2016-03-11 10:40

2016-03-11 10:40

Ny skolskjutssamordnare börjar nästa vecka

ARVIKA: Nu blir det lättare att få svar

Förändringarna har skapat oro och irritation och föräldrarna vill veta varför det inte kan fortsätta vara som tidigare. Samtidigt har tjänsten som skolskjutssamordnare varit vakant under en tid. Nästa vecka ska den tillsättas.

Lärande och stöd fick många påringningar efter entreprenörsbytet. Förvirring runt ändrade hållplatser, bussar som stannade vid fel platser eller inte kom alls, tider som inte stämde, skidor som inte fick tas med på bussarna och en del annat har lyfts och diskuterats.

– Informationen kunde ha varit tydligare och borde ha lämnats tidigare, konstaterar Christian Persman, grundskolechef i Arvika.

Men de synpunkter som har kommit in har man tagit på allvar, menar han.

– Vi har upprättat listor, kontaktat Värmlandstrafik för att få svar, bockat av och tittat på det igen.

En del saker har lösts ganska snabbt, andra diskuteras fortfarande.

Det är inte alltid solklart vem som kan svara på och har ansvar för de olika frågorna. Kommunen eller Värmlandstrafik? Båda? Kommunen har dessutom, under hela omgörningsprocessen, saknat skolskjutssamordnare. Tjänsten har varit vakant under en tid, men tillsätts nästa vecka, den 15:e mars.

– Det har gjort att vi (Christian Persman och Per-Joel Sewelén, verksamhetschef, reds. anm) har försökt att dela upp uppdraget, men det har varit lite luddigt. Nu blir det en person som har ansvaret för skolskjutsfrågorna.

Busshållplatsen i Prästhög är en av de frågor som lyftes tidigt, då det stod klart att bussen skulle vändas vid förskolan.

– Då flyttade vi den hållplatsen enligt önskemål som vi fick in från föräldrar där ute. Men är det inte bra får vi ju titta på det igen tillsammans med Värmlandstrafik, säger Christian Persman, grundskolechef i Arvika.

Flera föräldrar vill kort och gott veta varför allt inte bara kan fortsätta som förut och Christian Persman konstaterar att:

– Det förra avtalet trillade på under många år. Värmlandstrafik utgår ju från den aktuella information de får från oss som kommun när det gäller skoltider och annat. Förutsättningarna har ju förändrats genom åren och det har ibland utvecklats egna lösningar på landsbygden, ibland också överenskommelser med chaufförerna som inte har kommit in till oss, säger han.

Lärande och stöd fick många påringningar efter entreprenörsbytet. Förvirring runt ändrade hållplatser, bussar som stannade vid fel platser eller inte kom alls, tider som inte stämde, skidor som inte fick tas med på bussarna och en del annat har lyfts och diskuterats.

– Informationen kunde ha varit tydligare och borde ha lämnats tidigare, konstaterar Christian Persman, grundskolechef i Arvika.

Men de synpunkter som har kommit in har man tagit på allvar, menar han.

– Vi har upprättat listor, kontaktat Värmlandstrafik för att få svar, bockat av och tittat på det igen.

En del saker har lösts ganska snabbt, andra diskuteras fortfarande.

Det är inte alltid solklart vem som kan svara på och har ansvar för de olika frågorna. Kommunen eller Värmlandstrafik? Båda? Kommunen har dessutom, under hela omgörningsprocessen, saknat skolskjutssamordnare. Tjänsten har varit vakant under en tid, men tillsätts nästa vecka, den 15:e mars.

– Det har gjort att vi (Christian Persman och Per-Joel Sewelén, verksamhetschef, reds. anm) har försökt att dela upp uppdraget, men det har varit lite luddigt. Nu blir det en person som har ansvaret för skolskjutsfrågorna.

Busshållplatsen i Prästhög är en av de frågor som lyftes tidigt, då det stod klart att bussen skulle vändas vid förskolan.

– Då flyttade vi den hållplatsen enligt önskemål som vi fick in från föräldrar där ute. Men är det inte bra får vi ju titta på det igen tillsammans med Värmlandstrafik, säger Christian Persman, grundskolechef i Arvika.

Flera föräldrar vill kort och gott veta varför allt inte bara kan fortsätta som förut och Christian Persman konstaterar att:

– Det förra avtalet trillade på under många år. Värmlandstrafik utgår ju från den aktuella information de får från oss som kommun när det gäller skoltider och annat. Förutsättningarna har ju förändrats genom åren och det har ibland utvecklats egna lösningar på landsbygden, ibland också överenskommelser med chaufförerna som inte har kommit in till oss, säger han.

Kort om skolskjutsar

De övergripande reglerna för skolskjutsar finns dels i skollagen, dels i rekommendationer från SKL, Sveriges kommuner och landsting.

På kommunnivå fattas de politiska beslut som ligger till grund för det lokala skolskjutsreglementet. Det utgår i sin tur från de förutsättningar som gäller lokalt och i reglementet finns riktlinjer om vem som har överhuvud taget har rätt till skolskjuts, vilka avstånd som gäller och så vidare.

Värmlandstrafik har hand om skoltrafiken i Arvika och de flesta andra kommuner i Värmland, och det är också Värmlandstrafik som upphandlat avtalen med entreprenörerna, där Nobina i och med det senaste tioårsavtalet har tilldelats den största delen av all värmländsk skoltrafik.

Kommunens lärande och stöd sammanställer de lokala förutsättningarna – till exempel vart eleverna bor, vart hållplatserna är, vilken skola de hör till och vilka tider som gäller – och utifrån det gör Värmlandstrafik upp sina rutter.

Källa:

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.