2016-03-03 09:21

2016-03-03 09:21

Föreslår strategi för träbyggnad

ARVIKA: Motion från Lars-Ove Jansson (S)

Lars-Ove Jansson (S) har skrivit en motion att Arvika kommun bör införa en träbyggnadsstrategi.

I motionen konstaterar han att det, efter Sveriges inträde i EU, är tillåtet att bygga trähus högre än två våningar vilket det inte var tidigare.

Bara Sunne

Vissa kommuner har insett fördelarna med att bygga i trä, bland annat ur miljösynpunkt, men i Värmland är det ännu bara Sunne kommun som har tagit fram en träbyggnadsstrategi, påpekar Jansson. Sunne är också medlemmar i föreningen Trästad i Sverige.

Nu vill Jansson att Arvika kommun dels söker medlemskap i Trästad i Sverige och att kommunen tar fram en egen sådan strategi.

Driva på utvecklingen

Utöver miljöaspekten tycker han också att kommunen ska vara ”pådrivare i utvecklingen när det gäller modulbyggande i trä”.

En strategi för träbyggnad skulle också ge framtida investerare/byggherrar en tydlig bild över vad som kan/får byggas i olika delar av staden, och dessutom skulle träbyggnader förstärka småstadskänslan.

Lars-Ove Jansson konstaterar också att det skulle vara bra för Arvika Fastighets AB att få klara riktlinjer inför kommande byggprojekt.

I motionen konstaterar han att det, efter Sveriges inträde i EU, är tillåtet att bygga trähus högre än två våningar vilket det inte var tidigare.

Bara Sunne

Vissa kommuner har insett fördelarna med att bygga i trä, bland annat ur miljösynpunkt, men i Värmland är det ännu bara Sunne kommun som har tagit fram en träbyggnadsstrategi, påpekar Jansson. Sunne är också medlemmar i föreningen Trästad i Sverige.

Nu vill Jansson att Arvika kommun dels söker medlemskap i Trästad i Sverige och att kommunen tar fram en egen sådan strategi.

Driva på utvecklingen

Utöver miljöaspekten tycker han också att kommunen ska vara ”pådrivare i utvecklingen när det gäller modulbyggande i trä”.

En strategi för träbyggnad skulle också ge framtida investerare/byggherrar en tydlig bild över vad som kan/får byggas i olika delar av staden, och dessutom skulle träbyggnader förstärka småstadskänslan.

Lars-Ove Jansson konstaterar också att det skulle vara bra för Arvika Fastighets AB att få klara riktlinjer inför kommande byggprojekt.