2016-03-08 14:14

2016-03-08 14:15

Ett brev betyder mycket

ARVIKA: Musikesteter nystartar 2017?

Omstart? Ett brev betyder så mycket. Musikestetiska programmet på Solbergagymnasiet har fått en andra chans.

Det blir ingen årskurs 1 på musikestetiska programmet på Solberga hösten 2016 då för få elever sökt programmet, det kan dock bli frågan om nyintag läsåret 2017-2018 då kommunstyrelsen beslutat att ge programmet en möjlighet att återuppstå.

– De får ett år i malpåse, finns det sedan tolv förstahandssökande i februari 2017 får de starta upp igen, säger kommunalrådet Peter Söderström (S).

Mejl

Tvåorna och treorna fullföljer utbildningen men nedläggningshotet låg annars tjock som dimma över programmet. Beslutet om en andra chans fattades under pågående möte och det var framförallt ett mejl från läraren David Engström som fick kommunstyrelsen att ändra uppfattning.

Engström förespråkar i sitt elektroniska brev en satsning som mera bygger på skapande i studio och elektronisk musikproduktion än vad som varit fallet tidigare.

– Mycket digitalt, att ha datorn som naturligt redskap, ja datorn kan vara huvudinstrumentet, säger Engström. Om detta ville jag informera, ja informera om de visioner vi har, vi har ju ändrat lite på profilen för att komplettera snarare än konkurrera med Estetiska skolan i Arvika.

Musikcentra än mer

Även ett närmare samarbete med Musikhögskolan Ingesund spelade roll för kommunstyrelsen där Solbergaeleverna på flera sätt knyts närmare Ingesundseleverna. Ett samarbete till nytta för bägge parter.

Spelade roll för ks gjorde även de planer som finns att söka riksintag för den nya inriktningen på Solbergas musikestetprogram.

– Drömmen vore ju om Arvika var staden man reser till än mer för att studera musik, säger Engström.

Kronor och ören

Likväl och framför allt handlar det om att locka elever till utbildningen. Just nu går sju elever i årskurs 1, åtta elever i årskurs 2 och tre elever i årskurs 3. Men det handlar även om ekonomi.

Fler elever betyder ökade intäkter för kommunen via skolpengen och i det här fallet minskade kostnader i flera led. Har en kommun en friskola med samma utbildning ska nämligen det offentliga betala motsvarande penningmängd till friskolan – och två besläktade program finns i Arvika. Idag kostar musikestetiska 480 000 kronor per månad, en summa Arvika alltså betalar till Estetiska skolan som har sin Stage & Perform.

Extra

Men det handlar både om plus och minus. Utan ett estetiskt program på Solberga skulle kommunen betala 180 000 kronor i månaden till friskolan – det vill säga ett länssnitts-kostnad i Värmland för sådant program. Föreslagna tolv elever 2017 skulle dock utgöra det antal elever som gör att det hela går jämt upp ekonomiskt.

– För närvarande betalar vi 300 000 kronor extra per månad för denna utbildning, det vill säga runt 10 000 kronor per dag, säger Söderström.

Lansera

Nämnda Stage & Perform har lyckats att både knyta elever till sig och att popularisera utbildningen. Peter Söderström framhåller en utökad och slagkraftig marknadsföring från musikesteternas sida.

– Kör på, säger han.

Det blir ingen årskurs 1 på musikestetiska programmet på Solberga hösten 2016 då för få elever sökt programmet, det kan dock bli frågan om nyintag läsåret 2017-2018 då kommunstyrelsen beslutat att ge programmet en möjlighet att återuppstå.

– De får ett år i malpåse, finns det sedan tolv förstahandssökande i februari 2017 får de starta upp igen, säger kommunalrådet Peter Söderström (S).

Mejl

Tvåorna och treorna fullföljer utbildningen men nedläggningshotet låg annars tjock som dimma över programmet. Beslutet om en andra chans fattades under pågående möte och det var framförallt ett mejl från läraren David Engström som fick kommunstyrelsen att ändra uppfattning.

Engström förespråkar i sitt elektroniska brev en satsning som mera bygger på skapande i studio och elektronisk musikproduktion än vad som varit fallet tidigare.

– Mycket digitalt, att ha datorn som naturligt redskap, ja datorn kan vara huvudinstrumentet, säger Engström. Om detta ville jag informera, ja informera om de visioner vi har, vi har ju ändrat lite på profilen för att komplettera snarare än konkurrera med Estetiska skolan i Arvika.

Musikcentra än mer

Även ett närmare samarbete med Musikhögskolan Ingesund spelade roll för kommunstyrelsen där Solbergaeleverna på flera sätt knyts närmare Ingesundseleverna. Ett samarbete till nytta för bägge parter.

Spelade roll för ks gjorde även de planer som finns att söka riksintag för den nya inriktningen på Solbergas musikestetprogram.

– Drömmen vore ju om Arvika var staden man reser till än mer för att studera musik, säger Engström.

Kronor och ören

Likväl och framför allt handlar det om att locka elever till utbildningen. Just nu går sju elever i årskurs 1, åtta elever i årskurs 2 och tre elever i årskurs 3. Men det handlar även om ekonomi.

Fler elever betyder ökade intäkter för kommunen via skolpengen och i det här fallet minskade kostnader i flera led. Har en kommun en friskola med samma utbildning ska nämligen det offentliga betala motsvarande penningmängd till friskolan – och två besläktade program finns i Arvika. Idag kostar musikestetiska 480 000 kronor per månad, en summa Arvika alltså betalar till Estetiska skolan som har sin Stage & Perform.

Extra

Men det handlar både om plus och minus. Utan ett estetiskt program på Solberga skulle kommunen betala 180 000 kronor i månaden till friskolan – det vill säga ett länssnitts-kostnad i Värmland för sådant program. Föreslagna tolv elever 2017 skulle dock utgöra det antal elever som gör att det hela går jämt upp ekonomiskt.

– För närvarande betalar vi 300 000 kronor extra per månad för denna utbildning, det vill säga runt 10 000 kronor per dag, säger Söderström.

Lansera

Nämnda Stage & Perform har lyckats att både knyta elever till sig och att popularisera utbildningen. Peter Söderström framhåller en utökad och slagkraftig marknadsföring från musikesteternas sida.

– Kör på, säger han.