2016-02-15 11:03

2016-02-15 11:03

Ska utreda bostadsbehovet

CHARLOTTENBERG: Kommunstyrelsens sammanträde

Det kommunala bostadsbolaget i Eda har fått frågan om de kan tänka sig att genomföra den boendeutredning som det beslutats om tidigare, men som fortfarande inte är gjord på grund av brist på resurser.

Frågan var uppe på kommunstyrelsens senaste sammanträde i Eda. Där beslutade man också att flytta fram arbetet med budgeten inför 2017 på grund av chefsbyte.

Boendeutredningen ska se över vilka behov av boende som finns i kommunen, nu och i framtiden. Den ska även omfatta behov för särskilda grupper inom kommunens vård och stöd.

– Det är nåt som varit uppe tidigare, men som vi inte haft resurser att genomföra. Men vi är överens om att det är något vi bör göra och därför har vi ställt frågan till bostadsbolaget om de kan göra den utredningen. Det gäller både vård och stöd och bostäder i allmänhet. Det bör vara en genomlysning som är framtidsinriktad så vi får en långsiktig lösning, säger kommunalrådet Hans Nilsson, Hela Edas Lista.

Information

Det blir bostadsbolagets styrelse som får ta ställning till huruvida man är beredd att ta på sig det uppdraget eller inte. Under sammanträdet fick politikerna också information från Eda Bostads AB. Nilsson konstaterar att det är tryck på bostäder i Eda kommun.

– Vi har aldrig haft så få lediga lägenheter i kommunen som nu.

Det finns planer på mer nybyggnation. Bostadsbolaget har föreslagit att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för ett område vid Vrångsälven, nordöst om hotellet i Charlottenberg, för att ge förutsättningar för bostadsbyggande.

Platsen anses bra av flera skäl, kommunen äger mark i det aktuella området, fint läge vid älven och närheten till shoppingcentret.

Vad vill ni bygga?

– Ettor och tvåor, eventuellt i kombination med någon form av äldreboende, säger Hans-Peter Olsson, vd för Eda Bostads AB.

Men innan bostadsbolaget går vidare vill man först se att de lägenheter som man håller på att uppföra just nu i kvarteret Staren, längs Storgatan, blir fulltecknade.

Kommunstyrelsen föreslog vid sammanträdet även att kommunen ska senarelägga budgetprocessen i år på grund av att både kommunchefen och verksamhetschefen för vård och stöd sagt upp sig och slutar inom en snar framtid. Det anses påverka möjligheterna att ta fram underlag för beslut. I fjol fastställdes den strategiska planen och budgeten i juni, i år föreslår man november.

Rekryteringsprocessen för att ersätta cheferna har påbörjats, men det kommer att ta sin tid innan det är klart.

Tillfällig lösning

Under tiden som rekryteringen pågår blir det tillfälliga lösningar på båda tjänsterna.

På förslag finns att visstidsanställa två externa personer som går in som tillförordnad kommunchef respektive verksamhetschef. Till att börja med under fyra månader, men med möjlighet att förlänga om rekryteringen drar ut på tiden.

Formellt är inte beslutet fattat ännu. Det är ett politiskt beslut och det tas vid allmänna utskottets sammanträde under måndagen.

Frågan var uppe på kommunstyrelsens senaste sammanträde i Eda. Där beslutade man också att flytta fram arbetet med budgeten inför 2017 på grund av chefsbyte.

Boendeutredningen ska se över vilka behov av boende som finns i kommunen, nu och i framtiden. Den ska även omfatta behov för särskilda grupper inom kommunens vård och stöd.

– Det är nåt som varit uppe tidigare, men som vi inte haft resurser att genomföra. Men vi är överens om att det är något vi bör göra och därför har vi ställt frågan till bostadsbolaget om de kan göra den utredningen. Det gäller både vård och stöd och bostäder i allmänhet. Det bör vara en genomlysning som är framtidsinriktad så vi får en långsiktig lösning, säger kommunalrådet Hans Nilsson, Hela Edas Lista.

Information

Det blir bostadsbolagets styrelse som får ta ställning till huruvida man är beredd att ta på sig det uppdraget eller inte. Under sammanträdet fick politikerna också information från Eda Bostads AB. Nilsson konstaterar att det är tryck på bostäder i Eda kommun.

– Vi har aldrig haft så få lediga lägenheter i kommunen som nu.

Det finns planer på mer nybyggnation. Bostadsbolaget har föreslagit att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för ett område vid Vrångsälven, nordöst om hotellet i Charlottenberg, för att ge förutsättningar för bostadsbyggande.

Platsen anses bra av flera skäl, kommunen äger mark i det aktuella området, fint läge vid älven och närheten till shoppingcentret.

Vad vill ni bygga?

– Ettor och tvåor, eventuellt i kombination med någon form av äldreboende, säger Hans-Peter Olsson, vd för Eda Bostads AB.

Men innan bostadsbolaget går vidare vill man först se att de lägenheter som man håller på att uppföra just nu i kvarteret Staren, längs Storgatan, blir fulltecknade.

Kommunstyrelsen föreslog vid sammanträdet även att kommunen ska senarelägga budgetprocessen i år på grund av att både kommunchefen och verksamhetschefen för vård och stöd sagt upp sig och slutar inom en snar framtid. Det anses påverka möjligheterna att ta fram underlag för beslut. I fjol fastställdes den strategiska planen och budgeten i juni, i år föreslår man november.

Rekryteringsprocessen för att ersätta cheferna har påbörjats, men det kommer att ta sin tid innan det är klart.

Tillfällig lösning

Under tiden som rekryteringen pågår blir det tillfälliga lösningar på båda tjänsterna.

På förslag finns att visstidsanställa två externa personer som går in som tillförordnad kommunchef respektive verksamhetschef. Till att börja med under fyra månader, men med möjlighet att förlänga om rekryteringen drar ut på tiden.

Formellt är inte beslutet fattat ännu. Det är ett politiskt beslut och det tas vid allmänna utskottets sammanträde under måndagen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.