2016-02-15 11:03

2016-02-15 11:03

Tar över i kommunledningen

ARVIKA: Mikael Jareke är ny kommundirektör i Arvika

En lugn golfspelare med en stor dos av sunt förnuft som sätter värde på att lyssna och tycker att folk ska få prata till punkt. Så skulle man kunna sammanfatta bilden av Arvika kommuns nya kommundirektör Mikael Jareke efter att han beskrivit sig själv.

Han började på sin nya arbetsplats i kommunhuset den 18 januari. Den första tiden har han delat rum och uppgifter med avgående kommundirektören Janåke Hermansson. Men från och med den här veckan tar han över rodret på egen hand, när denne går i pension.

Mikael Jareke har uppskattat möjligheten att kunna gå bredvid och få en inblick i jobbet den första tiden.

– Det är inte helt vanligt att det är så, men det har varit värdefullt för mig.

Större kommun

Efter nio år som kommunchef i Storfors kommun med cirka 4000 invånare lockades han av möjligheten att jobba i en större kommun och i en större organisation. Därför vände han blicken mot Arvika när tjänsten som kommundirektör blev ledig.

– Arvika har väldigt många driftiga personer både bland politiker och tjänstemän som har ett väldigt gott renommé i Värmland. Sen är jag intresserad av utvecklingsfrågor och Arvika har många intressanta framtidsfrågor, inte minst den stadsutveckling man jobbar med och då tänker jag speciellt på hamnområdet.

Han bor i Skattkärr och där kommer han att bo kvar tillsvidare och pendla till jobbet.

– Hur framtiden kommer att se ut är omöjligt att säga, men det är inte helt enkelt att ta sitt pick och pack och flytta. Det är mycket som ska stämma.

Hans fru jobbar i Karlstad och en av de två döttrarna bor fortfarande hemma. I stallet på Karlstad ridklubb står också två hästar som ska skötas om.

Vad är det som gör att du valt att jobba inom kommunal verksamhet?

– Framför allt bredden i en kommunal verksamhet. Det tycker jag är väldigt spännande. Sen är det också det här med samhällsperspektivet, samhällsutveckling, att få vara med och bidra till ett bättre samhälle tycker jag är tjusningen.

Vilka frågor är det som intresserar dig mest?

– Jag kan nog säga att jag är intresserad av det mesta. Det som är viktigt för ledningen är att utveckla medarbetare, övergripande strukturer, kommunens vision och värdegrund. Sen är det många frågor som kommer på kommundirektörens bord, som bland annat infrastrukturfrågor.

Visat upp sig

Mikael Jareke berättar att han under de första veckorna på jobbet ägnat mesta tiden åt att lära känna den kommunala verksamheten och de han ska jobba tillsammans med.

– Jag har presenterat mig och gått runt och hälsat på så många medarbetare som möjligt för att skapa relationer helt enkelt. Vi har även varit ute på en del företagsbesök. Det kommer att vara en prioriterad fråga för mig att ha ett fortsatt gott samarbete med företagsföreträdare. Sen är det att komma in i det löpande arbetet kopplat till de politiska processerna.

Nio år som kommunchef i Storfors. Har du några idéer med dig som du kan få användning för i Arvika?

– Jag kan inte peka på något enskilt. Jag känner redan nu att det är så pass stora olikheter i arbetssätt mellan den lilla och stora kommunen. Men det finns delar här och där, insikter och kunskaper, som jag fått med mig från Storfors som jag kan föra in här. Det är en stor bredd i det jag har varit involverad i. Det blir naturligt i en liten kommun att man får jobba med mycket olika frågor. Sen har jag mycket kvar att lära naturligtvis.

Vad visste du om Arvika sen tidigare?

– Vi har månadsvisa träffar kommunchefer och kommunstyrelseordföranden i länet. Så det är klart att vi pratar mycket med varandra vi kommunchefer, även vid andra tillfällen. Jag kan inte säga att jag kunde jättemycket om Arvika, men vill ändå påstå att jag fått en hel del insikter med åren. Som kommunchef håller man sig uppdaterad om vad som händer i andra kommuner. Det är också ett sätt att lära av varandra.

Hur väl bekant med Arvika är du som privatperson?

– Jag har besökt en del av de attraktioner som finns. Jag har bland annat varit i hamnen i samband med en festival (Hamnfesten). Jag har varit här tidigare som vilken annan värmlänning som helst kan man säga.

Hur skulle du beskriva dig själv som person?

– Lugn. Oftast. Stressar sällan upp mig, blir väldigt sällan arg. Envis. Bra ibland, mindre bra ibland. Jag lägger stor vikt vid att lyssna. Inlyssnande, det vill jag nog säga att jag försöker vara. Låta folk komma till tals. För mig är det viktigt om jag har något att säga att folk låter mig säga det och därför vill jag visa andra samma hänsyn och avbryter ogärna, utan låter folk få prata klart.

Vilka egenskaper ser du som viktigast i din roll som kommundirektör?

I svaret på den frågan återkommer han till innebörden av att lyssna.

– Lyssna på de olika åsikter som finns i en fråga. Annars finns det en risk att man bestämmer sig för fort, om man tror man har svaren. Om man lyssnar på andra åsikter med olika infallsvinklar kommer man kanske fram till ett annat ställningstagande.

Tre år

En stor dos av sunt förnuft tror han också att han kan ha nytta av i jobbet.

– Och det tycker jag att jag har. Jag strävar också ofta efter konsensuslösningar, men samtidigt är jag inte rädd för att fatta beslut.

Vad är ditt första intryck av Arvika?

– Jag har blivit väldigt väl mottagen och det känns jättebra. Sen slås jag också av den djupa, breda kompetens som medarbetarna har.

Mikael Jareke har ett chefsförordnande som kommundirektör som sträcker sig över tre år till att börja med. Det kan sen förlängas om båda parter önskar det.

Han började på sin nya arbetsplats i kommunhuset den 18 januari. Den första tiden har han delat rum och uppgifter med avgående kommundirektören Janåke Hermansson. Men från och med den här veckan tar han över rodret på egen hand, när denne går i pension.

Mikael Jareke har uppskattat möjligheten att kunna gå bredvid och få en inblick i jobbet den första tiden.

– Det är inte helt vanligt att det är så, men det har varit värdefullt för mig.

Större kommun

Efter nio år som kommunchef i Storfors kommun med cirka 4000 invånare lockades han av möjligheten att jobba i en större kommun och i en större organisation. Därför vände han blicken mot Arvika när tjänsten som kommundirektör blev ledig.

– Arvika har väldigt många driftiga personer både bland politiker och tjänstemän som har ett väldigt gott renommé i Värmland. Sen är jag intresserad av utvecklingsfrågor och Arvika har många intressanta framtidsfrågor, inte minst den stadsutveckling man jobbar med och då tänker jag speciellt på hamnområdet.

Han bor i Skattkärr och där kommer han att bo kvar tillsvidare och pendla till jobbet.

– Hur framtiden kommer att se ut är omöjligt att säga, men det är inte helt enkelt att ta sitt pick och pack och flytta. Det är mycket som ska stämma.

Hans fru jobbar i Karlstad och en av de två döttrarna bor fortfarande hemma. I stallet på Karlstad ridklubb står också två hästar som ska skötas om.

Vad är det som gör att du valt att jobba inom kommunal verksamhet?

– Framför allt bredden i en kommunal verksamhet. Det tycker jag är väldigt spännande. Sen är det också det här med samhällsperspektivet, samhällsutveckling, att få vara med och bidra till ett bättre samhälle tycker jag är tjusningen.

Vilka frågor är det som intresserar dig mest?

– Jag kan nog säga att jag är intresserad av det mesta. Det som är viktigt för ledningen är att utveckla medarbetare, övergripande strukturer, kommunens vision och värdegrund. Sen är det många frågor som kommer på kommundirektörens bord, som bland annat infrastrukturfrågor.

Visat upp sig

Mikael Jareke berättar att han under de första veckorna på jobbet ägnat mesta tiden åt att lära känna den kommunala verksamheten och de han ska jobba tillsammans med.

– Jag har presenterat mig och gått runt och hälsat på så många medarbetare som möjligt för att skapa relationer helt enkelt. Vi har även varit ute på en del företagsbesök. Det kommer att vara en prioriterad fråga för mig att ha ett fortsatt gott samarbete med företagsföreträdare. Sen är det att komma in i det löpande arbetet kopplat till de politiska processerna.

Nio år som kommunchef i Storfors. Har du några idéer med dig som du kan få användning för i Arvika?

– Jag kan inte peka på något enskilt. Jag känner redan nu att det är så pass stora olikheter i arbetssätt mellan den lilla och stora kommunen. Men det finns delar här och där, insikter och kunskaper, som jag fått med mig från Storfors som jag kan föra in här. Det är en stor bredd i det jag har varit involverad i. Det blir naturligt i en liten kommun att man får jobba med mycket olika frågor. Sen har jag mycket kvar att lära naturligtvis.

Vad visste du om Arvika sen tidigare?

– Vi har månadsvisa träffar kommunchefer och kommunstyrelseordföranden i länet. Så det är klart att vi pratar mycket med varandra vi kommunchefer, även vid andra tillfällen. Jag kan inte säga att jag kunde jättemycket om Arvika, men vill ändå påstå att jag fått en hel del insikter med åren. Som kommunchef håller man sig uppdaterad om vad som händer i andra kommuner. Det är också ett sätt att lära av varandra.

Hur väl bekant med Arvika är du som privatperson?

– Jag har besökt en del av de attraktioner som finns. Jag har bland annat varit i hamnen i samband med en festival (Hamnfesten). Jag har varit här tidigare som vilken annan värmlänning som helst kan man säga.

Hur skulle du beskriva dig själv som person?

– Lugn. Oftast. Stressar sällan upp mig, blir väldigt sällan arg. Envis. Bra ibland, mindre bra ibland. Jag lägger stor vikt vid att lyssna. Inlyssnande, det vill jag nog säga att jag försöker vara. Låta folk komma till tals. För mig är det viktigt om jag har något att säga att folk låter mig säga det och därför vill jag visa andra samma hänsyn och avbryter ogärna, utan låter folk få prata klart.

Vilka egenskaper ser du som viktigast i din roll som kommundirektör?

I svaret på den frågan återkommer han till innebörden av att lyssna.

– Lyssna på de olika åsikter som finns i en fråga. Annars finns det en risk att man bestämmer sig för fort, om man tror man har svaren. Om man lyssnar på andra åsikter med olika infallsvinklar kommer man kanske fram till ett annat ställningstagande.

Tre år

En stor dos av sunt förnuft tror han också att han kan ha nytta av i jobbet.

– Och det tycker jag att jag har. Jag strävar också ofta efter konsensuslösningar, men samtidigt är jag inte rädd för att fatta beslut.

Vad är ditt första intryck av Arvika?

– Jag har blivit väldigt väl mottagen och det känns jättebra. Sen slås jag också av den djupa, breda kompetens som medarbetarna har.

Mikael Jareke har ett chefsförordnande som kommundirektör som sträcker sig över tre år till att börja med. Det kan sen förlängas om båda parter önskar det.

Kort om Mikael Jareke

Ålder: Firade sin 50-årsdag i höstas.

Familj: Fru Nina och två döttrar Beatrice och Nikita, 18 och 21 år, varav den yngsta fortfarande bor hemma.

Bor: I Skattkärr öster om Karlstad. Men född och uppväxt i Åmål. ”Som lite kuriosa kan jag nämna att min mormor och morfar bodde i Arvika och min mamma är född här. Men de flyttade när hon var liten. Morfar jobbade på en handelsträdgård. Jag vet inte vilken, men jag ska ta reda på det.”

Fritidsintressen: Golf står högst upp på den egna listan över fritidsintressen. Men han har efterhand också växt in i fruns och döttrarnas stora intresse, hästar och ridning, och rider ibland ut i skogen tillsammans med sin fru.

Tidigare utbildning/jobb: Ekonomibakgrund, utbildning vid dåvarande högskolan i Karlstad. Kompletterat med utbildning i juridik senare i livet. Jobbat inom Försvarsmakten i 16-17 år bland annat som ekonomichef för Försvarsmaktens logistik, samt med utvecklingsfrågor.