2016-03-15 16:11

2016-03-15 16:11

Elnätsavgifter höjs igen

ARVIKA: Arvikas avgifter bland de lägsta i Värmland

Den 1 april höjer Arvika Teknik AB elnätspriserna med 4,33 procent. Motivet är att få in pengar till investeringar i bland annat ställverk.

De senaste åren har det skett ett flertal höjningar av elnätsavgifterna i Arvika, höjningar som klart överstiger inflationen i Sverige. 2014 var höjningen 2,69 procent och 2015 2,63 procent.

Arvika Teknik AB är dock inte ensamt bolag om att ha höjt avgifter utan höjningarna har skett på brett front inom branschen, snarare är det så att teknikbolaget i Arvika är jämförelsevis billigt i Värmland.

Nu är det dock dags för en ny höjning.

– Orsaken till höjningarna är att vi ska öka investeringstakten i våra anläggningar och i kabelnätet, där vårt mål är att ha så hög leveranssäkerhet som möjligt, säger elnätschefen Ola Mossberg.

Arvikaökningar

Denna gång beror alltså höjningarna på ökade kostnader på ”hemmaplan”, tidigare har det även handlat om investeringar i det så kallade överliggande nätet. Den nu aktuella höjningen berör abonnenter i centrala Arvika med omnejd, totalt runt 10 000 kunder. I övriga delar av Arvika kommun är det framför allt Ellevio, före detta Fortum, som levererar elen – ett bolag som är dyrare än Arvika Teknik AB.

– Jag tycker vi ligger jämförbart rimligt till i pris och har en marginal att ta ut mer men det gör vi inte. Den nu aktuella höjningen hos oss betyder ökade kostnader med runt 70 kronor per år för en normalstor lägenhet eller 320 kronor per år för en eluppvärmd villa med en förbrukning på 20 000 kilowattimmar per år, säger Mossberg.

Regelverk

Vad gäller elnätsavgifter har staten via Energimarknadsinspektionen tagit fram ett nytt regelverk hur elnätsavgifterna ska och kan tas ut.

Syftet med regleringen är att kunderna ska få betala ett skäligt pris för elnätstjänsten och att det ska finnas en leveranssäkerhet. Regleringen ska också bidra till att elnätsföretagen får stabila och långsiktiga villkor för sin elnätverksamhet. I praktiken handlar det i mycket om att åldern på infrastrukturen ska styra bolagens möjlighet att ta ut avgifter. Har man gamla anläggningar, en gräns är satt vid 40 år, ska de förnyas och då får man ta ut högre avgifter.

Ställverk

I Arvika blir det så småningom aktuellt att byta ut ställverket på Rosendal – en investering på cirka sex miljoner kronor – samt ställverket på Vik (intill travbanan). Stora delar av kabelnätet är byggt på 1970-talet och ska också det bytas ut. Man vill även bland annat satsa på ökad datoriserad övervakning av elnätet.

Därav höjningen på 4,33 procent.

– Ska vi klara myndighetens krav och därmed vårt behov av investeringar måste vi lägga på dessa avgifter. Men även efter dessa höjningar tillhör vi de med lägst avgifter i Värmland, säger Ola Mossberg.

De senaste åren har det skett ett flertal höjningar av elnätsavgifterna i Arvika, höjningar som klart överstiger inflationen i Sverige. 2014 var höjningen 2,69 procent och 2015 2,63 procent.

Arvika Teknik AB är dock inte ensamt bolag om att ha höjt avgifter utan höjningarna har skett på brett front inom branschen, snarare är det så att teknikbolaget i Arvika är jämförelsevis billigt i Värmland.

Nu är det dock dags för en ny höjning.

– Orsaken till höjningarna är att vi ska öka investeringstakten i våra anläggningar och i kabelnätet, där vårt mål är att ha så hög leveranssäkerhet som möjligt, säger elnätschefen Ola Mossberg.

Arvikaökningar

Denna gång beror alltså höjningarna på ökade kostnader på ”hemmaplan”, tidigare har det även handlat om investeringar i det så kallade överliggande nätet. Den nu aktuella höjningen berör abonnenter i centrala Arvika med omnejd, totalt runt 10 000 kunder. I övriga delar av Arvika kommun är det framför allt Ellevio, före detta Fortum, som levererar elen – ett bolag som är dyrare än Arvika Teknik AB.

– Jag tycker vi ligger jämförbart rimligt till i pris och har en marginal att ta ut mer men det gör vi inte. Den nu aktuella höjningen hos oss betyder ökade kostnader med runt 70 kronor per år för en normalstor lägenhet eller 320 kronor per år för en eluppvärmd villa med en förbrukning på 20 000 kilowattimmar per år, säger Mossberg.

Regelverk

Vad gäller elnätsavgifter har staten via Energimarknadsinspektionen tagit fram ett nytt regelverk hur elnätsavgifterna ska och kan tas ut.

Syftet med regleringen är att kunderna ska få betala ett skäligt pris för elnätstjänsten och att det ska finnas en leveranssäkerhet. Regleringen ska också bidra till att elnätsföretagen får stabila och långsiktiga villkor för sin elnätverksamhet. I praktiken handlar det i mycket om att åldern på infrastrukturen ska styra bolagens möjlighet att ta ut avgifter. Har man gamla anläggningar, en gräns är satt vid 40 år, ska de förnyas och då får man ta ut högre avgifter.

Ställverk

I Arvika blir det så småningom aktuellt att byta ut ställverket på Rosendal – en investering på cirka sex miljoner kronor – samt ställverket på Vik (intill travbanan). Stora delar av kabelnätet är byggt på 1970-talet och ska också det bytas ut. Man vill även bland annat satsa på ökad datoriserad övervakning av elnätet.

Därav höjningen på 4,33 procent.

– Ska vi klara myndighetens krav och därmed vårt behov av investeringar måste vi lägga på dessa avgifter. Men även efter dessa höjningar tillhör vi de med lägst avgifter i Värmland, säger Ola Mossberg.