2016-02-16 11:23

2016-02-16 11:23

Eda löser chefsfrågan tillfälligt

CHARLOTTENBERG: Allmänna utskottet tog beslut om anställningar

Två chefer anställs tillfälligt fram till sommaren, tills ersättare har rekryterats till två högre chefstjänster i Eda kommun. Bland de som sökt tjänsten som personalchef i kommunen finns Jessica Nilsson, i dag tillförordnad personalchef, och Konsum Värmlands förre personalchef Janeric Agnemyr.

Kommunen håller som bekant på att rekrytera till flera vakanta chefstjänster. Det som kommunstyrelsens allmänna utskott hade uppe till diskussion vid senaste sammanträdet gällde tjänsterna som kommunchef, verksamhetschef för vård och stöd och personalchef.

Tf kommunchef

Eric Hietala går in som tillförordnad kommunchef i Eda kommun i avvaktan på att den tjänsten blir återbesatt. Han är utbildad arbetsrättsjurist och har jobbat i ett flertal kommuner främst inom personalområdet. Senast som förhandlingschef i Uddevalla kommun, men driver numera egen verksamhet som konsult.

May Hansson går in som tillförordnad verksamhetschef. Hon har haft olika uppdrag inom kommunal vård och omsorg och bland annat varit socialchef i Årjängs kommun.

De två får en visstidsanställning på fyra månader i syfte att bevara en fungerande ledningsfunktion under rekryteringen.

Räknar ni med att nya chefer kommer att vara på plats till dess?

– Det hoppas vi, annars får vi förlänga det. Men vi startar med fyra månader, säger kommunalrådet Hans Nilsson, Hela Edas Lista.

Nuvarande kommunchefen Birgitta Jansson slutar sin anställning i slutet av februari. Verksamhetschefen Cecilia Hane lämnar Eda kommun i mitten av mars. I samband med det tillträder de två tillförordnade cheferna.

Rekryteringen av ny personalchef har kommit längst. Där har ansökningstiden gått ut och anställningsintervjuer har genomförts. Men ärendet återremitterades och allmänna utskottet tog inget beslut om ny chef.

– Vi är inte färdiga än, säger Hans Nilsson.

Hur många var det som sökte tjänsten?

– Det var åtta som sökte, tre har vi intervjuat.

Två återstår

Efter intervjuerna återstår två sökande. Personalsekreterare Jessica Nilsson, som varit tillförordnad personalchef i Eda kommun det senaste året. Hon var den enda internsökande till tjänsten. Samt Janeric Agnemyr, förre personalchefen på Konsum Värmland. Han driver numera eget företag inom området rekrytering och personalfrågor.

Kommunen håller som bekant på att rekrytera till flera vakanta chefstjänster. Det som kommunstyrelsens allmänna utskott hade uppe till diskussion vid senaste sammanträdet gällde tjänsterna som kommunchef, verksamhetschef för vård och stöd och personalchef.

Tf kommunchef

Eric Hietala går in som tillförordnad kommunchef i Eda kommun i avvaktan på att den tjänsten blir återbesatt. Han är utbildad arbetsrättsjurist och har jobbat i ett flertal kommuner främst inom personalområdet. Senast som förhandlingschef i Uddevalla kommun, men driver numera egen verksamhet som konsult.

May Hansson går in som tillförordnad verksamhetschef. Hon har haft olika uppdrag inom kommunal vård och omsorg och bland annat varit socialchef i Årjängs kommun.

De två får en visstidsanställning på fyra månader i syfte att bevara en fungerande ledningsfunktion under rekryteringen.

Räknar ni med att nya chefer kommer att vara på plats till dess?

– Det hoppas vi, annars får vi förlänga det. Men vi startar med fyra månader, säger kommunalrådet Hans Nilsson, Hela Edas Lista.

Nuvarande kommunchefen Birgitta Jansson slutar sin anställning i slutet av februari. Verksamhetschefen Cecilia Hane lämnar Eda kommun i mitten av mars. I samband med det tillträder de två tillförordnade cheferna.

Rekryteringen av ny personalchef har kommit längst. Där har ansökningstiden gått ut och anställningsintervjuer har genomförts. Men ärendet återremitterades och allmänna utskottet tog inget beslut om ny chef.

– Vi är inte färdiga än, säger Hans Nilsson.

Hur många var det som sökte tjänsten?

– Det var åtta som sökte, tre har vi intervjuat.

Två återstår

Efter intervjuerna återstår två sökande. Personalsekreterare Jessica Nilsson, som varit tillförordnad personalchef i Eda kommun det senaste året. Hon var den enda internsökande till tjänsten. Samt Janeric Agnemyr, förre personalchefen på Konsum Värmland. Han driver numera eget företag inom området rekrytering och personalfrågor.