2016-02-23 16:34

2016-02-23 16:34

Få motioner speglar valmanifest

ARVIKA: 27 motioner under 2015

Val. Inför valet 2014 presenterades fullmäktigepartiernas prioriteringar i artiklar i Arvika Nyheter. AN har nu försökt kartlägga om partierna följt upp sina prioriteringar med efterföljande motioner i kommunfullmäktige eller om man mestadels driver sina frågor på andra sätt i och utanför Arvikas ”parlament”.

De flesta partier bygger sin politik över ett brett politiskt fält där man utifrån sin värdegrund vill ha förslag genomförda. Partierna har dock specialområden man lyfter fram och där utmärker sig Sverigedemokraterna mer än andra partier genom fokuseringen på invandringsfrågor.

Inför valet 2014 prioriterade partierna följande lokalt i Arvika:

• Sverigedemokraterna

Invandringsfrågor inkluderat att reducera avtalet med Migrationsverket. Inga eller minskade kostnader för anhöriginvandring.

• Socialdemokraterna

Skolfrågor, satsning på demensboende och ungdomspsykiatrin och ökat bostadsbyggande.

• Vänsterpartiet

”Solidariska frågor” som mindre barngrupper i förskolan, stöd till elever med särskilda behov. Ett program med 16 punkter.

• Miljöpartiet

Miljöfrågor inkluderat att behålla torget intakt och en bilfri innerstad. Satsningar på förnybara alternativ som solceller.

• Moderaterna

Hade ett program med 21 punkter innehållande att behålla torget intakt, snabbtåg Stockholm-Oslo och utbyggnad av Graninge handelsområde.

• Centerpartiet

Landsbygdsfrågor inkluderat bredband åt alla. Satsningar för att öka invånarantalet i Arvika.

• Liberalerna

Skolan, tillkomst av trygghetsboende, satsning på Ritz och företagsfrågor.

• Kristdemokraterna

Längre öppettider på krogen, mindre förskolegrupper, Kyrkvikens vatten och att behålla torget intakt.

27 stycken

Enligt den statistik Arvika Nyheter fått från kommunen har partierna eller enskilda ledamöter lagt totalt 27 motioner i kommunfullmäktige under 2015. M tre stycken, SD åtta, MP en, S två, KD sex, V fyra, C+L en tillsammans och den tidigare SD-ledamoten, numera politiska vilden, Leif Hansson, har lagt två.

Partiernas motioner handlar om:

• Sverigedemokraterna

Ett ökat valdeltagande bland äldre, hastighetsbegränsningar vid Falleberget, sänkta fasta elnätsavgifter, rullstolsgunga vid lekparken i stadsparken, gratis gymkort för människor med depressioner, stenkanterna på torget ska markeras, ökat närvaro- och yttranderätt för motionärer och gruppinträde i badhuset. Helt nyligen har man dessutom via länsförbundet motionerat om ett kulturellt bokslut,

• Kristdemokraterna

Bostadsgaranti för studenter som läser eftergymnasialt program, fossilfri stadskärna 2018, återuppliva Viksholmsfestivalen, utredning av krogarnas öppettider, utveckla relationerna med Arvikas vänorter och minnesmärke över veteraner i fredens tjänst.

• Vänsterpartiet

Att folkvalda frivilligt ska kunna avstå dator som ett sätt att läsa handlingar, körkortsutbildning på gymnasiet och fasadmålning i kvarteret Bryggaren (söder om Systembolaget).

• Miljöpartiet

Sänkt rösträttsålder.

• Socialdemokraterna

Plan för att höja vattenkvalitén i Kyrkviken och omvandla en avdelning i Glava för somatisk vård till demensboende.

• Moderaterna

Belysning av gång- och cykelväg i Strand, utveckla kommunens näringslivsstöd med ett flertal åtgärder och undergång vid Katthålet i hamnen.

• Centerpartiet och Liberalerna

Ta fram en livsmedelspolicy.

Äldre motioner

Utöver detta har även motioner skriva innan valet 2014 behandlats i kommunfullmäktige under 2015, bland annat om prioriterade valfrågor från MP. Samma behandling har skett av några motioner skrivna under hösten 2014, exempelvis från C om flyktingfrågan.

KD följsammast

Av partierna i kommunfullmäktige är det KD som tydligast följt upp prioriteringar inför valet 2014 med att lägga en motion i fullmäktige, detta då man velat utreda frågan om längre öppettider på krogen.

Även S har följt upp en av sina högst prioriterade frågor via en motion om demensboende. Även Centerpartiet har motionerat i en fråga som nämns inför valet och så är det även för M. Även SD har motionerat om frågor som nämns inför valet om än inte invandring. V, L och MP har inte motionerat under 2015 om det som kom fram i AN:s rapportering inför valet.

Skolan

Partierna driver dock sina prioriterade frågor på andra sätt än genom motioner i fullmäktige, bland annat diskuteras ju den fråga flera partier lyfte fram innan valet, skolfrågan, mycket aktivt dessa dagar genom det förslag till förändringar som presenterats.

Budgetdebatt

I fullmäktige driver ju även partierna sin politik genom de olika sakfrågor som behandlas och budgetdebatten är viktig. Man ställer också enkla frågor och interpellationer. Enkla frågor har exempelvis ställts av M om Graninge handelsområde, L om trygghetsboende och MP om kravspecifikationen när det gäller inköp av ekologiska produkter till kommunens kök.

Företagsklimat

Trygghetsboende har även diskuterats i en interpellationsdebatt. Ytterligare fyra interpellationsdebatter har hållits: om företagsklimatet (M), om vinster i kommunala bolag (MP), om begreppen ekologiskt och närodlat (MP) om fiberföreningar (M).

De flesta partier bygger sin politik över ett brett politiskt fält där man utifrån sin värdegrund vill ha förslag genomförda. Partierna har dock specialområden man lyfter fram och där utmärker sig Sverigedemokraterna mer än andra partier genom fokuseringen på invandringsfrågor.

Inför valet 2014 prioriterade partierna följande lokalt i Arvika:

• Sverigedemokraterna

Invandringsfrågor inkluderat att reducera avtalet med Migrationsverket. Inga eller minskade kostnader för anhöriginvandring.

• Socialdemokraterna

Skolfrågor, satsning på demensboende och ungdomspsykiatrin och ökat bostadsbyggande.

• Vänsterpartiet

”Solidariska frågor” som mindre barngrupper i förskolan, stöd till elever med särskilda behov. Ett program med 16 punkter.

• Miljöpartiet

Miljöfrågor inkluderat att behålla torget intakt och en bilfri innerstad. Satsningar på förnybara alternativ som solceller.

• Moderaterna

Hade ett program med 21 punkter innehållande att behålla torget intakt, snabbtåg Stockholm-Oslo och utbyggnad av Graninge handelsområde.

• Centerpartiet

Landsbygdsfrågor inkluderat bredband åt alla. Satsningar för att öka invånarantalet i Arvika.

• Liberalerna

Skolan, tillkomst av trygghetsboende, satsning på Ritz och företagsfrågor.

• Kristdemokraterna

Längre öppettider på krogen, mindre förskolegrupper, Kyrkvikens vatten och att behålla torget intakt.

27 stycken

Enligt den statistik Arvika Nyheter fått från kommunen har partierna eller enskilda ledamöter lagt totalt 27 motioner i kommunfullmäktige under 2015. M tre stycken, SD åtta, MP en, S två, KD sex, V fyra, C+L en tillsammans och den tidigare SD-ledamoten, numera politiska vilden, Leif Hansson, har lagt två.

Partiernas motioner handlar om:

• Sverigedemokraterna

Ett ökat valdeltagande bland äldre, hastighetsbegränsningar vid Falleberget, sänkta fasta elnätsavgifter, rullstolsgunga vid lekparken i stadsparken, gratis gymkort för människor med depressioner, stenkanterna på torget ska markeras, ökat närvaro- och yttranderätt för motionärer och gruppinträde i badhuset. Helt nyligen har man dessutom via länsförbundet motionerat om ett kulturellt bokslut,

• Kristdemokraterna

Bostadsgaranti för studenter som läser eftergymnasialt program, fossilfri stadskärna 2018, återuppliva Viksholmsfestivalen, utredning av krogarnas öppettider, utveckla relationerna med Arvikas vänorter och minnesmärke över veteraner i fredens tjänst.

• Vänsterpartiet

Att folkvalda frivilligt ska kunna avstå dator som ett sätt att läsa handlingar, körkortsutbildning på gymnasiet och fasadmålning i kvarteret Bryggaren (söder om Systembolaget).

• Miljöpartiet

Sänkt rösträttsålder.

• Socialdemokraterna

Plan för att höja vattenkvalitén i Kyrkviken och omvandla en avdelning i Glava för somatisk vård till demensboende.

• Moderaterna

Belysning av gång- och cykelväg i Strand, utveckla kommunens näringslivsstöd med ett flertal åtgärder och undergång vid Katthålet i hamnen.

• Centerpartiet och Liberalerna

Ta fram en livsmedelspolicy.

Äldre motioner

Utöver detta har även motioner skriva innan valet 2014 behandlats i kommunfullmäktige under 2015, bland annat om prioriterade valfrågor från MP. Samma behandling har skett av några motioner skrivna under hösten 2014, exempelvis från C om flyktingfrågan.

KD följsammast

Av partierna i kommunfullmäktige är det KD som tydligast följt upp prioriteringar inför valet 2014 med att lägga en motion i fullmäktige, detta då man velat utreda frågan om längre öppettider på krogen.

Även S har följt upp en av sina högst prioriterade frågor via en motion om demensboende. Även Centerpartiet har motionerat i en fråga som nämns inför valet och så är det även för M. Även SD har motionerat om frågor som nämns inför valet om än inte invandring. V, L och MP har inte motionerat under 2015 om det som kom fram i AN:s rapportering inför valet.

Skolan

Partierna driver dock sina prioriterade frågor på andra sätt än genom motioner i fullmäktige, bland annat diskuteras ju den fråga flera partier lyfte fram innan valet, skolfrågan, mycket aktivt dessa dagar genom det förslag till förändringar som presenterats.

Budgetdebatt

I fullmäktige driver ju även partierna sin politik genom de olika sakfrågor som behandlas och budgetdebatten är viktig. Man ställer också enkla frågor och interpellationer. Enkla frågor har exempelvis ställts av M om Graninge handelsområde, L om trygghetsboende och MP om kravspecifikationen när det gäller inköp av ekologiska produkter till kommunens kök.

Företagsklimat

Trygghetsboende har även diskuterats i en interpellationsdebatt. Ytterligare fyra interpellationsdebatter har hållits: om företagsklimatet (M), om vinster i kommunala bolag (MP), om begreppen ekologiskt och närodlat (MP) om fiberföreningar (M).