2016-02-21 11:33

2016-02-21 11:33

Demenscafé för anhöriga

CHARLOTTENBERG: Maria Johansson är ny aktivitetsledare i Eda kommun

Träffpunkten. Demenscaféet är en ny verksamhet som riktar sig till demenssjuka och deras anhöriga. Varannan onsdag på Träffpunkten i Charlottenberg kommer man att erbjuda olika program med fika.

– Tanken är att nå de som inte haft kontakt med vården tidigare, berättar Maria Johansson som är ny aktivitetsledare i Eda kommun.

Tid för samtal

Hon hoppas att vetskapen om den nya verksamheten ska sprida sig till fler efterhand. Man genomför en första omgång med caféer under våren, sen får man se hur fortsättningen blir beroende på intresse och behov.

Kommunen arrangerar demenscaféet tillsammans med Arvika-Eda demensförening.

– Det är jättebra att det finns särskilda aktiviteter, det är inte alla som kan vara med i andra sociala utbud som finns, säger Marianne Wallentin i demensföreningen.

Förutom underhållning och avkoppling ska demenscaféet ge plats för samtal, ett tillfälle att träffa andra i samma situation och kunna sitta och prata.

Maria Johansson började sitt jobb som aktivitetsledare första december i fjol. Det är en ny tjänst inom vård och stöd som har inrättats med hjälp av statliga stimulansmedel.

De små sakerna

Hon jobbar i första hand med aktiviteter mot kommunens äldreboenden.

– Jag har en bild av hur jag skulle vilja jobba med det här. Det är viktigt att utgå från dem de handlar om, de boende. Sen får vi se vad som är möjligt att genomföra. Att ha en meningsfull vardag, att fortfarande få vara delaktig i sitt eget liv fast man är äldre. Det är det jag vill trycka på, möjligheten till en aktiv vardag.

– Mycket handlar om att få i gång tankar och idéer, så att det kan bli en del i ett arbetssätt i det dagliga arbetet.

Vad är en aktivitet? Ofta tänker man på planerad sysselsättning som musikunderhållning, bingo, gymnastik. Men det behöver inte alltid handla om så stora saker, utan lika mycket om att ta vara på de tillfällen som ges, det lilla som hela tiden pågår i vardagen. Att de äldre, i den utsträckning de kan och orkar, ska kunna delta i det som händer.

– Det kan vara att plantera om och vattna blommor, duka fram, att göra saker tillsammans.

Tips och idéer

Hon skulle själv vilja jobba mer med situationen kring måltiderna, och då handlar det också om att de äldre ska kunna vara mer delaktiga. Att det blir naturligt att tänka in den typen av aktiviteter i sitt sätt att jobba ser hon som ett långsiktigt mål. Medan hon mer på kort sikt ska bidra med tips och idéer och hjälpa till att komma i gång med nya inslag i verksamheten.

– Sen tycker jag att det är viktigt att lyfta fram det som faktiskt görs. Det pågår mycket saker redan. Sen kan jag komplettera med annat, det kan jag bidra med. Vara den lilla länken till att våga pröva något nytt.

Komma ut mer

I december lämnade hon ut en enkät på äldreboendena för att få en bild av vilka önskemål som finns.

– Det kan vara väldigt olika, men många önskar att komma ut mer.

Hur man ska gå vidare med det har man inte hunnit diskutera ännu. Men hon själv skulle kunna finnas till hands och följa med ut vissa dagar. Något hon börjat med så smått redan.

Än så länge har bara drygt två månader gått sedan hon började sin tjänst och diskussionerna med personalgrupperna på boendena kommer att fortsätta för att se vad man ska jobba vidare med.

Det behövs ett varierat utbud av aktiviteter så det finns något som passar alla äldre.

I Charlottenberg har man börjat med sittgympa. För andra kan det räcka att få prata om sina drömmar en stund. Aktiviteterna ska vara något de kan uppskatta, men också sådant som de orkar med, utan att det får negativa effekter efteråt.

– Det gäller att hitta rätt nivå.

Maria Johansson har jobbat som undersköterska i många år, men håller parallellt på att utbilda sig till Silviasyster som är en specialisering inom demensvård och ges på Sophiahemmets högskola i Stockholm.Hon är färdig med sin utbildning till sommaren.

– Tanken är att nå de som inte haft kontakt med vården tidigare, berättar Maria Johansson som är ny aktivitetsledare i Eda kommun.

Tid för samtal

Hon hoppas att vetskapen om den nya verksamheten ska sprida sig till fler efterhand. Man genomför en första omgång med caféer under våren, sen får man se hur fortsättningen blir beroende på intresse och behov.

Kommunen arrangerar demenscaféet tillsammans med Arvika-Eda demensförening.

– Det är jättebra att det finns särskilda aktiviteter, det är inte alla som kan vara med i andra sociala utbud som finns, säger Marianne Wallentin i demensföreningen.

Förutom underhållning och avkoppling ska demenscaféet ge plats för samtal, ett tillfälle att träffa andra i samma situation och kunna sitta och prata.

Maria Johansson började sitt jobb som aktivitetsledare första december i fjol. Det är en ny tjänst inom vård och stöd som har inrättats med hjälp av statliga stimulansmedel.

De små sakerna

Hon jobbar i första hand med aktiviteter mot kommunens äldreboenden.

– Jag har en bild av hur jag skulle vilja jobba med det här. Det är viktigt att utgå från dem de handlar om, de boende. Sen får vi se vad som är möjligt att genomföra. Att ha en meningsfull vardag, att fortfarande få vara delaktig i sitt eget liv fast man är äldre. Det är det jag vill trycka på, möjligheten till en aktiv vardag.

– Mycket handlar om att få i gång tankar och idéer, så att det kan bli en del i ett arbetssätt i det dagliga arbetet.

Vad är en aktivitet? Ofta tänker man på planerad sysselsättning som musikunderhållning, bingo, gymnastik. Men det behöver inte alltid handla om så stora saker, utan lika mycket om att ta vara på de tillfällen som ges, det lilla som hela tiden pågår i vardagen. Att de äldre, i den utsträckning de kan och orkar, ska kunna delta i det som händer.

– Det kan vara att plantera om och vattna blommor, duka fram, att göra saker tillsammans.

Tips och idéer

Hon skulle själv vilja jobba mer med situationen kring måltiderna, och då handlar det också om att de äldre ska kunna vara mer delaktiga. Att det blir naturligt att tänka in den typen av aktiviteter i sitt sätt att jobba ser hon som ett långsiktigt mål. Medan hon mer på kort sikt ska bidra med tips och idéer och hjälpa till att komma i gång med nya inslag i verksamheten.

– Sen tycker jag att det är viktigt att lyfta fram det som faktiskt görs. Det pågår mycket saker redan. Sen kan jag komplettera med annat, det kan jag bidra med. Vara den lilla länken till att våga pröva något nytt.

Komma ut mer

I december lämnade hon ut en enkät på äldreboendena för att få en bild av vilka önskemål som finns.

– Det kan vara väldigt olika, men många önskar att komma ut mer.

Hur man ska gå vidare med det har man inte hunnit diskutera ännu. Men hon själv skulle kunna finnas till hands och följa med ut vissa dagar. Något hon börjat med så smått redan.

Än så länge har bara drygt två månader gått sedan hon började sin tjänst och diskussionerna med personalgrupperna på boendena kommer att fortsätta för att se vad man ska jobba vidare med.

Det behövs ett varierat utbud av aktiviteter så det finns något som passar alla äldre.

I Charlottenberg har man börjat med sittgympa. För andra kan det räcka att få prata om sina drömmar en stund. Aktiviteterna ska vara något de kan uppskatta, men också sådant som de orkar med, utan att det får negativa effekter efteråt.

– Det gäller att hitta rätt nivå.

Maria Johansson har jobbat som undersköterska i många år, men håller parallellt på att utbilda sig till Silviasyster som är en specialisering inom demensvård och ges på Sophiahemmets högskola i Stockholm.Hon är färdig med sin utbildning till sommaren.