2016-03-23 08:44

2016-03-23 08:44

Beslutat i kommunfullmäktige

ARVIKA: Kommunfullmäktige

• Leif Hanssons (-) motion om att avskaffa insynsarvode för oppositionspartierna avslogs med hänvisning till att det redan är avskaffat – det försvann, av besparingsskäl, vid årsskiftet.

Hansson hävdar att arvodet är olagligt enligt kommunallagen eftersom det är att betrakta som ett partistöd, vilket såväl Claes Pettersson (S) som kommunstyrelsens ordförande Peter Söderström (S) påpekade att det inte är.

Hansson reserverade sig mot beslutet att avslå motionen.

• Lisa Levins (S) motion om att ta fram en plan för att höja kvaliteten på Kyrkvikens vatten besvarades med att frågan om vattenkvalitet och om/hur badvattenkvalitet kan uppnås är komplex och svår att besvara med dagens bakgrundsmaterial, men att arbetet för att förbättra vattenkvaliteten ska fortsätta.

Lisa Levin, Curt Edenholm (L), Mona Smedman (C) och Leif Björnlod (Mp) efterlyste dock ett mer konkret svar med en tydligare tidsgräns.

Peter Söderström förtydligade att det finns en tidplan. I den strategiska planen föreslås 10 miljoner kronor för kvalitetshöjande åtgärder. Arbetet ska påbörjas under 2017.

• Leif Hanssons motion om att Arvika kommun ska avsluta medlemskapet i Kommuninvest avslogs.

Fullmäktige konstaterar att medlemskapet har lett till betydligt sänkta räntekostnader och att medlemskapet i högsta grad kan betecknas som god ekonomisk hushållning.

Hansson reserverade sig mot beslutet.

• Sverigedemokraterna Ann Garin, Kerstin Nord, Karl-Erik Hylén och Frida Hagström har skrivit en motion om att motionärer ska få ha närvaro- och yttranderätt i samband med att motionerna bereds.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen med hänvisning till att det finns möjlighet att argumentera för sin motion i samband med fullmäktige.

• Centerpartisterna Camilla Gustafsson, Per-Olov Ålander, Ingela Jonsson, Mona Smedman och Robert Aronius förslag som bland annat handlar om att göra en alternativ utredning till det framtagna förslaget om framtidens skola remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

• Malin Elofssons medborgarförslag om att erbjuda fler lokaler och tillställningar för unga under 18 år remitterades också det till kommunstyrelsen för beredning.

• Kommunfullmäktige beslutade också att godkänna revidering av riktlinje för förskrivning av hjälpmedel enligt Hjälpmedelsnämndens förslag.

• Leif Hanssons (-) motion om att avskaffa insynsarvode för oppositionspartierna avslogs med hänvisning till att det redan är avskaffat – det försvann, av besparingsskäl, vid årsskiftet.

Hansson hävdar att arvodet är olagligt enligt kommunallagen eftersom det är att betrakta som ett partistöd, vilket såväl Claes Pettersson (S) som kommunstyrelsens ordförande Peter Söderström (S) påpekade att det inte är.

Hansson reserverade sig mot beslutet att avslå motionen.

• Lisa Levins (S) motion om att ta fram en plan för att höja kvaliteten på Kyrkvikens vatten besvarades med att frågan om vattenkvalitet och om/hur badvattenkvalitet kan uppnås är komplex och svår att besvara med dagens bakgrundsmaterial, men att arbetet för att förbättra vattenkvaliteten ska fortsätta.

Lisa Levin, Curt Edenholm (L), Mona Smedman (C) och Leif Björnlod (Mp) efterlyste dock ett mer konkret svar med en tydligare tidsgräns.

Peter Söderström förtydligade att det finns en tidplan. I den strategiska planen föreslås 10 miljoner kronor för kvalitetshöjande åtgärder. Arbetet ska påbörjas under 2017.

• Leif Hanssons motion om att Arvika kommun ska avsluta medlemskapet i Kommuninvest avslogs.

Fullmäktige konstaterar att medlemskapet har lett till betydligt sänkta räntekostnader och att medlemskapet i högsta grad kan betecknas som god ekonomisk hushållning.

Hansson reserverade sig mot beslutet.

• Sverigedemokraterna Ann Garin, Kerstin Nord, Karl-Erik Hylén och Frida Hagström har skrivit en motion om att motionärer ska få ha närvaro- och yttranderätt i samband med att motionerna bereds.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen med hänvisning till att det finns möjlighet att argumentera för sin motion i samband med fullmäktige.

• Centerpartisterna Camilla Gustafsson, Per-Olov Ålander, Ingela Jonsson, Mona Smedman och Robert Aronius förslag som bland annat handlar om att göra en alternativ utredning till det framtagna förslaget om framtidens skola remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

• Malin Elofssons medborgarförslag om att erbjuda fler lokaler och tillställningar för unga under 18 år remitterades också det till kommunstyrelsen för beredning.

• Kommunfullmäktige beslutade också att godkänna revidering av riktlinje för förskrivning av hjälpmedel enligt Hjälpmedelsnämndens förslag.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.