2016-03-09 08:30

2016-03-09 08:30

Höjer lönerna för socialsekreterare

CHARLOTTENBERG: Kommunstyrelsens sammanträde

Eda kommun ska genomföra extra lönesatsningar på socialsekreterare, dels för att underlätta rekrytering, dels för att få folk att stanna kvar på sina tjänster.

Beslutet togs på kommunstyrelsen i går eftermiddag. Bakgrunden är att så många socialsekreterare under senare tid valt att avsluta sin anställning i kommunen enligt tillförordnade personalchefen Jessica Nilsson.

– Vi ser allvarligt på det, därför gör vi den här satsningen. Det är en del av de åtgärder vi vidtar. Vi tror inte att lönen är allt. Vi ser även över organisationen och arbetsbelastningen. Parallellt med det jobbar vi intensivt med att rekrytera en ny ledning.

Två steg

Sammanlagt handlar det om åtta personer som inom loppet av några månader antingen har slutat eller kommer att göra det. Däribland chefen för individ- och familjeomsorgen, IFO. Dessutom är det två socialsekreterare som ska vara föräldralediga. Behovet av rekrytering är med andra ord stort.

Den beslutade lönesatsningen är uppdelad i två steg. En engångssatsning som ger ett extra lönepåslag med 2000 kronor i månaden från och med 1 april i år. Därutöver införs en lönetrappa som innebär att socialsekreterare efter två års anställning får ett lönepåslag på 2000 kronor. Lönetrappan träder också i kraft 1 april i år.

Utöver den extra lönesatsningen kommer socialsekreterarna även att ingå i den ordinarie lönerevisionen och få del av den.

Varför har så många socialsekreterare slutat under senare tid?

– Någon har slutat på grund av lönen, någon för att de fått annat jobb, någon för att de mött kärleken någon annanstans, eller på grund av hög arbetsbelastning. Det beror på olika faktorer, säger Jessica Nilsson.

Det är inte bara Eda kommun som har stort behov av att rekrytera socialsekreterare tillägger hon. Utan man ser samma fenomen över hela landet.

Fler grupper

Förutom socialsekreterare och IFO-chef gäller lönesatsningen också för bistånds- och LSS-handläggare som jobbar inom samma avdelning.

– Det här är både en signal till de som jobbar här, att vi vill att de ska stanna kvar, men vi hoppas också att det ska bli enklare att rekrytera. Det är en del av åtgärderna, sen ska vi även titta på arbetsmiljön i övrigt, säger kommunalrådet Hans Nilsson, Hela Edas Lista.

Kommunstyrelsen sa under gårdagen också ja till att testa en ny modell för att utveckla en viss plats, ett avgränsat geografiskt område, i kommunen. Metoden bygger på samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Syftet är att stärka platsen genom att göra den mer attraktiv.

– Kommunen medverkar genom att vi lämnar ett visst ekonomiskt stöd. Det är Skillingmark som är först ut och ska anlägga en park, sen är tanken att det ska dyka upp fler projekt i kommunen.

Enligt beslutet ska kommunen bidra med 20 000 kronor till projektet i Skilllingmark.

Communicare

Under senare tid har man kunnat läsa om organisationen Communicares ekonomiska problem. Deras verksamhet i Värmland bygger på projekt för att stödja unga ut i arbetslivet. För att få in pengar har man bland annat startat en crowdfundingkampanj. Det senaste man gått ut med är en utmaning på nätet mellan företag. På så vis hoppas man få in medel.

Communicare har även vänt sig till kommunerna och ansökt om bidrag. Men kommunstyrelsen valde att avslå ansökan.

– Vi kan inte hålla någon enskild organisation vid liv genom konstgjord andning, det är inte kommunens uppdrag, säger Hans Nilsson.

Bisysslor

Kommunstyrelsen svarade också på kommunrevisorernas kritik vad gäller förekomsten av bisysslor bland anställda i kommunen. Arvika Nyheter berättade om kritiken i höstas i samband med att den kom.

Under hösten antog kommunen riktlinjer för prövning av bisysslor i kommunen. Men svaret på revisorernas kritik har dröjt till nu. I yttrandet hänvisar kommunen till att det numera finns riktlinjer. En förändring är att det inte längre är kommunchefen som godkänner eller avslår en bisyssla, utan respektive verksamhetschef. Det anses öka möjligheten att bedöma om en bisyssla kan påverka arbetet eller förtroendet för kommunen.

Sen har det tillkommit en punkt vid det årliga medarbetarsamtalet med anställda, där förekomsten av eventuella bisysslor också ska tas upp.

Medborgarförslag

Kommunstyrelsen besvarade även ett medborgarförslag om att det bör ske en översyn av trafiksäkerheten vid förskolor och skolor i kommunen. Gatusektionen får i uppdrag att inventera behovet av förstärkt skydd för oskyddade trafikanter, där kommunen har ansvaret för vägarna. I de fall det är någon annan som har det ska man ta kontakt med dem och framföra vilka intentioner kommunen har.

Beslutet togs på kommunstyrelsen i går eftermiddag. Bakgrunden är att så många socialsekreterare under senare tid valt att avsluta sin anställning i kommunen enligt tillförordnade personalchefen Jessica Nilsson.

– Vi ser allvarligt på det, därför gör vi den här satsningen. Det är en del av de åtgärder vi vidtar. Vi tror inte att lönen är allt. Vi ser även över organisationen och arbetsbelastningen. Parallellt med det jobbar vi intensivt med att rekrytera en ny ledning.

Två steg

Sammanlagt handlar det om åtta personer som inom loppet av några månader antingen har slutat eller kommer att göra det. Däribland chefen för individ- och familjeomsorgen, IFO. Dessutom är det två socialsekreterare som ska vara föräldralediga. Behovet av rekrytering är med andra ord stort.

Den beslutade lönesatsningen är uppdelad i två steg. En engångssatsning som ger ett extra lönepåslag med 2000 kronor i månaden från och med 1 april i år. Därutöver införs en lönetrappa som innebär att socialsekreterare efter två års anställning får ett lönepåslag på 2000 kronor. Lönetrappan träder också i kraft 1 april i år.

Utöver den extra lönesatsningen kommer socialsekreterarna även att ingå i den ordinarie lönerevisionen och få del av den.

Varför har så många socialsekreterare slutat under senare tid?

– Någon har slutat på grund av lönen, någon för att de fått annat jobb, någon för att de mött kärleken någon annanstans, eller på grund av hög arbetsbelastning. Det beror på olika faktorer, säger Jessica Nilsson.

Det är inte bara Eda kommun som har stort behov av att rekrytera socialsekreterare tillägger hon. Utan man ser samma fenomen över hela landet.

Fler grupper

Förutom socialsekreterare och IFO-chef gäller lönesatsningen också för bistånds- och LSS-handläggare som jobbar inom samma avdelning.

– Det här är både en signal till de som jobbar här, att vi vill att de ska stanna kvar, men vi hoppas också att det ska bli enklare att rekrytera. Det är en del av åtgärderna, sen ska vi även titta på arbetsmiljön i övrigt, säger kommunalrådet Hans Nilsson, Hela Edas Lista.

Kommunstyrelsen sa under gårdagen också ja till att testa en ny modell för att utveckla en viss plats, ett avgränsat geografiskt område, i kommunen. Metoden bygger på samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Syftet är att stärka platsen genom att göra den mer attraktiv.

– Kommunen medverkar genom att vi lämnar ett visst ekonomiskt stöd. Det är Skillingmark som är först ut och ska anlägga en park, sen är tanken att det ska dyka upp fler projekt i kommunen.

Enligt beslutet ska kommunen bidra med 20 000 kronor till projektet i Skilllingmark.

Communicare

Under senare tid har man kunnat läsa om organisationen Communicares ekonomiska problem. Deras verksamhet i Värmland bygger på projekt för att stödja unga ut i arbetslivet. För att få in pengar har man bland annat startat en crowdfundingkampanj. Det senaste man gått ut med är en utmaning på nätet mellan företag. På så vis hoppas man få in medel.

Communicare har även vänt sig till kommunerna och ansökt om bidrag. Men kommunstyrelsen valde att avslå ansökan.

– Vi kan inte hålla någon enskild organisation vid liv genom konstgjord andning, det är inte kommunens uppdrag, säger Hans Nilsson.

Bisysslor

Kommunstyrelsen svarade också på kommunrevisorernas kritik vad gäller förekomsten av bisysslor bland anställda i kommunen. Arvika Nyheter berättade om kritiken i höstas i samband med att den kom.

Under hösten antog kommunen riktlinjer för prövning av bisysslor i kommunen. Men svaret på revisorernas kritik har dröjt till nu. I yttrandet hänvisar kommunen till att det numera finns riktlinjer. En förändring är att det inte längre är kommunchefen som godkänner eller avslår en bisyssla, utan respektive verksamhetschef. Det anses öka möjligheten att bedöma om en bisyssla kan påverka arbetet eller förtroendet för kommunen.

Sen har det tillkommit en punkt vid det årliga medarbetarsamtalet med anställda, där förekomsten av eventuella bisysslor också ska tas upp.

Medborgarförslag

Kommunstyrelsen besvarade även ett medborgarförslag om att det bör ske en översyn av trafiksäkerheten vid förskolor och skolor i kommunen. Gatusektionen får i uppdrag att inventera behovet av förstärkt skydd för oskyddade trafikanter, där kommunen har ansvaret för vägarna. I de fall det är någon annan som har det ska man ta kontakt med dem och framföra vilka intentioner kommunen har.