2016-03-15 15:58

2016-03-16 08:54

Taserudsgymnasiet är att rekommendera

ARVIKA: Branschen gillar Arvikaskola

Taserudgymnasiets fastighetsinriktning rekommenderas numera av branschen – vilket är ganska få förunnat. Åtta skolor i Sverige har nått samma hedersbetygelse.

Taserudsgymnasiet i Arvika är den enda skolan i Värmland som har en fastighetsinriktning på gymnasial nivå, detta inom VVS- och fastighetsprogrammet, nu har denna utbildning blivit en så kallad branschrekommenderad utbildning.

Saken firades i går.

– Rekommenderad skola är ett sätt för oss att säkra kvalitén på programmen. En rekommenderad skola ska stå för en bra och kvalitativ utbildning och det gör Taserudsgymnasiet, säger Carina Lundström, från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

Kriterier

Skolorna ansöker själva om att bli rekommenderad av fastighetsbranschen. Branschrekommendationen kräver att man först blivit godkänd som så kallad förstklassig skola av VVS-branschens yrkesnämnd.

Vissa kriterier skärskådas därefter innan man kan blir utnämnd, till detta hör att ha behöriga lärare med branscherfarenhet, uppdaterade och ändamålsenliga lokaler/läromedel samt ha kvalitativ arbetsplatsutbildning på branschföretag med utbildade handledare. Allt detta uppfyller Taserud.

– Jag njuter, äntligen kan vi skörda frukter av hårt arbete, säger Stefan Strandberg, lärare på fastighetsinriktningen.

Brett

Utbildningen är tämligen ny på Taserudsgymnasiet och startade 2011. Det som tidigare kallades vaktmästare är i dag ett mera mångfasetterat yrke med krav på brett kunnande, i Arvika utbildas fastighetstekniker. Yrkesrollen har förändrats och behovet av utbildad arbetskraft är stort.

Inom en tioårsperiod bedömer branschen att det behövs 10 000 personer då bland annat pensionsavgångarna är stora.

Två kullar har gått ut och de flesta har fått jobb, det har dessutom varit lätt att få praktikplatser. Det ser bra ut och nu har vi dessutom ändamålsenliga lokaler, säger Stefan Strandberg.

Tårtkalas

Saknas det något i Arvika är det tjejer som vill satsa på utbildningen. Bland killarna som käkade tårta, fick blommor och tog emot lovord från skola, kommunledning och fastighetsbolag fanns dock Nils Olsson.

– En bra utbildning, en bred utbildning, säger Nils. Här lär vi oss om tapet, kakel, reglande av väggar, arbete med röjsåg, arbete i utemiljöer med mera med mera. Jag tycker vi är värda denna utnämning.

Taserudsgymnasiet i Arvika är den enda skolan i Värmland som har en fastighetsinriktning på gymnasial nivå, detta inom VVS- och fastighetsprogrammet, nu har denna utbildning blivit en så kallad branschrekommenderad utbildning.

Saken firades i går.

– Rekommenderad skola är ett sätt för oss att säkra kvalitén på programmen. En rekommenderad skola ska stå för en bra och kvalitativ utbildning och det gör Taserudsgymnasiet, säger Carina Lundström, från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

Kriterier

Skolorna ansöker själva om att bli rekommenderad av fastighetsbranschen. Branschrekommendationen kräver att man först blivit godkänd som så kallad förstklassig skola av VVS-branschens yrkesnämnd.

Vissa kriterier skärskådas därefter innan man kan blir utnämnd, till detta hör att ha behöriga lärare med branscherfarenhet, uppdaterade och ändamålsenliga lokaler/läromedel samt ha kvalitativ arbetsplatsutbildning på branschföretag med utbildade handledare. Allt detta uppfyller Taserud.

– Jag njuter, äntligen kan vi skörda frukter av hårt arbete, säger Stefan Strandberg, lärare på fastighetsinriktningen.

Brett

Utbildningen är tämligen ny på Taserudsgymnasiet och startade 2011. Det som tidigare kallades vaktmästare är i dag ett mera mångfasetterat yrke med krav på brett kunnande, i Arvika utbildas fastighetstekniker. Yrkesrollen har förändrats och behovet av utbildad arbetskraft är stort.

Inom en tioårsperiod bedömer branschen att det behövs 10 000 personer då bland annat pensionsavgångarna är stora.

Två kullar har gått ut och de flesta har fått jobb, det har dessutom varit lätt att få praktikplatser. Det ser bra ut och nu har vi dessutom ändamålsenliga lokaler, säger Stefan Strandberg.

Tårtkalas

Saknas det något i Arvika är det tjejer som vill satsa på utbildningen. Bland killarna som käkade tårta, fick blommor och tog emot lovord från skola, kommunledning och fastighetsbolag fanns dock Nils Olsson.

– En bra utbildning, en bred utbildning, säger Nils. Här lär vi oss om tapet, kakel, reglande av väggar, arbete med röjsåg, arbete i utemiljöer med mera med mera. Jag tycker vi är värda denna utnämning.