2016-03-21 08:55

2016-03-21 08:55

Det blir fem avdelningar

CHARLOTTENBERG: Både i Koppom och Charlottenberg ska moduler köpas in till förskolan

Eda kommun planerar att köpa färdiga förskolemoduler för att få fyra nya avdelningar i Charlottenberg, placerade intill förskolan Gullvivan. Dit tänkte man flytta femårsgruppen som är på Gunnarsbyskolan i dag, plus verksamheten vid förskolan Grottan. Resterande utrymme används till att utöka antalet förskoleplatser.

Vid mötet i februari diskuterade politikerna i kommunstyrelsens bildningsutskott tillfälliga lösningar för att klara behovet av förskoleplatser, i avvaktan på att man skulle komma i gång och bygga en ny förskola i Charlottenberg.

Men bristen på förskoleplatser har blivit så stor att utskottet vid sammanträdet nu i mars la fram ett förslag om att kommunen ska köpa in färdiga förskolemoduler för ytterligare fyra avdelningar som en permanent lösning.

– Nu är vi i ett läge där det börjar bli akut brist, säger ordföranden i utskottet Kari Staatsen, Hela Edas Lista.

Förslaget måste upp i fullmäktige för beslut, och det blir vid sammanträdet i april. Men politikerna i utskottet var eniga om förslaget och fram till aprilmötet har samhällsbyggnadsavdelningen fått i uppdrag att börja ta fram upphandlingsunderlag och se på möjliga placeringar för de nya förskoleavdelningarna.

Finns plats

Tanken är att de ska uppföras intill förskolan Gullvivan.

– Det finns utrymme runtomkring. Vi håller på att se över vilka möjligheter som finns, säger verksamhetschefen på samhällsbyggnad Jan-Erik Eriksson.

Kommunen har en förskoleavdelning för femåringar i lokaler på Gunnarsbyskolan. Men verksamheten ser inte de lokaler man har tillgång till i dagsläget som ett bra alternativ för förskoleverksamhet.

Enligt utskottets förslag ska även förskolan Grottan flyttas till den nya förskolan.

– Det har vi sagt hela tiden, att när vi får en ny förskola i Charlottenberg ska vi flytta Grottan dit. Verksamheten är i en källarlokal och det är dålig utemiljö, säger verksamhetschefen Elisabet Björklund.

Kommunens vård och omsorg kan ha användning för förskolelokalerna om de blir tomma.

När det gäller Charlottenbergsområdet föreslår utskottet också en tillfällig lösning med sex ytterligare platser vid förskolan Droppen i Hammar.

I Koppom är behovet av fler förskoleplatser också stort. Vid utskottets möte i februari beslutade politikerna att utöka antalet platser på förskolan i Skillingmark som en tillfällig lösning. Men för en del Koppomföräldrar är det ingen realistisk möjlighet. Att lämna och hämta barnen där varje dag kan vara svårt att kombinera med jobb eller studier.

En modul

Förvaltningen har tidigare föreslagit att man ska placera en modul med ytterligare en avdelning vid förskolan Hagåsen som en permanent lösning, och på den linjen gick även utskottet nu.

När modulerna i Koppom och Charlottenberg kan tas i bruk är det ingen som vågar ha någon uppfattning om i dag. Det beror på hur lång tid det tar att upphandla modulerna, beroende på vilken lösning man väljer, och en del andra förberedelser i infrastruktur och utemiljö som måste till först.

Vid mötet i februari diskuterade politikerna i kommunstyrelsens bildningsutskott tillfälliga lösningar för att klara behovet av förskoleplatser, i avvaktan på att man skulle komma i gång och bygga en ny förskola i Charlottenberg.

Men bristen på förskoleplatser har blivit så stor att utskottet vid sammanträdet nu i mars la fram ett förslag om att kommunen ska köpa in färdiga förskolemoduler för ytterligare fyra avdelningar som en permanent lösning.

– Nu är vi i ett läge där det börjar bli akut brist, säger ordföranden i utskottet Kari Staatsen, Hela Edas Lista.

Förslaget måste upp i fullmäktige för beslut, och det blir vid sammanträdet i april. Men politikerna i utskottet var eniga om förslaget och fram till aprilmötet har samhällsbyggnadsavdelningen fått i uppdrag att börja ta fram upphandlingsunderlag och se på möjliga placeringar för de nya förskoleavdelningarna.

Finns plats

Tanken är att de ska uppföras intill förskolan Gullvivan.

– Det finns utrymme runtomkring. Vi håller på att se över vilka möjligheter som finns, säger verksamhetschefen på samhällsbyggnad Jan-Erik Eriksson.

Kommunen har en förskoleavdelning för femåringar i lokaler på Gunnarsbyskolan. Men verksamheten ser inte de lokaler man har tillgång till i dagsläget som ett bra alternativ för förskoleverksamhet.

Enligt utskottets förslag ska även förskolan Grottan flyttas till den nya förskolan.

– Det har vi sagt hela tiden, att när vi får en ny förskola i Charlottenberg ska vi flytta Grottan dit. Verksamheten är i en källarlokal och det är dålig utemiljö, säger verksamhetschefen Elisabet Björklund.

Kommunens vård och omsorg kan ha användning för förskolelokalerna om de blir tomma.

När det gäller Charlottenbergsområdet föreslår utskottet också en tillfällig lösning med sex ytterligare platser vid förskolan Droppen i Hammar.

I Koppom är behovet av fler förskoleplatser också stort. Vid utskottets möte i februari beslutade politikerna att utöka antalet platser på förskolan i Skillingmark som en tillfällig lösning. Men för en del Koppomföräldrar är det ingen realistisk möjlighet. Att lämna och hämta barnen där varje dag kan vara svårt att kombinera med jobb eller studier.

En modul

Förvaltningen har tidigare föreslagit att man ska placera en modul med ytterligare en avdelning vid förskolan Hagåsen som en permanent lösning, och på den linjen gick även utskottet nu.

När modulerna i Koppom och Charlottenberg kan tas i bruk är det ingen som vågar ha någon uppfattning om i dag. Det beror på hur lång tid det tar att upphandla modulerna, beroende på vilken lösning man väljer, och en del andra förberedelser i infrastruktur och utemiljö som måste till först.