2016-03-10 14:13

2016-03-10 14:13

En bild kan säga mer än tusen ord

ARVIKA/GLAVA: Textlösa bildböcker för flyktingbarn

Runt textlösa bildböcker kan barn från olika kulturer samlas och det ska man göra i Glava.

Arvika bibliotek har som en av fyra svenska bibliotek utsetts till pilotbibliotek för ett projekt med textlösa bildböcker. Bakgrunden hittas hos IBBY, International Board on Books for Young People, som vill sammanföra barn med böcker. IBBY har bland annat startat ett barnbibliotek på ön Lampedusa för både lokalbefolkning och flyktingbarn där man via berättandet velat överbrygga kulturella och språkliga barriärer.

IBBY har också en svensk sektion och denna sektion har startat ett besläktat projekt där man sökt deltagare med utgångspunkt i befintlig samverkan mellan flyktinganläggningar och bibliotek. Ett sådant samarbete fanns i Arvika.

– Projektet heter Silent Books och vill utveckla metoder att arbeta med textlösa bildböcker, säger bibliotekarie Mikael Johansson. Det här är också en ingång till böcker överlag, vi kommer även att ha träffar på stadsbiblioteket.

Utvecklas

Ett mål med projektet är att barnen ska språkutvecklas, ett annat är samvaro, att tillsammans med andra höra en berättelse och på köpet få ett bättre språk. Ett mål är också att skapa nyfikenhet runt böcker.

– Många har inte ett skriftspråk, då kan ordlösa bildböcker vara bra. Och vi har böcker för olika åldrar, ska bli spännande och se hur detta faller ut, säger Johansson.

Kvinnocafé

Förutom att IBBY i Arvika fann ett samarbete mellan ett stadsbibliotek och en flyktingförläggning finns även en verksamhet som lämpar sig väl för denna form av aktivitet, nämligen kvinnocafét som äger rum på måndagar på församlingshemmet i Glava. Där samlas kvinnor med sina barn under Svenska kyrkans ledning.

– Rätt tillfälle att ha detta, det blir en slags sagostund. Det här blir barnens del, barnen får sitt och kvinnorna kan koncentrera sig på det de behöver, säger Carola Riddargård och Maria Ryman, Svenska kyrkan, samfundet som håller i kvinnocafét.

Kreativitet

Från Glava bygdegård är Ingela Jonsson kontaktperson. Den person som kommer att ”läsa” bildböckerna blir bibliotekarie Maria Wiman – en utmaning i sig.

– Första gången jag läser en textlös saga, jag får vara kreativ. Jag får ligga i och ha stor fantasi.

Arvika bibliotek har som en av fyra svenska bibliotek utsetts till pilotbibliotek för ett projekt med textlösa bildböcker. Bakgrunden hittas hos IBBY, International Board on Books for Young People, som vill sammanföra barn med böcker. IBBY har bland annat startat ett barnbibliotek på ön Lampedusa för både lokalbefolkning och flyktingbarn där man via berättandet velat överbrygga kulturella och språkliga barriärer.

IBBY har också en svensk sektion och denna sektion har startat ett besläktat projekt där man sökt deltagare med utgångspunkt i befintlig samverkan mellan flyktinganläggningar och bibliotek. Ett sådant samarbete fanns i Arvika.

– Projektet heter Silent Books och vill utveckla metoder att arbeta med textlösa bildböcker, säger bibliotekarie Mikael Johansson. Det här är också en ingång till böcker överlag, vi kommer även att ha träffar på stadsbiblioteket.

Utvecklas

Ett mål med projektet är att barnen ska språkutvecklas, ett annat är samvaro, att tillsammans med andra höra en berättelse och på köpet få ett bättre språk. Ett mål är också att skapa nyfikenhet runt böcker.

– Många har inte ett skriftspråk, då kan ordlösa bildböcker vara bra. Och vi har böcker för olika åldrar, ska bli spännande och se hur detta faller ut, säger Johansson.

Kvinnocafé

Förutom att IBBY i Arvika fann ett samarbete mellan ett stadsbibliotek och en flyktingförläggning finns även en verksamhet som lämpar sig väl för denna form av aktivitet, nämligen kvinnocafét som äger rum på måndagar på församlingshemmet i Glava. Där samlas kvinnor med sina barn under Svenska kyrkans ledning.

– Rätt tillfälle att ha detta, det blir en slags sagostund. Det här blir barnens del, barnen får sitt och kvinnorna kan koncentrera sig på det de behöver, säger Carola Riddargård och Maria Ryman, Svenska kyrkan, samfundet som håller i kvinnocafét.

Kreativitet

Från Glava bygdegård är Ingela Jonsson kontaktperson. Den person som kommer att ”läsa” bildböckerna blir bibliotekarie Maria Wiman – en utmaning i sig.

– Första gången jag läser en textlös saga, jag får vara kreativ. Jag får ligga i och ha stor fantasi.