2016-03-01 15:39

2016-03-02 14:44

Hyressättning byggd på fakta

ARVIKA: Nytt system för Arvikas hyror

Bruksvärdet gäller. Numera och framöver ska hyressättningen inom Arvika Fastighets AB vara rättvis.

Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen har under flera års tid inventerat och kartlagt fastighetsbolagets lägenhetsbestånd för att få fram det man anser vara rättvisa hyror byggda på fakta. Kartläggningen – utifrån hyreslagens regler om hyressättning grundad på lägenheters bruksvärde – innebär att det blir både höjda och sänkta hyror från och med 1 april.

– Det handlar om en omfördelning av hyrorna, skiljer det på standard mellan lägenheter ska det också synas i hyressättningen, säger Ulf Richardson, vd på Arvika Fastighets AB.

Enligt bruksvärdet

Tre huvudsakliga värderingsområden ska vara fundament för den framtida hyressättningen:

• Byggnadstyp och ålder

• Lägenhetens standard, utrustning och storlek

• Bostadsområdets läge

Inom det nya synsättet betyder detta generellt sett hyreshöjningar om lägenheten ligger centralt i Arvika, om husets standard överlag är god – om den exempelvis inte är för gammal, omodern eller har en mindre god tvättstuga – och samma sak gäller således om det rör sig om en modern lägenhet med bra standard på kök, bad och golv.

– En del får ganska stora höjningar, upp emot 1 600 kronor per månad på sikt, andra får sänkningar. Om det rör sig om höjningar handlar det maximalt om 300 kronor per månad 1 april, sedan maximalt fem procent per år nästkommande två år inklusive den allmänna höjningen.

Populärare radhus

Även mindre lägenheter får generellt sett höjningar på grund av eftersläpningar och höjningar kan det även bli för fastigheter av radhustyp, exempelvis på Hästhovsgatan och kvarteret Humlan vid gamla ICA-Rosen.

– Utgångsläget har varit att lika lägenheter har olika hyra i för många fall och olika lägenheter har lika hyra i för många fall. Det har vi försökt ändra på.

Successivt

De nya hyrorna införs alltså successivt. Efter årets justering kommer drygt 40 procent av alla lägenheter ligga på rätt hyresnivå enligt det nya systemet.

Därefter kommer hyresjusteringarna således att fortsätta de kommande två åren. För de lägenheter som fortfarande har en högre hyresnivå än vad de ska ha enligt det nya systemet sker inga sänkningar. Dessa hyror kommer i stället att bli oförändrade till dess den allmänna hyresutvecklingen ”hunnit ikapp”.

– Lika lägenheter får nu lika hyra men rättvis hyra innebär inte marknadshyror. Projektet är ett nollsummespel för bolaget, vinsten ökas inte, säger Ulf Richardson.

Överens

Hyresgästföreningen har deltagit i kartläggningen och enligt Richardson är parterna överens om slutresultatet. Ett syfte med det nya systemet har varit att hyresgästers värderingar ska få större påverkan på hyrorna. Varje lägenhet har efter genomgången fått en deklaration/inventeringsblankett och denna deklaration har kontrollerats av hyresgästen.

– Översynen har gjorts på samtliga lägenheter och syftet är att hyresgästerna ska uppleva att hyrorna och hyresskillnaderna mellan olika lägenheter som rimlig och rättvis.

Datera upp

Karläggningen har inneburet ett stort jobb för inblandade parter, på köpet har dock fastighetsbolagets fått sitt bestånd uppdaterat.

– Vi har dock inte uppfunnit hjulet. 500 000 av allmännyttans 750 000 lägenheter har prövats i denna modell.

Arvika Fastighets AB och Hyresgästföreningen har under flera års tid inventerat och kartlagt fastighetsbolagets lägenhetsbestånd för att få fram det man anser vara rättvisa hyror byggda på fakta. Kartläggningen – utifrån hyreslagens regler om hyressättning grundad på lägenheters bruksvärde – innebär att det blir både höjda och sänkta hyror från och med 1 april.

– Det handlar om en omfördelning av hyrorna, skiljer det på standard mellan lägenheter ska det också synas i hyressättningen, säger Ulf Richardson, vd på Arvika Fastighets AB.

Enligt bruksvärdet

Tre huvudsakliga värderingsområden ska vara fundament för den framtida hyressättningen:

• Byggnadstyp och ålder

• Lägenhetens standard, utrustning och storlek

• Bostadsområdets läge

Inom det nya synsättet betyder detta generellt sett hyreshöjningar om lägenheten ligger centralt i Arvika, om husets standard överlag är god – om den exempelvis inte är för gammal, omodern eller har en mindre god tvättstuga – och samma sak gäller således om det rör sig om en modern lägenhet med bra standard på kök, bad och golv.

– En del får ganska stora höjningar, upp emot 1 600 kronor per månad på sikt, andra får sänkningar. Om det rör sig om höjningar handlar det maximalt om 300 kronor per månad 1 april, sedan maximalt fem procent per år nästkommande två år inklusive den allmänna höjningen.

Populärare radhus

Även mindre lägenheter får generellt sett höjningar på grund av eftersläpningar och höjningar kan det även bli för fastigheter av radhustyp, exempelvis på Hästhovsgatan och kvarteret Humlan vid gamla ICA-Rosen.

– Utgångsläget har varit att lika lägenheter har olika hyra i för många fall och olika lägenheter har lika hyra i för många fall. Det har vi försökt ändra på.

Successivt

De nya hyrorna införs alltså successivt. Efter årets justering kommer drygt 40 procent av alla lägenheter ligga på rätt hyresnivå enligt det nya systemet.

Därefter kommer hyresjusteringarna således att fortsätta de kommande två åren. För de lägenheter som fortfarande har en högre hyresnivå än vad de ska ha enligt det nya systemet sker inga sänkningar. Dessa hyror kommer i stället att bli oförändrade till dess den allmänna hyresutvecklingen ”hunnit ikapp”.

– Lika lägenheter får nu lika hyra men rättvis hyra innebär inte marknadshyror. Projektet är ett nollsummespel för bolaget, vinsten ökas inte, säger Ulf Richardson.

Överens

Hyresgästföreningen har deltagit i kartläggningen och enligt Richardson är parterna överens om slutresultatet. Ett syfte med det nya systemet har varit att hyresgästers värderingar ska få större påverkan på hyrorna. Varje lägenhet har efter genomgången fått en deklaration/inventeringsblankett och denna deklaration har kontrollerats av hyresgästen.

– Översynen har gjorts på samtliga lägenheter och syftet är att hyresgästerna ska uppleva att hyrorna och hyresskillnaderna mellan olika lägenheter som rimlig och rättvis.

Datera upp

Karläggningen har inneburet ett stort jobb för inblandade parter, på köpet har dock fastighetsbolagets fått sitt bestånd uppdaterat.

– Vi har dock inte uppfunnit hjulet. 500 000 av allmännyttans 750 000 lägenheter har prövats i denna modell.