2016-03-10 12:48

2016-03-23 08:17

Går vidare med omstritt förslag

ARVIKA: Ny skolorganisation i Arvika

Politikerna valde att gå vidare med hela förslaget till ny skolorganisation i Arvika. Ett förslag som dels innehåller en nedläggning av skolorna i Vikene och Sulvik, dels att kommunen bygger en ny högstadieskola som ska ersätta dagens tre högstadier.

Förslaget som skolledningen nu presenterat för kommunstyrelsens utskott för lärande och stöd bygger helt och hållet på den senaste utredningen om skolans organisation. Åtgärderna är desamma som redovisades där.

I korthet innebär förslaget, som presenterades vid en presskonferens på torsdagen, följande:

• Skolverksamheten i Vikene flyttas till Edane skola.

• Eleverna i Sulvik flyttas till Jössefors skola.

• För att klara av att ta emot fler elever ska båda skolorna byggas ut.

• Förändringarna ska ske inför läsåret 2017/2018.

• I Sulvik görs en del av skolans lokaler om till förskola. Även i Vikene anpassas skolan till förskoleverksamhet.

• En ny högstadieskola byggs i kvarteret Hjorten i Arvika, det vill säga ovanför Centralskolan. Den ska kunna tas i bruk hösten 2020.

• Skolverksamheten på Agnetebergsskolan och Hagaskolan flyttas till Kyrkebyskolan när den nya högstadieskolan är klar. Efter det blir Kyrkebyskolan en f-6-skola i stället för som i dag en skola för årskurs 4-9.

Utskottet sa ja till förslaget som nu går vidare för behandling i kommunstyrelsen och därefter i fullmäktige. Men utskottet var inte enigt. Moderaterna sa nej till förslaget.

– Vi är för en ny högstadieskola. Men eftersom det bara fanns ett enda förslag att säga ja eller nej till, sa vi nej, förklarade Peter Joensuu (M).

Det partiet var emot var nedläggningen av skolorna på landsbygden.

– Vi tycker att det är för tidigt att göra förändringar.

Först bör kommunen göra en ordentlig analys av läget ute i kommundelarna för att få en bild av hur utvecklingen ser ut inför framtiden.

Aina Wåhlund, ordförande i utskottet (S) ansåg inte att förslaget är någon utarmning av landsbygden.

– Vi lägger ner skolan, ja, men bygger ut förskolan i stället, det blir inte tomt i lokalerna.

Kritiken mot delar av innehållet i förslaget, som varit känt sen tidigare genom de utredningar som pågått under hösten och början av året, har varit omfattande. Inte minst från föräldrar i Vikene, men även från Gunnarskog eftersom högstadiet på Järvenskolan skulle försvinna.

Ändå väljer man att gå vidare med förslaget.

– Vi ser att det blir en bättre kvalitet för våra elever, förklarade Aina Wåhlund.

Hon hänvisade till de faktorer som skolledningen redovisar i sitt förslag och som verksamhetschefen Per-Joel Sewelén också refererade till under presskonferensen. Och som kan sammanfattas med att man anser att grundskolans resurser kan användas på ett bättre och mer effektivt sätt när man kan samla dem till färre skolor. Lärarna får större möjligheter att samverka och utveckla undervisningen nämns också.

– Det blir även en ökad tillgänglighet när det gäller elevhälsoresurser, när de kan vara längre tid på varje skola.

Lokalmässigt ser man också fördelar genom att lokaler som är nedgångna, som i Sulvik, lämnas och man kommer att bygga till på de skolor i Jössefors och Edane som ska ta emot fler elever.

Förslaget som skolledningen nu presenterat för kommunstyrelsens utskott för lärande och stöd bygger helt och hållet på den senaste utredningen om skolans organisation. Åtgärderna är desamma som redovisades där.

I korthet innebär förslaget, som presenterades vid en presskonferens på torsdagen, följande:

• Skolverksamheten i Vikene flyttas till Edane skola.

• Eleverna i Sulvik flyttas till Jössefors skola.

• För att klara av att ta emot fler elever ska båda skolorna byggas ut.

• Förändringarna ska ske inför läsåret 2017/2018.

• I Sulvik görs en del av skolans lokaler om till förskola. Även i Vikene anpassas skolan till förskoleverksamhet.

• En ny högstadieskola byggs i kvarteret Hjorten i Arvika, det vill säga ovanför Centralskolan. Den ska kunna tas i bruk hösten 2020.

• Skolverksamheten på Agnetebergsskolan och Hagaskolan flyttas till Kyrkebyskolan när den nya högstadieskolan är klar. Efter det blir Kyrkebyskolan en f-6-skola i stället för som i dag en skola för årskurs 4-9.

Utskottet sa ja till förslaget som nu går vidare för behandling i kommunstyrelsen och därefter i fullmäktige. Men utskottet var inte enigt. Moderaterna sa nej till förslaget.

– Vi är för en ny högstadieskola. Men eftersom det bara fanns ett enda förslag att säga ja eller nej till, sa vi nej, förklarade Peter Joensuu (M).

Det partiet var emot var nedläggningen av skolorna på landsbygden.

– Vi tycker att det är för tidigt att göra förändringar.

Först bör kommunen göra en ordentlig analys av läget ute i kommundelarna för att få en bild av hur utvecklingen ser ut inför framtiden.

Aina Wåhlund, ordförande i utskottet (S) ansåg inte att förslaget är någon utarmning av landsbygden.

– Vi lägger ner skolan, ja, men bygger ut förskolan i stället, det blir inte tomt i lokalerna.

Kritiken mot delar av innehållet i förslaget, som varit känt sen tidigare genom de utredningar som pågått under hösten och början av året, har varit omfattande. Inte minst från föräldrar i Vikene, men även från Gunnarskog eftersom högstadiet på Järvenskolan skulle försvinna.

Ändå väljer man att gå vidare med förslaget.

– Vi ser att det blir en bättre kvalitet för våra elever, förklarade Aina Wåhlund.

Hon hänvisade till de faktorer som skolledningen redovisar i sitt förslag och som verksamhetschefen Per-Joel Sewelén också refererade till under presskonferensen. Och som kan sammanfattas med att man anser att grundskolans resurser kan användas på ett bättre och mer effektivt sätt när man kan samla dem till färre skolor. Lärarna får större möjligheter att samverka och utveckla undervisningen nämns också.

– Det blir även en ökad tillgänglighet när det gäller elevhälsoresurser, när de kan vara längre tid på varje skola.

Lokalmässigt ser man också fördelar genom att lokaler som är nedgångna, som i Sulvik, lämnas och man kommer att bygga till på de skolor i Jössefors och Edane som ska ta emot fler elever.