2016-03-10 19:47

2016-03-10 19:47

Ny etapp av 61:an breddas och säkras

ÅMOTFORS: 4,5 kilometer riksväg får mitträcke

Utbyggnaden av riksväg 61 går vidare. Nu breddas vägen från Åmotfors och norrut till Norra By. Arbetena startade i oktober.
– Vi bygger om en 4,5 kilometer lång sträcka som får 2+1- och 1+1-standard och förses med mitträcke, säger Trafikverkets projektledare Björn Jonsson.

De senaste åren har 61:an fått betydligt bättre standard på flertal sträckor mellan Brunskog i öster och Åmotfors i väster.

Nya 2+1-avsnitt har skapats och mitträcken och omkörningsmöjligheter har gjort den olycksdrabbade vägen säkrare. Totalt investeras det 350 miljoner kronor och Arvika och Eda kommuner samt Region Värmland är med och medfinansierar.

Det behövs verkligen för de senaste fem åren har det inträffat åtta dödsolyckor längs riksvägen mellan Karlstad och norska gränsen.

20-tal personer

Nu förvandlas ännu en del av 61:an. Den här gången är det sträckan Åmotfors–Norra By som byggs om. I oktober startades projektet och ett 20-tal personer arbetar med satsningen.

– Vägbygget kostar 38 miljoner kronor och det är Veidekke som har fått entreprenaden. Vi bygger om en 4,5 kilometer lång sträcka och det handlar om att bredda dagens sjumetersväg till antingen 13 eller 16 meter beroende på standard.

– Vägen kommer längst söderut vid Åmotfors att ha 1+1-standard medan den norr om Södra Ny blir 2+1-väg och vi bygger för att vägen ska få 100 kilometer i timmen som hastighet, säger Björn Jonsson.

Vid korsningen in till Södra By byggs ett vänstersvängfält och vägen dras i en ny sträckning och längs avsnittet uppförs det även en gång- och cykelbro i trä för att öka trafiksäkerheten.

Klart i november

– I slutet av november ska alla arbeten vara klara inklusive bulleråtgärder och förhoppningen är även att vi ska räta ut den svåra vänsterkurvan längst norrut på sträckan. Pengarna räcker till det.

När det gäller del två i projektet, delen Norra By–Haganäset så har geotekniska undersökningar gjorts, men i dagsläget finns det inga pengar till utbyggnaden.

– Det gör det däremot för sträckan Graninge–Speked norr om Arvika, men arbetsplanen är överklagad till regeringen. Det handlar om en sex kilometer lång etapp som också ska bli 2+1-väg.

– Vi hoppas på besked innan sommaren och får vi klartecken kan det bli byggstart i augusti–september. Här kan det bli några tillägg i vägplanen. Närboende har bland annat klagat på att vägen kommer för nära dem och att hastigheten blir för hög.

– Vägen byggs för 100 kilometer i timmen, men hastigheten kan bli lägre, säger Björn Jonsson.

De senaste åren har 61:an fått betydligt bättre standard på flertal sträckor mellan Brunskog i öster och Åmotfors i väster.

Nya 2+1-avsnitt har skapats och mitträcken och omkörningsmöjligheter har gjort den olycksdrabbade vägen säkrare. Totalt investeras det 350 miljoner kronor och Arvika och Eda kommuner samt Region Värmland är med och medfinansierar.

Det behövs verkligen för de senaste fem åren har det inträffat åtta dödsolyckor längs riksvägen mellan Karlstad och norska gränsen.

20-tal personer

Nu förvandlas ännu en del av 61:an. Den här gången är det sträckan Åmotfors–Norra By som byggs om. I oktober startades projektet och ett 20-tal personer arbetar med satsningen.

– Vägbygget kostar 38 miljoner kronor och det är Veidekke som har fått entreprenaden. Vi bygger om en 4,5 kilometer lång sträcka och det handlar om att bredda dagens sjumetersväg till antingen 13 eller 16 meter beroende på standard.

– Vägen kommer längst söderut vid Åmotfors att ha 1+1-standard medan den norr om Södra Ny blir 2+1-väg och vi bygger för att vägen ska få 100 kilometer i timmen som hastighet, säger Björn Jonsson.

Vid korsningen in till Södra By byggs ett vänstersvängfält och vägen dras i en ny sträckning och längs avsnittet uppförs det även en gång- och cykelbro i trä för att öka trafiksäkerheten.

Klart i november

– I slutet av november ska alla arbeten vara klara inklusive bulleråtgärder och förhoppningen är även att vi ska räta ut den svåra vänsterkurvan längst norrut på sträckan. Pengarna räcker till det.

När det gäller del två i projektet, delen Norra By–Haganäset så har geotekniska undersökningar gjorts, men i dagsläget finns det inga pengar till utbyggnaden.

– Det gör det däremot för sträckan Graninge–Speked norr om Arvika, men arbetsplanen är överklagad till regeringen. Det handlar om en sex kilometer lång etapp som också ska bli 2+1-väg.

– Vi hoppas på besked innan sommaren och får vi klartecken kan det bli byggstart i augusti–september. Här kan det bli några tillägg i vägplanen. Närboende har bland annat klagat på att vägen kommer för nära dem och att hastigheten blir för hög.

– Vägen byggs för 100 kilometer i timmen, men hastigheten kan bli lägre, säger Björn Jonsson.