2016-03-18 12:56

2016-03-18 14:01

Planerar för nya möten om skolan

ARVIKA: Föräldragruppen bevara Vikeneskolan vägrar ge upp

Föräldragruppen Bevara Vikeneskolan planerar en rad åtgärder innan fullmäktigemötet i april, då beslut om grundskolans framtida organisation i Arvika ska tas. Man har inte gett upp sin kamp.

– Definitivt inte, vi ser att det finns saker att kämpa för fortfarande, säger Anna Tindefjord Norlander.

Föräldragruppen hade ett arbetsmöte häromkvällen och la då upp planerna för hur man ska gå vidare.

Närmast väntar fullmäktigesammanträdet i mars, nu på måndag, då meningen är att några föräldrar ska vara på plats och ställa frågor vid allmänhetens frågestund.

– Vi kommer att ifrågasätta förslaget. Dels att man bakat in allt i ett enda förslag, dels att man inte tagit med alla perspektiv som vi efterlyst.

Förslaget omfattar flera förändringar inom skolan.

Vilka perspektiv tänker ni främst på?

– Samhällsekonomiskt. Vad händer med en bygd om man lägger ner en skola? Miljöperspektivet, om föräldrarna måste köra till Edane, eller tvärt om också för den delen. Arvika kommun som är en landsbygdskommun har ett ansvar för att göra en fullödig konsekvensanalys.

Föräldragruppen planerar också för ett stormöte i april, dit man tänker bjuda in politiker från olika partier. Fler kontakter med politiker och andra åtgärder för att väcka opinion nämns också.

Enligt Anna Tindefjord Norlander vill föräldragruppen ha ett bredare konsekvensunderlag utifrån fler perspektiv och en analys som kan generera fler alternativ att ta ställning till.

– Man kan få uppfattningen att det här bara påverkar föräldrar och blivande föräldrar. Men vi är oroliga för centraliseringen i kommunen. Vi vill väcka den allmänna opinionen.

En kommunal folkomröstning diskuterades också under arbetsmötet.

– Vi vill väcka tanken på en folkomröstning med inriktning på en bättre konsekvensanalys om politikerna håller fast vid nuvarande förslag. Vi kar kikat lite på Sunne.

Där hade man en rådgivande folkomröstning om den framtida skolstrukturen för några år sedan.

För att kunna begära en kommunal folkomröstning krävs att man lyckas samla ihop namn från tio procent av alla röstberättigade i kommunen. I så fall måste fullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas eller inte.

– Definitivt inte, vi ser att det finns saker att kämpa för fortfarande, säger Anna Tindefjord Norlander.

Föräldragruppen hade ett arbetsmöte häromkvällen och la då upp planerna för hur man ska gå vidare.

Närmast väntar fullmäktigesammanträdet i mars, nu på måndag, då meningen är att några föräldrar ska vara på plats och ställa frågor vid allmänhetens frågestund.

– Vi kommer att ifrågasätta förslaget. Dels att man bakat in allt i ett enda förslag, dels att man inte tagit med alla perspektiv som vi efterlyst.

Förslaget omfattar flera förändringar inom skolan.

Vilka perspektiv tänker ni främst på?

– Samhällsekonomiskt. Vad händer med en bygd om man lägger ner en skola? Miljöperspektivet, om föräldrarna måste köra till Edane, eller tvärt om också för den delen. Arvika kommun som är en landsbygdskommun har ett ansvar för att göra en fullödig konsekvensanalys.

Föräldragruppen planerar också för ett stormöte i april, dit man tänker bjuda in politiker från olika partier. Fler kontakter med politiker och andra åtgärder för att väcka opinion nämns också.

Enligt Anna Tindefjord Norlander vill föräldragruppen ha ett bredare konsekvensunderlag utifrån fler perspektiv och en analys som kan generera fler alternativ att ta ställning till.

– Man kan få uppfattningen att det här bara påverkar föräldrar och blivande föräldrar. Men vi är oroliga för centraliseringen i kommunen. Vi vill väcka den allmänna opinionen.

En kommunal folkomröstning diskuterades också under arbetsmötet.

– Vi vill väcka tanken på en folkomröstning med inriktning på en bättre konsekvensanalys om politikerna håller fast vid nuvarande förslag. Vi kar kikat lite på Sunne.

Där hade man en rådgivande folkomröstning om den framtida skolstrukturen för några år sedan.

För att kunna begära en kommunal folkomröstning krävs att man lyckas samla ihop namn från tio procent av alla röstberättigade i kommunen. I så fall måste fullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas eller inte.