2016-02-23 16:33

2016-02-23 16:34

SD har varit tysta om invandring

ARVIKA: MP ett splittrat parti lokalt

Miljöpartiet har inte lagt någon motion i fullmäktige under 2015 gällande det man tyckte var viktigast inför valet 2014.

Partigruppen lokalt har fått ägna sin tid och kraft åt annat enligt ordföranden Johan Andersson, nämligen interna stridigheter. Man har haft svårt att dra jämt och avhopp och avflyttning har skett.

– Det har tyvärr varit fokus på det, säger Andersson.

Partiprogram

Förutom att ena partiet har man lagt krut på att ta fram ett lokalt partiprogram som spänner över samtliga politikerområden. Man försöker ta ett helhetsgrepp för det framtida Arvika och förhoppningen är att programmet ska vara framme under 2016.

– Detta har jag tagit tag i som ny ordförande. Vi ska ha en politik för alla frågor i kommunen, inte bara miljö.

Giftfri förskola

Under 2015 har fullmäktige dessutom bifallit två motioner från MP som lämnades in under den förra mandatperioden, om tätortsnära natur och om en giftfri förskola. Enligt Andersson har man dessutom försökt föra fram sin politik genom debatter i fullmäktige.

– Exempelvis försökte vi vara aktiva i budgetdebatten.

Inaktiva i flyktingfrågor

Sverigedemokraterna lokalt i Arvika fick fyra mandat (8,58 procent av rösterna) i fullmäktige i valet i september 2014 då man gjorde något av nystart med nya personer på valbara platser. Precis som för moderpartiet på riksnivå var huvudbudskapet i valrörelsen invandringens negativa påverkan på det svenska samhället.

Trots fokuseringen har man lokalt i Arvika inte försökt ändra politiken i den folkvalda församlingen när man fått chansen.

– Vi har inte kommit så långt med det än, säger Frida Hagström, ordförande i Sverigedemokraterna i Arvika.

Varför ska man, om man är emot invandringen, rösta på SD lokalt när partiet inte försöker göra något åt den i fullmäktige?

– Påverkan via fullmäktige kan vara svårt vad gäller flyktingrelaterade frågor, säger distriktsordförande, Runar Filper. De privata avtalen med Migrationsverket kan vi inte påverka och det finns en ny lag om att kommuner är skyldiga att ta emot ett visst antal ensamkommande ungdomar. Det som kan påverkas är de kommunala avtalen med Migrationsverket utöver det som är reglerat genom lag.

Gemensam motion

Dock har Sverigedemokraterna i Värmland efter AN:s intervju lagt en gemensam motion i Värmlandskommunerna om att upprätta ett mångkulturellt bokslut. Man vill att detta dokument ska klarlägga asylmottagandets och anhöriginvandringens konsekvenser för kommunerna. I och med att man lagt denna motion, cirka 16 månader efter valet 2014, följer man upp det man prioriterade i valrörelsen i Arvika.

Partigruppen lokalt har fått ägna sin tid och kraft åt annat enligt ordföranden Johan Andersson, nämligen interna stridigheter. Man har haft svårt att dra jämt och avhopp och avflyttning har skett.

– Det har tyvärr varit fokus på det, säger Andersson.

Partiprogram

Förutom att ena partiet har man lagt krut på att ta fram ett lokalt partiprogram som spänner över samtliga politikerområden. Man försöker ta ett helhetsgrepp för det framtida Arvika och förhoppningen är att programmet ska vara framme under 2016.

– Detta har jag tagit tag i som ny ordförande. Vi ska ha en politik för alla frågor i kommunen, inte bara miljö.

Giftfri förskola

Under 2015 har fullmäktige dessutom bifallit två motioner från MP som lämnades in under den förra mandatperioden, om tätortsnära natur och om en giftfri förskola. Enligt Andersson har man dessutom försökt föra fram sin politik genom debatter i fullmäktige.

– Exempelvis försökte vi vara aktiva i budgetdebatten.

Inaktiva i flyktingfrågor

Sverigedemokraterna lokalt i Arvika fick fyra mandat (8,58 procent av rösterna) i fullmäktige i valet i september 2014 då man gjorde något av nystart med nya personer på valbara platser. Precis som för moderpartiet på riksnivå var huvudbudskapet i valrörelsen invandringens negativa påverkan på det svenska samhället.

Trots fokuseringen har man lokalt i Arvika inte försökt ändra politiken i den folkvalda församlingen när man fått chansen.

– Vi har inte kommit så långt med det än, säger Frida Hagström, ordförande i Sverigedemokraterna i Arvika.

Varför ska man, om man är emot invandringen, rösta på SD lokalt när partiet inte försöker göra något åt den i fullmäktige?

– Påverkan via fullmäktige kan vara svårt vad gäller flyktingrelaterade frågor, säger distriktsordförande, Runar Filper. De privata avtalen med Migrationsverket kan vi inte påverka och det finns en ny lag om att kommuner är skyldiga att ta emot ett visst antal ensamkommande ungdomar. Det som kan påverkas är de kommunala avtalen med Migrationsverket utöver det som är reglerat genom lag.

Gemensam motion

Dock har Sverigedemokraterna i Värmland efter AN:s intervju lagt en gemensam motion i Värmlandskommunerna om att upprätta ett mångkulturellt bokslut. Man vill att detta dokument ska klarlägga asylmottagandets och anhöriginvandringens konsekvenser för kommunerna. I och med att man lagt denna motion, cirka 16 månader efter valet 2014, följer man upp det man prioriterade i valrörelsen i Arvika.