2016-02-17 09:51

2016-02-17 09:51

Oklart hur det påverkar lokalt

ARVIKA/ EDA: Nya bestämmelser om bemanning på äldreboenden

Regeringen har beslutat om nya bestämmelser för bemanningen på kommunernas särskilda boenden för äldre. Om det får någon betydelse för verksamheten i Arvika och Eda är oklart.

I den nya bestämmelsen anges inte någon miniminivå för hur mycket personal det ska finnas på en avdelning. Men det står att det ska finnas personal tillgänglig dygnet runt som utan dröjsmål ska kunna uppmärksamma om någon av de boende behöver stöd eller hjälp. Det framgår också att det är enskildas aktuella behov som ska styra tillgången till personal. Men man säger inte hur bemanningen ska organiseras.

Den nya bestämmelsen träder i kraft den 15 april i år.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen kom för några år sen, efter en större tillsyn av äldreboenden i Sverige, fram till att många boenden hade otillräcklig bemanning, inte minst nattetid. Tillsynen visade att äldre ibland lämnades ensamma när avdelningar var obemannade längre eller kortare tid och en debatt startade om nya krav på bemanning.

Enligt Eva Nilsson, verksamhetschef för den kommunala vården och omsorgen i Arvika, har man bemannat med nattpersonal på varje avdelning på samtliga äldreboenden, med undantag för Vågen.

Vågen har tre våningsplan med tre avdelningar/vingar och sammanlagt 30 platser på varje plan.

Bottenplan består av demensplatser och där är det tre personal nattetid. Men på de övriga planen är man endast två personal på de tre avdelningarna. Hur ska man tolka den nya bestämmelsen i det fallet? Frågan diskuterades helt kort i ledningsgruppen för vård och omsorg under gårdagen säger Eva Nilsson.

– Det står tydligt skrivet att det är utifrån behov, om det behövs ska personal finnas. Hur ser deras behov ut nattetid på de två planen? Vi behöver få en tydligare bild. Sen får vi även se vad utskottet tycker, vi får ta upp en diskussion på torsdag.

Då sammanträder kommunstyrelsens vårdutskott.

Medlemsorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har efter regeringsbeslutet angett att de kommer att dra i gång ett arbete med att ta fram nya arbetssätt och rekommendationer för kvalitet i kommunens särskilda boenden för äldre. Det är ett arbete som ska pågå under två år.

Eda kommun

Cecilia Hane är verksamhetschef för vård och stöd i Eda kommun.

Vet ni vad den nya bestämmelsen innebär för kommunens äldreboenden?

– Vi har inte gjort någon närmare analys än. Men vi har redan nattpersonal på varje avdelning, både på särskilda boenden och demensboenden.

I den nya bestämmelsen anges inte någon miniminivå för hur mycket personal det ska finnas på en avdelning. Men det står att det ska finnas personal tillgänglig dygnet runt som utan dröjsmål ska kunna uppmärksamma om någon av de boende behöver stöd eller hjälp. Det framgår också att det är enskildas aktuella behov som ska styra tillgången till personal. Men man säger inte hur bemanningen ska organiseras.

Den nya bestämmelsen träder i kraft den 15 april i år.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen kom för några år sen, efter en större tillsyn av äldreboenden i Sverige, fram till att många boenden hade otillräcklig bemanning, inte minst nattetid. Tillsynen visade att äldre ibland lämnades ensamma när avdelningar var obemannade längre eller kortare tid och en debatt startade om nya krav på bemanning.

Enligt Eva Nilsson, verksamhetschef för den kommunala vården och omsorgen i Arvika, har man bemannat med nattpersonal på varje avdelning på samtliga äldreboenden, med undantag för Vågen.

Vågen har tre våningsplan med tre avdelningar/vingar och sammanlagt 30 platser på varje plan.

Bottenplan består av demensplatser och där är det tre personal nattetid. Men på de övriga planen är man endast två personal på de tre avdelningarna. Hur ska man tolka den nya bestämmelsen i det fallet? Frågan diskuterades helt kort i ledningsgruppen för vård och omsorg under gårdagen säger Eva Nilsson.

– Det står tydligt skrivet att det är utifrån behov, om det behövs ska personal finnas. Hur ser deras behov ut nattetid på de två planen? Vi behöver få en tydligare bild. Sen får vi även se vad utskottet tycker, vi får ta upp en diskussion på torsdag.

Då sammanträder kommunstyrelsens vårdutskott.

Medlemsorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har efter regeringsbeslutet angett att de kommer att dra i gång ett arbete med att ta fram nya arbetssätt och rekommendationer för kvalitet i kommunens särskilda boenden för äldre. Det är ett arbete som ska pågå under två år.

Eda kommun

Cecilia Hane är verksamhetschef för vård och stöd i Eda kommun.

Vet ni vad den nya bestämmelsen innebär för kommunens äldreboenden?

– Vi har inte gjort någon närmare analys än. Men vi har redan nattpersonal på varje avdelning, både på särskilda boenden och demensboenden.