2016-02-24 09:35

2016-02-24 09:35

Flyktinghjälpen vill utöka

ARVIKA: Söker bidrag till anställning

Flyktinghjälpen Arvika började som ett privat initiativ, som sedan blev en ideell förening. Nu ansöker föreningen om kommunalt bidrag till en anställning.

2013 startades Flyktinghjälpen av Siv Jivesand, som med hjälp av privatpersoner genomförde insamlingar av kläder till flyktingar. I vinter övergick initiativet till en ideell förening med styrelse och föreningen skaffade även en tillfällig lokal som används till mottagnings-, utdelnings- och lagercentral. Verksamheten har utökats så att föreningen kan hjälpa till med att tolka myndighetspapper, vara länk till läkare, migrationsverket och annat.

Nu söker föreningen om ett kommunalt bidrag för att kunna anställa en person på heltid som ska arbeta integrationsfrämjande, samtidigt som man jobbar vidare med utdelning av kläder och arrangemang för barn och liknande. För detta söker man 443 000 kronor per år och de egna insatserna beräknas till 240 000 kronor, vilket motsvarar ideella insatser av föreningens medlemmar.

2013 startades Flyktinghjälpen av Siv Jivesand, som med hjälp av privatpersoner genomförde insamlingar av kläder till flyktingar. I vinter övergick initiativet till en ideell förening med styrelse och föreningen skaffade även en tillfällig lokal som används till mottagnings-, utdelnings- och lagercentral. Verksamheten har utökats så att föreningen kan hjälpa till med att tolka myndighetspapper, vara länk till läkare, migrationsverket och annat.

Nu söker föreningen om ett kommunalt bidrag för att kunna anställa en person på heltid som ska arbeta integrationsfrämjande, samtidigt som man jobbar vidare med utdelning av kläder och arrangemang för barn och liknande. För detta söker man 443 000 kronor per år och de egna insatserna beräknas till 240 000 kronor, vilket motsvarar ideella insatser av föreningens medlemmar.

  • Veronica Nordenberg Olsson