2016-03-18 14:21

2016-03-18 14:21

I dag minnen från fornstora dar

I KVARNARNAS TID, DEL 4 AV 4: Holkkvarn på Sågudden

Tillbaka till Värmlandsnäs, där kvarnarna var villiga utförare av anförtrodda uppdrag. Enligt kvarntullslängden 1626 fanns i de fyra sydligaste socknarna på Värmlandsnäs två väderkvarnar, bägge i Eskilsäter socken. Två hundra år senare, 1826, var 79 kvarnar i bruk på Näset, där flertalet förmodas ha varit holkkvarnar.

En av dessa, och en av de få välbevarade holkkvarnarna i landet, finns som sagts tidigare på Såguddens Museum i Arvika. Det får anses vara klarlagt att holkkvarnen kom till Näset närmast från Västergötland, där den var vanlig. Stolpkvarnen och holkkvarnen användes endast för husbehovsmalning.

Med pyramidtak

Innan holkkvarnen fick sin slutgiltiga form påminde den mest om en ryggåsstuga på vilken placerats en stolpkvarn. I den utveckling som följde fick den som underdel ett kvadratiskt hus med pyramidtak. Den förhållandevis smäckra överdelen i förening med vingarna, ställdes i rätt position till vinden genom att den vreds runt med en vridbom. Namnet holkkvarn härleds från den väldiga urholkade trädstammen, som sträcker sig genom både övre och nedre byggnadsdelarna och genom vilken en lång axel överför rotationen från vingarna till den s.k. löparen, den överliggande kvarnstenen i ett stenpar. Holkkvarnen på Sågudden nedan är ovanlig i den bemärkelsen att den har dubbla stenpar.

Till Sågudden 1925

Holkkvarnen på Såguddens Museum i Arvika hade tidigare sin uppgift och placering i Torserud i Botilsäters socken på Värmlandsnäs. Den flyttades till Sågudden 1925. Som framgått finns i hela landet ett fåtal välbevarade holkkvarnar. Det innebär att holkkvarnen på Sågudden är en ytterst bevarandevärd klenod, som trots sin ålder och utsatthet i väder och vind fortfarande får sägas vara i gott skick. Men inte nog med det. Också på Såguddens Museum finns två handdrivna kvarnar, en också i kombination med fotdrift, som efter Arne Axelssons vård och omsorg är ordnade i snyggt och presentabelt skick i Åkdonshallens avdelning för redskap och maskiner från det gamla bondesamhället. Eldsjälen i naturnära energi, Dag Midböe, visar och berättar kunnigt och engagerat om vindkraften i allmänhet och holkkvarnen på Sågudden i synnerhet, bl.a. vid årligen återkommande Såguddens dag.

I privat ägo

Hättkvarnarna var inte vanliga på Värmlandsnäs, en finns dock bevarad in i våra dagar, nämligen hättkvarnen i Herrestad i Botilsäters socken. Enligt traditionen lär den ha uppförts första gången i Skanör i Skåne, varifrån den via tjänstgöring i Västergötland, i den delen är dock historien oklar, inköptes till och uppfördes i Herrestad 1888. Ägare till den i landskapet majestätiska och K-märkta hättkvarnen är i dag familjen Hidén i Herrestad.

Vädersoltavlan

Vindkraften och vattenkraften har haft stor plats över tiden hos landets utövande konstnärer. Den första kända målningen av en väderkvarn i Sverige är från 1514 och är utförd på ett altarskåp i Värmdö kyrka. På den mycket berömda Vädersolstavlan över Stockholm, utförd av Urban Målare 1535, är två väderkvarnar avbildade. Vädersolstavlan, som är placerad i Storkyrkan i Stockholm, är dock en kopia utförd av Jacob Heinrich Elbfas 1636. Det ursprungliga konstverket är förkommet.

En av dessa, och en av de få välbevarade holkkvarnarna i landet, finns som sagts tidigare på Såguddens Museum i Arvika. Det får anses vara klarlagt att holkkvarnen kom till Näset närmast från Västergötland, där den var vanlig. Stolpkvarnen och holkkvarnen användes endast för husbehovsmalning.

Med pyramidtak

Innan holkkvarnen fick sin slutgiltiga form påminde den mest om en ryggåsstuga på vilken placerats en stolpkvarn. I den utveckling som följde fick den som underdel ett kvadratiskt hus med pyramidtak. Den förhållandevis smäckra överdelen i förening med vingarna, ställdes i rätt position till vinden genom att den vreds runt med en vridbom. Namnet holkkvarn härleds från den väldiga urholkade trädstammen, som sträcker sig genom både övre och nedre byggnadsdelarna och genom vilken en lång axel överför rotationen från vingarna till den s.k. löparen, den överliggande kvarnstenen i ett stenpar. Holkkvarnen på Sågudden nedan är ovanlig i den bemärkelsen att den har dubbla stenpar.

Till Sågudden 1925

Holkkvarnen på Såguddens Museum i Arvika hade tidigare sin uppgift och placering i Torserud i Botilsäters socken på Värmlandsnäs. Den flyttades till Sågudden 1925. Som framgått finns i hela landet ett fåtal välbevarade holkkvarnar. Det innebär att holkkvarnen på Sågudden är en ytterst bevarandevärd klenod, som trots sin ålder och utsatthet i väder och vind fortfarande får sägas vara i gott skick. Men inte nog med det. Också på Såguddens Museum finns två handdrivna kvarnar, en också i kombination med fotdrift, som efter Arne Axelssons vård och omsorg är ordnade i snyggt och presentabelt skick i Åkdonshallens avdelning för redskap och maskiner från det gamla bondesamhället. Eldsjälen i naturnära energi, Dag Midböe, visar och berättar kunnigt och engagerat om vindkraften i allmänhet och holkkvarnen på Sågudden i synnerhet, bl.a. vid årligen återkommande Såguddens dag.

I privat ägo

Hättkvarnarna var inte vanliga på Värmlandsnäs, en finns dock bevarad in i våra dagar, nämligen hättkvarnen i Herrestad i Botilsäters socken. Enligt traditionen lär den ha uppförts första gången i Skanör i Skåne, varifrån den via tjänstgöring i Västergötland, i den delen är dock historien oklar, inköptes till och uppfördes i Herrestad 1888. Ägare till den i landskapet majestätiska och K-märkta hättkvarnen är i dag familjen Hidén i Herrestad.

Vädersoltavlan

Vindkraften och vattenkraften har haft stor plats över tiden hos landets utövande konstnärer. Den första kända målningen av en väderkvarn i Sverige är från 1514 och är utförd på ett altarskåp i Värmdö kyrka. På den mycket berömda Vädersolstavlan över Stockholm, utförd av Urban Målare 1535, är två väderkvarnar avbildade. Vädersolstavlan, som är placerad i Storkyrkan i Stockholm, är dock en kopia utförd av Jacob Heinrich Elbfas 1636. Det ursprungliga konstverket är förkommet.

  • Gösta Olofsson

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.