2016-03-04 08:59

2016-03-04 08:59

I väntan på att det byggs ny förskola

CHARLOTTENBERG: Tillfälliga lösningar krävs för att klara efterfrågan på förskoleplatser

Charlottenberg behöver fler förskoleplatser, men hur det ska lösas i väntan på att en ny förskola byggs är inte klart. Olika alternativ utreds. Även i Koppom behövs en utökning.

Behovet av en ny förskola i Charlottenberg har diskuterats i flera år. Vid senaste sammanträdet gav politikerna i bildningsutskottet tjänstemännen i uppdrag att se till att projekteringen för en nybyggnad kommer i gång.

Betyder det att det blir en ny förskola nu?

– Det har varit politisk enighet om att vi behöver en förskola sen tidigare. Men i fjol när vi satt med budgeten tyckte vi inte att vi hade råd, med den ekonomiska situation som vi hade. Då bestämde vi att vi skulle skjuta på det ett år. Den här gången vill vi lyfta det så tidigt som möjligt, vi behöver komma i gång med att konkretisera det, säger Kari Staatsen, Hela Edas Lista, som är ordförande i bildningsutskottet.

Är det något sagt om hur stor förskolan ska bli?

– Både fyra och sex avdelningar har diskuterats tidigare, men det är inget bestämt.

Förskolan Hagåsen i Koppom stod klar så sent som augusti 2014 och är redan för liten för att täcka behovet av barnomsorg i den delen av kommunen. Har ni det i åtanke när ni planerar för en ny förskola i Charlottenberg, att ni inte bygger för litet igen?

– Ja, det har vi självklart. Vi planerar för att få en långsiktig lösning. Samtidigt var det väldigt svårt att förutse att det plötsligt skulle födas så många barn i Koppom.

Tillfälliga lösningar

För att lösa efterfrågan på förskoleplatser den närmaste tiden – i avvaktan på en ny förskola –behöver kommunen hitta tillfälliga lösningar.

Politikerna har bett tjänstemännen att titta på olika alternativ. De ska dels undersöka förutsättningarna för att hyra eller köpa en modul som kan placeras vid en förskola i Charlottenberg, dels för att öppna en fjärde förskoleavdelning i Hammar. I det senare alternativet skulle fritidshemmet i så fall flytta över till Folkets hus, för att kunna använda lokalerna till förskoleverksamhet istället.

Förvaltningen ska även undersöka om det går att förtäta på någon förskoleavdelning.

I dag finns också en femårsavdelning i Gunnarsbyskolans lokaler. Det är tveksamt om den kan vara kvar där.

– Vi fick muntliga uppgifter om det under mötet att det kunde vara så. Vi vill att man utreder det närmare, kan femårsverksamheten vara kvar eller inte.

Modul

Verksamhetens huvudförslag var att införskaffa en modul med två avdelningar som placeras intill en förskola. Då skulle man kunna flytta femårsgruppen från skolans lokaler, samt få en ny förskoleavdelning. Men utskottet ville utreda fler alternativ och få ett större underlag för beslut.

I Koppom

Även i Koppom hade förvaltningen föreslagit att man skulle placera en modul vid förskolan Hagåsen, vilket skulle täcka behovet av förskoleplatser. I väntan på att den kom på plats skulle man utöka med sex platser vid förskolan Duvan i Skillingmark.

Utskottet beslutade om en utökning vid Duvan för att täcka behovet under våren, men inte om någon modul. Utskottet ville ha mer underlag innan man tog beslut om en mer långsiktig lösning.

Vid sammanträdet senare i mars vill politikerna att förvaltningen redovisar konsekvensbeskrivningar och ekonomiska kalkyler av de uppdrag de har fått.

Behovet av en ny förskola i Charlottenberg har diskuterats i flera år. Vid senaste sammanträdet gav politikerna i bildningsutskottet tjänstemännen i uppdrag att se till att projekteringen för en nybyggnad kommer i gång.

Betyder det att det blir en ny förskola nu?

– Det har varit politisk enighet om att vi behöver en förskola sen tidigare. Men i fjol när vi satt med budgeten tyckte vi inte att vi hade råd, med den ekonomiska situation som vi hade. Då bestämde vi att vi skulle skjuta på det ett år. Den här gången vill vi lyfta det så tidigt som möjligt, vi behöver komma i gång med att konkretisera det, säger Kari Staatsen, Hela Edas Lista, som är ordförande i bildningsutskottet.

Är det något sagt om hur stor förskolan ska bli?

– Både fyra och sex avdelningar har diskuterats tidigare, men det är inget bestämt.

Förskolan Hagåsen i Koppom stod klar så sent som augusti 2014 och är redan för liten för att täcka behovet av barnomsorg i den delen av kommunen. Har ni det i åtanke när ni planerar för en ny förskola i Charlottenberg, att ni inte bygger för litet igen?

– Ja, det har vi självklart. Vi planerar för att få en långsiktig lösning. Samtidigt var det väldigt svårt att förutse att det plötsligt skulle födas så många barn i Koppom.

Tillfälliga lösningar

För att lösa efterfrågan på förskoleplatser den närmaste tiden – i avvaktan på en ny förskola –behöver kommunen hitta tillfälliga lösningar.

Politikerna har bett tjänstemännen att titta på olika alternativ. De ska dels undersöka förutsättningarna för att hyra eller köpa en modul som kan placeras vid en förskola i Charlottenberg, dels för att öppna en fjärde förskoleavdelning i Hammar. I det senare alternativet skulle fritidshemmet i så fall flytta över till Folkets hus, för att kunna använda lokalerna till förskoleverksamhet istället.

Förvaltningen ska även undersöka om det går att förtäta på någon förskoleavdelning.

I dag finns också en femårsavdelning i Gunnarsbyskolans lokaler. Det är tveksamt om den kan vara kvar där.

– Vi fick muntliga uppgifter om det under mötet att det kunde vara så. Vi vill att man utreder det närmare, kan femårsverksamheten vara kvar eller inte.

Modul

Verksamhetens huvudförslag var att införskaffa en modul med två avdelningar som placeras intill en förskola. Då skulle man kunna flytta femårsgruppen från skolans lokaler, samt få en ny förskoleavdelning. Men utskottet ville utreda fler alternativ och få ett större underlag för beslut.

I Koppom

Även i Koppom hade förvaltningen föreslagit att man skulle placera en modul vid förskolan Hagåsen, vilket skulle täcka behovet av förskoleplatser. I väntan på att den kom på plats skulle man utöka med sex platser vid förskolan Duvan i Skillingmark.

Utskottet beslutade om en utökning vid Duvan för att täcka behovet under våren, men inte om någon modul. Utskottet ville ha mer underlag innan man tog beslut om en mer långsiktig lösning.

Vid sammanträdet senare i mars vill politikerna att förvaltningen redovisar konsekvensbeskrivningar och ekonomiska kalkyler av de uppdrag de har fått.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.