2016-03-16 08:43

2016-03-16 08:43

Försäljning och köp av fastigheter

KOPPOM

Eda kommun ska sälja de två villor som man tidigare använde för förskoleverksamhet på Brobacksgatan i Koppom. Villorna läggs ut till försäljning via mäklare och utgångspriset blir 375 000 respektive 350 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade också att köpa tre fastigheter i Charlottenbergsområdet för sammanlagt 150 000 kronor.

Det rör sig om två obebodda fastigheter i ett villaområde som är tänkt att säljas vidare för bostadsändamål. Det tredje är en fastighet med en förrådsbyggnad som ligger på Furunäsets industriområde, där kommunen redan äger intilliggande fastigheter.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om en lantmäteriförrättning för två äldre fastigheter i Charlottenberg som kommunen tänkt att lösa in.

Kommunstyrelsen beslutade också att köpa tre fastigheter i Charlottenbergsområdet för sammanlagt 150 000 kronor.

Det rör sig om två obebodda fastigheter i ett villaområde som är tänkt att säljas vidare för bostadsändamål. Det tredje är en fastighet med en förrådsbyggnad som ligger på Furunäsets industriområde, där kommunen redan äger intilliggande fastigheter.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om en lantmäteriförrättning för två äldre fastigheter i Charlottenberg som kommunen tänkt att lösa in.