2016-03-22 20:25

2016-03-22 20:25

Skatten kan bli en diskussionsfråga

ARVIKA: Fullmäktige debatterade framtida prioriteringar

Arvika kommun står inför stora utmaningar när det gäller ekonomin. Vänsterpartiet återkom med sitt krav på skattehöjningar för att kunna göra öronmärkta satsningar. För det fick partiet mothugg av andra politiker. Men kommunalrådet Peter Söderström (S) öppnade av allt att döma för en diskussion om kommunalskatten i sitt inlägg.

– Vi har behov av politiska prioriteringar och omstruktureringar, och vill jag poängtera, en allvarlig djupgående diskussion om en eventuell intäktsökning 2017.

Med effektiviseringar kan kostnaderna minska och det går att omfördela resurser. Men om man vill öka intäkterna finns inte många alternativ. Kommunalskatten är den klart största inkomstkällan för en kommun.

20 miljoner

Under den allmänpolitiska debatten i fullmäktige i måndags inledde kommunalrådet med att beskriva det ekonomiska läget i kommunen. För att nå de ekonomiska mål som kommunen satt upp, och för att få ett resultat som ger utrymme för investeringar, behöver man effektivisera verksamhetens kostnader med cirka 20 miljoner kronor nästa år.

Debatten hålls varje vår inför kommande budgetarbete och är till för att partierna i fullmäktige ska kunna lyfta fram vad man vill prioritera inom den kommunala verksamheten.

Peter Söderström redovisade ett axplock av alla de utmaningar som kommunen står inför. Att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron, investeringar i gatuunderhåll, behov av fler bostäder, en simhall som står inför en totalrenovering inom några år.

– Och vi behöver verkligen stötta upp det lokala kultur- och föreningslivet.

Gert Raiml (V) var den som mest tydligt redovisade hur partiets prioriteringar ska finansieras. 20 miljoner kronor extra vill partiet fördela på fem olika områden, vård och omsorg, förskolan, skolan, socialtjänsten och för mer närproducerad och ekologisk mat i kommunens verksamheter.

– Höj skatten med 50 öre så har vi 20 miljoner. Då kan vi få ett bättre Arvika. Jag är förvånad att ingen pratar om kostnaderna. Ska vi göra något så kostar det faktiskt pengar.

Vård och omsorg

För sitt återkommande krav på en skattehöjning fick han gliringar av moderaten Jan Wettmark som tyckte att det fanns bättre metoder att få ihop ekonomin.

– Genom effektiviseringar eller genom att titta på bolagens roll. Man måste kunna flytta över pengar i solidaritetens namn.

I övrigt valde Moderaterna i stor utsträckning att lyfta fram vården och omsorgen i debatten.

– Vården står inför stora behov och då behövs att man tänker nytt, sa Börje Wahlund som ville släppa in privata aktörer.

(M) hänvisade även till de motioner partiet nyligen lagt, där man föreslår förnyade arbetssätt inom hemvården och ökad geriatrisk kompetens inom äldreomsorgen.

Gösta Frödin (L) ville bland annat se kommunen gå från diskussioner och utredning till verklighet, när det gäller att få ett trygghetsboende i Arvika. Och Ritz tyckte han går att renovera till ett fint kulturhus om kommunen är beredd att satsa i lite större omfattning.

Cykelvägar

Johan Andersson (MP) ville se fortsatt satsning på hållbar energi och utbyggnad av cykelvägar, så det blir lättare att välja cykel i stället för bil, och inte bara i tätorten.

Camilla Gustafsson (C) föreslog att kommunen ska lägga in ett landsbygdsperspektiv i beslutsprocessen.

– Vissa beslut slår hårdare på landsbygden än i tätorten. Alltså en tydligare konsekvensbeskrivning av vad ett beslut innebär för landsbygden. Skolfrågan är ett sånt aktuellt område där vi efterfrågat mer konsekvensbeskrivningar för landsbygden.

Även Moderaternas Kristina Bengtsson Nilsson såg satsningar på landsbygden som väldigt viktigt, och det var också en fråga som Liberalerna lyfte.

Ann Garin (S) tyckte bland annat att turismen är en stor tillgång för kommunen och att det finns behov av fler övernattningsmöjligheter. Och att kommunen inte bör förhasta sig när det gäller skolan.

– Vi har behov av politiska prioriteringar och omstruktureringar, och vill jag poängtera, en allvarlig djupgående diskussion om en eventuell intäktsökning 2017.

Med effektiviseringar kan kostnaderna minska och det går att omfördela resurser. Men om man vill öka intäkterna finns inte många alternativ. Kommunalskatten är den klart största inkomstkällan för en kommun.

20 miljoner

Under den allmänpolitiska debatten i fullmäktige i måndags inledde kommunalrådet med att beskriva det ekonomiska läget i kommunen. För att nå de ekonomiska mål som kommunen satt upp, och för att få ett resultat som ger utrymme för investeringar, behöver man effektivisera verksamhetens kostnader med cirka 20 miljoner kronor nästa år.

Debatten hålls varje vår inför kommande budgetarbete och är till för att partierna i fullmäktige ska kunna lyfta fram vad man vill prioritera inom den kommunala verksamheten.

Peter Söderström redovisade ett axplock av alla de utmaningar som kommunen står inför. Att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron, investeringar i gatuunderhåll, behov av fler bostäder, en simhall som står inför en totalrenovering inom några år.

– Och vi behöver verkligen stötta upp det lokala kultur- och föreningslivet.

Gert Raiml (V) var den som mest tydligt redovisade hur partiets prioriteringar ska finansieras. 20 miljoner kronor extra vill partiet fördela på fem olika områden, vård och omsorg, förskolan, skolan, socialtjänsten och för mer närproducerad och ekologisk mat i kommunens verksamheter.

– Höj skatten med 50 öre så har vi 20 miljoner. Då kan vi få ett bättre Arvika. Jag är förvånad att ingen pratar om kostnaderna. Ska vi göra något så kostar det faktiskt pengar.

Vård och omsorg

För sitt återkommande krav på en skattehöjning fick han gliringar av moderaten Jan Wettmark som tyckte att det fanns bättre metoder att få ihop ekonomin.

– Genom effektiviseringar eller genom att titta på bolagens roll. Man måste kunna flytta över pengar i solidaritetens namn.

I övrigt valde Moderaterna i stor utsträckning att lyfta fram vården och omsorgen i debatten.

– Vården står inför stora behov och då behövs att man tänker nytt, sa Börje Wahlund som ville släppa in privata aktörer.

(M) hänvisade även till de motioner partiet nyligen lagt, där man föreslår förnyade arbetssätt inom hemvården och ökad geriatrisk kompetens inom äldreomsorgen.

Gösta Frödin (L) ville bland annat se kommunen gå från diskussioner och utredning till verklighet, när det gäller att få ett trygghetsboende i Arvika. Och Ritz tyckte han går att renovera till ett fint kulturhus om kommunen är beredd att satsa i lite större omfattning.

Cykelvägar

Johan Andersson (MP) ville se fortsatt satsning på hållbar energi och utbyggnad av cykelvägar, så det blir lättare att välja cykel i stället för bil, och inte bara i tätorten.

Camilla Gustafsson (C) föreslog att kommunen ska lägga in ett landsbygdsperspektiv i beslutsprocessen.

– Vissa beslut slår hårdare på landsbygden än i tätorten. Alltså en tydligare konsekvensbeskrivning av vad ett beslut innebär för landsbygden. Skolfrågan är ett sånt aktuellt område där vi efterfrågat mer konsekvensbeskrivningar för landsbygden.

Även Moderaternas Kristina Bengtsson Nilsson såg satsningar på landsbygden som väldigt viktigt, och det var också en fråga som Liberalerna lyfte.

Ann Garin (S) tyckte bland annat att turismen är en stor tillgång för kommunen och att det finns behov av fler övernattningsmöjligheter. Och att kommunen inte bör förhasta sig när det gäller skolan.