2016-02-18 09:38

2016-02-18 09:38

Lär sig genom att lära ut

ARVIKA: Verkstaden akademisk vårdcentral med läkare- och sjuksköterskestudenter

Vårdcentralen Verkstaden är numera en så kallad akademisk vårdcentral. Den stora nyheten finns i bottenplanet där en studentmottagning med läkarstudenter och sjuksköterskestudenter inrättats.

Två flugor ska slås i en smäll genom den utvecklade vårdcentralen, dels får studenterna verksamhetsförlagd utbildning och dels öppnas en ny rekryteringskanal för landstinget. Ja, egentligen slås tre flugor i en smäll genom att patienterna i praktiken undersöks av två läkare/sjuksköterskor – dels av studenterna men även av Verkstadens ordinarie läkare och sköterskor som kommer att agera handledare.

Verksamheten har smygstartat några veckor men i onsdags hölls den officiella invigningen när sex läkarstudenter – sex kvinnor – och två sjuksköterskestudenter – två kvinnor – mera högtidligt drog i gång sin verksamhet.

– Det har varit en lång process, i tre år har vi jobbat med detta, men nu är den på plats och det känns jättebra. Nu ska vi visa studenterna primärvårdens möjligheter samtidigt som vi knyter den akademiska världen närmare oss, säger Rolf Marling, chef på Verkstaden.

Samarbete

Projektet innebär i sak ett samarbete mellan Landstinget i Värmland, Örebro universitet och Karlstads universitet. Läkarstudenterna kommer från Örebro och sjuksköterskestudenterna från Karlstad. Även ytterligare vårdcentraler i Värmland förutom Verkstaden har blivit akademiska.

Elva

Genom den nya verksamheten kommer i snitt fyra till fem läkarstudenter att praktisera sju till åtta veckor på studentmottagningen där Verkstadens ordinarie läkare blir handledare en vecka i taget. Totalt rör det sig om två grupper per termin och Verkstaden kommer således att ta emot studenter åtta av årets tolv månader.

Läkarstudenterna är inne på sin elfte termin av elva möjliga och även sjuksköterskorna är snart klara med sin utbildning. Med sig har de ny energi och ny kunskap.

– Den akademiska vårdcentralen kommer att förstärka den vetenskapliga grunden i vår verksamhet, den tillför oss något, samtidigt som detta är en framtida plantskola. Jag är säker på att detta kommer patienterna till nytta både på kort och lång sikt, säger Marling.

Miljonsatsning

Det är Arvika Fastighets AB som byggt om i bottenplanet på Verkstaden – Värmlands största vårdcentral för övrigt. Den nya vårdcentralen – studentmottagningen – ligger längs Viksgatan rakt emot Greven och alltså snett mitt emot stadsparken i Arvika. Ombyggnaden har kostat cirka fyra miljoner kronor.

– Ingången sker via Verkstadens stora entré som vanligt, med anmälan i receptionen, sedan hänvisas man genom vårdcentralen till mottagningen en trappa ner. Dörren mot Viksgatan får inte användas som entré undantaget patienter med särskilda behov, exempelvis de med permobil eller liknande, och för avhämtande ambulanstransporter.

Kvinnor kan

Kvinnorna dominerar således bland den första gruppen läkare/sjuksköterskor som tagit Verkstadens bottenvåning i besittning. Och kvinnor dominerar på landets läkarutbildningar.

Bra uppbyggt

Katarina Edbom, läkarstudent på Örebro universitet, tillhör pionjärerna i Arvika.

– En bra möjlighet när man kommer ut i verkligheten. Här är bra uppbyggt, man får ta egna patienter men alltid under handledning.

Två flugor ska slås i en smäll genom den utvecklade vårdcentralen, dels får studenterna verksamhetsförlagd utbildning och dels öppnas en ny rekryteringskanal för landstinget. Ja, egentligen slås tre flugor i en smäll genom att patienterna i praktiken undersöks av två läkare/sjuksköterskor – dels av studenterna men även av Verkstadens ordinarie läkare och sköterskor som kommer att agera handledare.

Verksamheten har smygstartat några veckor men i onsdags hölls den officiella invigningen när sex läkarstudenter – sex kvinnor – och två sjuksköterskestudenter – två kvinnor – mera högtidligt drog i gång sin verksamhet.

– Det har varit en lång process, i tre år har vi jobbat med detta, men nu är den på plats och det känns jättebra. Nu ska vi visa studenterna primärvårdens möjligheter samtidigt som vi knyter den akademiska världen närmare oss, säger Rolf Marling, chef på Verkstaden.

Samarbete

Projektet innebär i sak ett samarbete mellan Landstinget i Värmland, Örebro universitet och Karlstads universitet. Läkarstudenterna kommer från Örebro och sjuksköterskestudenterna från Karlstad. Även ytterligare vårdcentraler i Värmland förutom Verkstaden har blivit akademiska.

Elva

Genom den nya verksamheten kommer i snitt fyra till fem läkarstudenter att praktisera sju till åtta veckor på studentmottagningen där Verkstadens ordinarie läkare blir handledare en vecka i taget. Totalt rör det sig om två grupper per termin och Verkstaden kommer således att ta emot studenter åtta av årets tolv månader.

Läkarstudenterna är inne på sin elfte termin av elva möjliga och även sjuksköterskorna är snart klara med sin utbildning. Med sig har de ny energi och ny kunskap.

– Den akademiska vårdcentralen kommer att förstärka den vetenskapliga grunden i vår verksamhet, den tillför oss något, samtidigt som detta är en framtida plantskola. Jag är säker på att detta kommer patienterna till nytta både på kort och lång sikt, säger Marling.

Miljonsatsning

Det är Arvika Fastighets AB som byggt om i bottenplanet på Verkstaden – Värmlands största vårdcentral för övrigt. Den nya vårdcentralen – studentmottagningen – ligger längs Viksgatan rakt emot Greven och alltså snett mitt emot stadsparken i Arvika. Ombyggnaden har kostat cirka fyra miljoner kronor.

– Ingången sker via Verkstadens stora entré som vanligt, med anmälan i receptionen, sedan hänvisas man genom vårdcentralen till mottagningen en trappa ner. Dörren mot Viksgatan får inte användas som entré undantaget patienter med särskilda behov, exempelvis de med permobil eller liknande, och för avhämtande ambulanstransporter.

Kvinnor kan

Kvinnorna dominerar således bland den första gruppen läkare/sjuksköterskor som tagit Verkstadens bottenvåning i besittning. Och kvinnor dominerar på landets läkarutbildningar.

Bra uppbyggt

Katarina Edbom, läkarstudent på Örebro universitet, tillhör pionjärerna i Arvika.

– En bra möjlighet när man kommer ut i verkligheten. Här är bra uppbyggt, man får ta egna patienter men alltid under handledning.