2016-03-22 14:30

2016-03-22 14:41

Psykisk ohälsa skenar

ARVIKA: 8,5 procent sjukskrivna inom kommunen

Sjukskrivningstalen inom kvinnodominerade yrken inom Arvika kommun befinner sig på oroväckande nivåer.

Vid senaste kommunfullmäktige var sjukskrivningstalen bland vårdpersonal det stora diskussionsämnet. Detta sedan moderaterna Börje Wahlund och Henrik Samuelsson begärt interpellationsdebatt i frågan. Kommunalrådet Peter Söderström (S) svarade bland annat med att säga att personavdelningen ska gå på djupet för att försöka motverka de höga talen.

– Jag vill ha en handlingsplan, en ny spelplan. Finns det omstruktureringar att göra, ta fram de i så fall, och den bollen har personalavdelningen tagit. Det kommer en återrapportering i maj, sa Söderström.

Hemvård

I januari var 8,5 procent av de anställda sjukskrivna inom Arvika kommun där de högsta talen finns inom hemvård, förskola, kost och personlig assistans. Det vill säga inom kvinnodominerade yrken. Detta trots att en hel del insatser gjorts på området. Personalchefen Gunilla Nilsson pekar bland annat på följande åtgärder:

• Rehabutbildning bland chefer

• Samverkansavtal med Försäkringskassan om tidiga insatser

• Chefer har hälsosamtal vid upprepad korttidssjukdom

• Hälsoinspiratörer som stöd för chefer i det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet

• Rehabkurser för sjukskrivna

• Ryggskola

• Partsammansatta arbetsgrupper som arbetar med arbetsmiljön

• Larmgrupp inom hemtjänsten

• Inrättandet av servicetjänst som städar och tvättar och som därmed frigör tid för andra att ägna sig åt omvårdnad

• Samarbetsprojekt med Försäkringskassan och landstinget med målet att förbättra rehabilitering vid psykisk ohälsa

Ohälsa

Problematiken handlar enligt Nilsson framför allt om det sistnämnda, om psykisk ohälsa.

– Det handlar till stor del om olika kontakt- och människovårdande yrken och arbetsplatser med många medarbetare per chef, kanske måste vi försöka få till ett närmare ledarskap och vi ska även titta på om det går att renodla arbetsuppgifter mer, många av nämnda personalgrupper har ett flertal administrativa arbetsuppgifter.

Arbetstider

En del i detta kan vara den partsammansatta arbetsgruppen som ser över arbetstidsmodeller inom vård och omsorg och man ser även över vem som gör vad, det vill säga om rätt personalkategori jobbar med rätt saker.

Behövs det fler män inom vården?

– Det är alltid bra med jämställdhet och mångfald, vi skulle gärna önska fler män. Själv tror jag vi behöver jobba förebyggande och hälsofrämjande på flera plan, både på individ-, grupp- och organisationsnivå, det kan finnas strukturella förutsättningar som vi måste ändra på.

Testar

I maj ska alltså en återrapportering ske. Målet är att få ner sjukskrivningarna till 5,5 procent under 2016 och till under fem procent till 2018.

– Det här är komplexa frågor, svåra frågor. Vi testar mycket och försöker hitta vägar framåt. Nu ska vi först diskutera med de som berörs, jobba ihop med verksamheterna och ta fram fakta på hur det ser ut.

Vid senaste kommunfullmäktige var sjukskrivningstalen bland vårdpersonal det stora diskussionsämnet. Detta sedan moderaterna Börje Wahlund och Henrik Samuelsson begärt interpellationsdebatt i frågan. Kommunalrådet Peter Söderström (S) svarade bland annat med att säga att personavdelningen ska gå på djupet för att försöka motverka de höga talen.

– Jag vill ha en handlingsplan, en ny spelplan. Finns det omstruktureringar att göra, ta fram de i så fall, och den bollen har personalavdelningen tagit. Det kommer en återrapportering i maj, sa Söderström.

Hemvård

I januari var 8,5 procent av de anställda sjukskrivna inom Arvika kommun där de högsta talen finns inom hemvård, förskola, kost och personlig assistans. Det vill säga inom kvinnodominerade yrken. Detta trots att en hel del insatser gjorts på området. Personalchefen Gunilla Nilsson pekar bland annat på följande åtgärder:

• Rehabutbildning bland chefer

• Samverkansavtal med Försäkringskassan om tidiga insatser

• Chefer har hälsosamtal vid upprepad korttidssjukdom

• Hälsoinspiratörer som stöd för chefer i det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet

• Rehabkurser för sjukskrivna

• Ryggskola

• Partsammansatta arbetsgrupper som arbetar med arbetsmiljön

• Larmgrupp inom hemtjänsten

• Inrättandet av servicetjänst som städar och tvättar och som därmed frigör tid för andra att ägna sig åt omvårdnad

• Samarbetsprojekt med Försäkringskassan och landstinget med målet att förbättra rehabilitering vid psykisk ohälsa

Ohälsa

Problematiken handlar enligt Nilsson framför allt om det sistnämnda, om psykisk ohälsa.

– Det handlar till stor del om olika kontakt- och människovårdande yrken och arbetsplatser med många medarbetare per chef, kanske måste vi försöka få till ett närmare ledarskap och vi ska även titta på om det går att renodla arbetsuppgifter mer, många av nämnda personalgrupper har ett flertal administrativa arbetsuppgifter.

Arbetstider

En del i detta kan vara den partsammansatta arbetsgruppen som ser över arbetstidsmodeller inom vård och omsorg och man ser även över vem som gör vad, det vill säga om rätt personalkategori jobbar med rätt saker.

Behövs det fler män inom vården?

– Det är alltid bra med jämställdhet och mångfald, vi skulle gärna önska fler män. Själv tror jag vi behöver jobba förebyggande och hälsofrämjande på flera plan, både på individ-, grupp- och organisationsnivå, det kan finnas strukturella förutsättningar som vi måste ändra på.

Testar

I maj ska alltså en återrapportering ske. Målet är att få ner sjukskrivningarna till 5,5 procent under 2016 och till under fem procent till 2018.

– Det här är komplexa frågor, svåra frågor. Vi testar mycket och försöker hitta vägar framåt. Nu ska vi först diskutera med de som berörs, jobba ihop med verksamheterna och ta fram fakta på hur det ser ut.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.