2016-03-04 13:41

2016-03-04 13:41

Palmvikens utformning diskuteras

ARVIKA: Nya utfarter aktuella

Det blev som bekant ingen busshållplats intill torget i Arvika. Det jobbas dock med frågan, då hur bussområdet vid Palmviken ska se ut framöver.

Arvika för samtal med Värmlandstrafik när det gäller Palmvikens framtida utformning, inte minst för att kunna lösa upp trafikproppar i form av köer när bussarna lämnar Palmviken.

”Upplösta proppar” är inte den enda förändringen kommunen vill se, man har även framfört önskemål om anvisningstavlor, det vill säga moderna, digitala tavlor som visar när bussarna anländer eller avreser från Palmviken.

Att hitta enklare

När det gäller skyltar vill man även ha skyltning mellan järnvägsstationen och busstationen så att resenärerna som byter mellan tåg och buss enklare hittar mellan dessa utgångspunkter för kollektivtrafik.

Även en cykelparkering intill järnvägsstationen ingår i arbetet.

– Vi vill ha en mera funktionell busshållplats än vad som är fallet idag, säger planeringschef Hilde Axelsson. Om detta har vi en dialog med Värmlandstrafik och vi väntar på ett förslag därifrån om utformningen av Palmviken. Förslaget ska vi diskutera internt och sedan med Värmlandstrafik innan vi går ut med det.

Bland annat kan det handla om nya utfarter från Palmviken. Har kommunen några egna önskemål där?

– Vi själva har inte kommit med några specifika förslag utan tar ställning till det som kommer från Värmlandstrafik.

Skiss

Från Värmlandstrafik säger man att det pågår ett utredningsarbete, vilket konsultföretaget Sweco står för och att ett förslag inte är allt för långt borta.

– Det har gjorts en skiss, säger Lars Bull, vd på Värmlandstrafik AB. Bland annat handlar det om att klara av höjdskillnader på Palmviken, att få plats med tillräckligt antal hållplatser. Man måste bygga om marken och då ta hänsyn till ledningsdragningar med mera.

– Det måste dessutom till en ny utfart till Järnvägsgatan, man behöver skilja på utfarten och infarten för att få till ett bättre flöde. Det här är inga konstigheter utan handlar om att få till en bättre fungerande lösning än den som finns i dag.

Arvika för samtal med Värmlandstrafik när det gäller Palmvikens framtida utformning, inte minst för att kunna lösa upp trafikproppar i form av köer när bussarna lämnar Palmviken.

”Upplösta proppar” är inte den enda förändringen kommunen vill se, man har även framfört önskemål om anvisningstavlor, det vill säga moderna, digitala tavlor som visar när bussarna anländer eller avreser från Palmviken.

Att hitta enklare

När det gäller skyltar vill man även ha skyltning mellan järnvägsstationen och busstationen så att resenärerna som byter mellan tåg och buss enklare hittar mellan dessa utgångspunkter för kollektivtrafik.

Även en cykelparkering intill järnvägsstationen ingår i arbetet.

– Vi vill ha en mera funktionell busshållplats än vad som är fallet idag, säger planeringschef Hilde Axelsson. Om detta har vi en dialog med Värmlandstrafik och vi väntar på ett förslag därifrån om utformningen av Palmviken. Förslaget ska vi diskutera internt och sedan med Värmlandstrafik innan vi går ut med det.

Bland annat kan det handla om nya utfarter från Palmviken. Har kommunen några egna önskemål där?

– Vi själva har inte kommit med några specifika förslag utan tar ställning till det som kommer från Värmlandstrafik.

Skiss

Från Värmlandstrafik säger man att det pågår ett utredningsarbete, vilket konsultföretaget Sweco står för och att ett förslag inte är allt för långt borta.

– Det har gjorts en skiss, säger Lars Bull, vd på Värmlandstrafik AB. Bland annat handlar det om att klara av höjdskillnader på Palmviken, att få plats med tillräckligt antal hållplatser. Man måste bygga om marken och då ta hänsyn till ledningsdragningar med mera.

– Det måste dessutom till en ny utfart till Järnvägsgatan, man behöver skilja på utfarten och infarten för att få till ett bättre flöde. Det här är inga konstigheter utan handlar om att få till en bättre fungerande lösning än den som finns i dag.