tas närmast upp igen när kommunstyrelsen sammanträder den 17 april. Därefter går ärendet vidare till fullmäktige för beslut den 25 april.

Parkering och skyltar

Inga interpellationer hade lämnats in, däremot ställdes några enkla frågor. Curt Edenholm (L) frågade Peter Söderström om det finns planer på att höja standarden på den håliga grusparkeringen vid tivoliplatsen. Han ville också veta om det finns möjlighet att ordna välkomnanden skyltar vid kommungränserna. Söderström svarade att medel finns avsatta för att åtgärda tivoliplatsen under 2017. Frågan om skyltning behöver undersökas närmare innan något svar kan lämnas.

Fullmäktiges ordförande Lars-Ove Jansson (S) fick också en fråga av Edenholm. Den berörde ”den fullständigt värdelösa bostadskön” inom Arvika fastighets AB.

Jansson svarade att frågan fortfarande är ”i högsta grad levande” och att det kommer förslag på förändringar framöver. Bland annat har KBAB i Karlstad har ett system som man har tittat på.

Kommundirektör Mikael Jarekes inledde måndagens fullmäktige med att tacka avgående personalchef Gunilla Nilsson och lyckönska henne inför kommande uppdrag i Karlstad. Han berättade också kort om läget i kommunen beträffande bland annat fiber, näringslivsutveckling och arbetslöshetssiffrorna innan det var det dags för allmänhetens frågestund.

Vill profilera skolan

Aniette Ohlson representerade föräldragruppen vid Järvenskolan. Hon konstaterade att Gunnarskogsborna har tagit Järvenskolan för given och att tidigare inte har insett vikten av att marknadsföra skolan. Nu arbetar de på ett förslag om att profilera skolan mot entreprenörskap för att locka fler elever till högstadiet.

Vänta med beslut

– Vi i föräldragruppen vill att det inte fattas ett beslut redan nu om att högstadiet ska läggas ner. Vi vill få chansen att göra den här profileringen av skolan. Det visar ju då om våra elever stannar kvar och om elever i närområdet kanske kommer till oss, sa Aniette Ohlsson.

Föräldragruppen vill också veta om sparförslaget på 3,2 miljoner för skolan fortfarande ligger kvar.

– Lärande och stöd prognoserar ett underskott för 2016 på ungefär 10-15 miljoner, vilket har medfört att kommunstyrelsen har begärt en handlingsplan från lärande och stöd med åtgärder för att få en ekonomi i balans. Den är inte klar än men det är ju mycket tänkbart att Järvenskolan ligger med som en del i den här handlingsplanen, sa Peter Söderström.

Han påpekade också att om de 3,2 miljoner kronorna inte tas där måste de tas någon annanstans.

Oro för konsekvenser

Ytterligare frågor om landsbygdskolornas framtid rörde bland annat miljöaspekten; om kommunen ser en levande landsbygd som ett mål för kommunen och om alla aspekter verkligen är medräknade i skolutredningen. Föräldrarna är oroliga för hur den nya skolorganisationen ska påverka föreningslivet, fastighetspriserna och näringslivet på de orter som berörs om skolor läggs ner.

Framtidens skolorganisation tas närmast upp igen när kommunstyrelsen sammanträder den 17 april. Därefter går ärendet vidare till fullmäktige för beslut den 25 april.

Parkering och skyltar

Inga interpellationer hade lämnats in, däremot ställdes några enkla frågor. Curt Edenholm (L) frågade Peter Söderström om det finns planer på att höja standarden på den håliga grusparkeringen vid tivoliplatsen. Han ville också veta om det finns möjlighet att ordna välkomnanden skyltar vid kommungränserna. Söderström svarade att medel finns avsatta för att åtgärda tivoliplatsen under 2017. Frågan om skyltning behöver undersökas närmare innan något svar kan lämnas.

Fullmäktiges ordförande Lars-Ove Jansson (S) fick också en fråga av Edenholm. Den berörde ”den fullständigt värdelösa bostadskön” inom Arvika fastighets AB.

Jansson svarade att frågan fortfarande är ”i högsta grad levande” och att det kommer förslag på förändringar framöver. Bland annat har KBAB i Karlstad har ett system som man har tittat på.