2016-03-11 10:38

2016-03-11 10:38

Trafikplanen är densamma

ARVIKA: Ingen skillnad mot tidigare enligt Värmlandstrafik

Enligt Värmlandstrafiks trafikchef Markus Bergman är det ingen skillnad i ruttplaneringen för Högerud och Prästhög. Han tror att det fanns en lokal lösning där som inte kommit till Värmlandstrafiks kännedom.
– Men om hållplatsen är trafikfarlig ska vi se över det, säger han.

Föräldrar i Prästhög vill veta varför inte Nobinas chaufförer kan köra samma rutt som den tidigare entreprenörens chaufförer gjorde. Då uppstod inte problemet med att bussen måste vändas på den kurviga 70-vägen.

Men Markus Bergman, trafikchef vid Värmlandstrafik, säger att planen för skoltrafiken inte har ändrats i området.

– Jag har varit inne och kollat särskilt på det. Det är ingen skillnad mot tidigare planering egentligen. Det har de gjort på eget bevåg, utan vår vetskap i så fall. Om de hade kört enligt den planering som finns skulle de ha vänt tidigare också. Det enda vi har gjort, det är att vi har förlängt den turen, så att inte barnen skulle behöva gå efter vägen, säger han.

Den förändringen gjordes när det konstaterades vara olämpligt att ha förskoleområdet som vändplats.

Så det handlar om att det har funnits lokala lösningar tidigare?

– Ja, precis, som ingen har vetat om. Och det är ju därför den här debatten blir. Vi har varit ganska tydliga med att de ska köra enligt den planering som är gjord så att vi har kontroll över hur det ser ut.

Markus Bergman har inte fått några signaler om att den nuvarande hållplatsen är trafikfarlig.

– Men jag ska ta kontakt med entreprenören där och så får vi ta en diskussion om hur det ser ut. Är det så att man anser att det är en farlig vändning så får man ju se över det, då får man ju hitta en annan lösning i så fall, säger han.

Om det skulle hända någonting, vems ansvar är det då?

– Ja, bra fråga. Om man ser till ansvarsområdena så är det, när det gäller hållplatser och den biten, kommunen som har ansvaret, men för själva transporten är det ju entreprenören.

På det stora hela tycker Markus Bergman att entreprenörsbytet har fungerat bra. De kritiska samtalen har blivit färre.

– Det har lugnat ner sig rejält, säger han.

Föräldrar i Prästhög vill veta varför inte Nobinas chaufförer kan köra samma rutt som den tidigare entreprenörens chaufförer gjorde. Då uppstod inte problemet med att bussen måste vändas på den kurviga 70-vägen.

Men Markus Bergman, trafikchef vid Värmlandstrafik, säger att planen för skoltrafiken inte har ändrats i området.

– Jag har varit inne och kollat särskilt på det. Det är ingen skillnad mot tidigare planering egentligen. Det har de gjort på eget bevåg, utan vår vetskap i så fall. Om de hade kört enligt den planering som finns skulle de ha vänt tidigare också. Det enda vi har gjort, det är att vi har förlängt den turen, så att inte barnen skulle behöva gå efter vägen, säger han.

Den förändringen gjordes när det konstaterades vara olämpligt att ha förskoleområdet som vändplats.

Så det handlar om att det har funnits lokala lösningar tidigare?

– Ja, precis, som ingen har vetat om. Och det är ju därför den här debatten blir. Vi har varit ganska tydliga med att de ska köra enligt den planering som är gjord så att vi har kontroll över hur det ser ut.

Markus Bergman har inte fått några signaler om att den nuvarande hållplatsen är trafikfarlig.

– Men jag ska ta kontakt med entreprenören där och så får vi ta en diskussion om hur det ser ut. Är det så att man anser att det är en farlig vändning så får man ju se över det, då får man ju hitta en annan lösning i så fall, säger han.

Om det skulle hända någonting, vems ansvar är det då?

– Ja, bra fråga. Om man ser till ansvarsområdena så är det, när det gäller hållplatser och den biten, kommunen som har ansvaret, men för själva transporten är det ju entreprenören.

På det stora hela tycker Markus Bergman att entreprenörsbytet har fungerat bra. De kritiska samtalen har blivit färre.

– Det har lugnat ner sig rejält, säger han.