2016-03-01 16:08

2016-03-01 16:14

Högst tonläge om jobb inom vården

ARVIKA: Underskön sång och undersköterskor

Undersköterskor stod i centrum när kommunfullmäktige hade sitt februarimöte.

Mötet inleddes med skönsång av Wermlandsoperan innan mera jordnära saker upptog fullmäktiges intresse, nämligen hur omvårdnadspersonalen i Arvika har det på jobbet.

Upphovet var en interpellation från Arvikamoderaterna Börje Wahlund och Henrik Samuelsson med tanke på höga sjukskrivningstal.

– Nu görs mest när sjukskrivningen är ett faktum, man bör i stället lägga större vikt vid att det inte blir några sjukskrivningar. Om cheferna deltar mer i verksamheten på golvet skulle problemen upptäckas tidigare, sa Samuelsson.

Stress

Psykiska diagnoser står för hälften av alla sjukskrivningar, enligt samma källa, som ville sätta undersköterskan i centrum, en yrkesgrupp som enligt Samuelsson har kompetensen att ta besluten för det mera vardagliga vårdarbetet.

– Man måste få känna att man har kontakt med patienter och anhöriga, att man kan påverka och blir lyssnad på i en konstruktiv anda.

Samuelsson och Wahlund med flera talare efterlyste det goda arbetet. Kenneth Johannesson (S) å sin sida efterlyste mätbara åtgärder när det gäller satsningar på arbetsmiljön medan Gert Raiml (V) ville höja skatten för att kunna vårdsatsa.

Där sa dock Samuelsson nej.

– Nej, jag tror det är bättre att förändra arbetssätt än att höja skatten.

Propåer

Eva Svensson (S), själv anställd inom hemtjänsten, målade upp en bild av vårdarbetet som på flera sätt gav Samuelsson och Wahlund rätt i deras analyser men Svensson menade samtidigt att vården haft nog av omorganisationer.

– Vi är experter på att förändra vårt arbete, vi får nya propåer i stort sett varje månad. I stället är det så att vår tid inte räcker till, vi ska göra så mycket annat, bilarna ska tankas och vi ska dokumentera med mera med mera.

Sextimmarsdag

Anne Garin (SD) ansåg att man ska lyssna på de som jobbar inom vården medan Nils-Gunnar Andersson (S) pläderade för tidiga insatser.

– Kanske ska vi dela på jobben i vården, vi behöver sex timmars arbetsdag, sa Andersson.

Kommunalrådet Peter Söderström (S) fick sista ordet i interpellationsdebatten om hög sjukfrånvaro.

– Det här är ett ämne som berör, ett otroligt viktigt område. Jag vill ha en handlingsplan, en ny spelplan, finns det omstruktureringar att göra, ta fram det i så fall, och den bollen har personalavdelningen tagit, det kommer en återrapportering i maj. Bollen har satts i rullning i ett angeläget ämne.

Turism

Ytterligare en interpellationsdebatt gav upphov till besök i talarstolen, nämligen den om en strategi för att utveckla besöksnäringen, bakom denna stod Nils-Gunnar Andersson. Andersson fick också igenom sitt förslag, det ska tas fram en besöksstrategi där samarbete mellan olika aktörer inom turistnäringen troligen blir viktig.

– Samordningen är viktig och där kan kommunen vara möjliggörare, sa Gösta Frödin (L), som förvisso gav kängor åt tidigare S-insatser på det här området men som ända gav uttryck för den samsyn som tycks finnas mellan partierna i denna fråga.

Offensiv

Även Kristina Bengtsson Nilssons (M) motion om företagsetableringar lockade ledamöter till talarstolen. Bengtsson Nilsson vill att en person anställs för att aktivt arbete med nyetableringar. Majoriteten sa dock nej till en sådan satsning även om man ser företagsfrågor som mycket viktiga.

– Jag vill ha ett mera offensivt arbete, ett löpande arbete som pågår ständigt, sa Bengtsson Nilsson. Då skapas fler jobb, som skapar ett ökat byggande som skapar befolkningsökning. Vi måste släppa på bromsen i detta arbete.

Även här fick Peter Söderström sista ordet.

– Ingen håller i någon broms, jag tycker vi har bra fart på det här arbetet. På den vägen ska vi fortsätta.

Mötet inleddes med skönsång av Wermlandsoperan innan mera jordnära saker upptog fullmäktiges intresse, nämligen hur omvårdnadspersonalen i Arvika har det på jobbet.

Upphovet var en interpellation från Arvikamoderaterna Börje Wahlund och Henrik Samuelsson med tanke på höga sjukskrivningstal.

– Nu görs mest när sjukskrivningen är ett faktum, man bör i stället lägga större vikt vid att det inte blir några sjukskrivningar. Om cheferna deltar mer i verksamheten på golvet skulle problemen upptäckas tidigare, sa Samuelsson.

Stress

Psykiska diagnoser står för hälften av alla sjukskrivningar, enligt samma källa, som ville sätta undersköterskan i centrum, en yrkesgrupp som enligt Samuelsson har kompetensen att ta besluten för det mera vardagliga vårdarbetet.

– Man måste få känna att man har kontakt med patienter och anhöriga, att man kan påverka och blir lyssnad på i en konstruktiv anda.

Samuelsson och Wahlund med flera talare efterlyste det goda arbetet. Kenneth Johannesson (S) å sin sida efterlyste mätbara åtgärder när det gäller satsningar på arbetsmiljön medan Gert Raiml (V) ville höja skatten för att kunna vårdsatsa.

Där sa dock Samuelsson nej.

– Nej, jag tror det är bättre att förändra arbetssätt än att höja skatten.

Propåer

Eva Svensson (S), själv anställd inom hemtjänsten, målade upp en bild av vårdarbetet som på flera sätt gav Samuelsson och Wahlund rätt i deras analyser men Svensson menade samtidigt att vården haft nog av omorganisationer.

– Vi är experter på att förändra vårt arbete, vi får nya propåer i stort sett varje månad. I stället är det så att vår tid inte räcker till, vi ska göra så mycket annat, bilarna ska tankas och vi ska dokumentera med mera med mera.

Sextimmarsdag

Anne Garin (SD) ansåg att man ska lyssna på de som jobbar inom vården medan Nils-Gunnar Andersson (S) pläderade för tidiga insatser.

– Kanske ska vi dela på jobben i vården, vi behöver sex timmars arbetsdag, sa Andersson.

Kommunalrådet Peter Söderström (S) fick sista ordet i interpellationsdebatten om hög sjukfrånvaro.

– Det här är ett ämne som berör, ett otroligt viktigt område. Jag vill ha en handlingsplan, en ny spelplan, finns det omstruktureringar att göra, ta fram det i så fall, och den bollen har personalavdelningen tagit, det kommer en återrapportering i maj. Bollen har satts i rullning i ett angeläget ämne.

Turism

Ytterligare en interpellationsdebatt gav upphov till besök i talarstolen, nämligen den om en strategi för att utveckla besöksnäringen, bakom denna stod Nils-Gunnar Andersson. Andersson fick också igenom sitt förslag, det ska tas fram en besöksstrategi där samarbete mellan olika aktörer inom turistnäringen troligen blir viktig.

– Samordningen är viktig och där kan kommunen vara möjliggörare, sa Gösta Frödin (L), som förvisso gav kängor åt tidigare S-insatser på det här området men som ända gav uttryck för den samsyn som tycks finnas mellan partierna i denna fråga.

Offensiv

Även Kristina Bengtsson Nilssons (M) motion om företagsetableringar lockade ledamöter till talarstolen. Bengtsson Nilsson vill att en person anställs för att aktivt arbete med nyetableringar. Majoriteten sa dock nej till en sådan satsning även om man ser företagsfrågor som mycket viktiga.

– Jag vill ha ett mera offensivt arbete, ett löpande arbete som pågår ständigt, sa Bengtsson Nilsson. Då skapas fler jobb, som skapar ett ökat byggande som skapar befolkningsökning. Vi måste släppa på bromsen i detta arbete.

Även här fick Peter Söderström sista ordet.

– Ingen håller i någon broms, jag tycker vi har bra fart på det här arbetet. På den vägen ska vi fortsätta.

Inga tomma stolar

Ersättare på februarimötet:

Maria Rönnehäll för Claes Pettersson (S)

Joanna Eriksson för Per-Olov Ålander (C)

Hans Forsell för Lisa Levin (S)

Anna Karlsson Gurnett för Rikard Dahlin (S)

Henrik Samuelsson för Thomas Broström (M)

Curt Edenholm för Lisbeth Öjstrand (L)

Margareta von Wachenfeldt för Linda Hjalmarsson Fjeldstad (S)

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.