2016-02-09 14:58

2016-02-09 14:59

"Kommunen har inte tagit hänsyn"

ARVIKA: Vill ha skyddsprogram för äldre byggnader

Johan Chytraeus i Facebookgruppen ”Vi som vill bevara Arvikas kulturbyggnader” är mycket kritisk till rivningen på Hantverksgatan.

Chytraeus anser att kommunen inte tagit hänsyn till husets kulturhistoriska värde. Någon särskild utredning om detta har inte gjorts trots fastighetens ålder och betydelse för Hantverksgatan.

– Jag är jättebesviken och beklagar att man gett tillstånd till rivningen och att det gått så fort. Jag förstår heller inte hur man kan lägga ut ett sådant beslut på en tjänsteman. Nu fanns det ingen möjlighet för berörda kommuninvånare att bestrida beslutet. Är detta demokrati, frågar sig Chytraeus? Det här beslutet borde självklart ligga på politiker.

Visning

Hösten 2014 bestämde sig Tempelriddarorden för att sälja fastigheten och Chytraeus var själv på visningen i samband med försäljningen.

– Den var inte så dålig som ägaren försöker påskina. Mäklaren sade inget om att huset skulle vara så dåligt att det bör rivas.

På ett Facebook-inlägg anser Chytraeus att fastighetens ägare, Tomas Pettersson, jämnade ett hus längre söderut på Hantverksgatan till marken då Hotell Bristol byggdes ut för några år sedan.

– Han uppges nu ha för avsikt att renovera huvudhuset, Tempelriddarorden, och kommunen har uppmanat honom att kontakta Värmlands museum för råd kring färg- och materialval. Frågan bör bevakas. Den här ägaren rev gamla biljardcaféet för många år sedan och ersatte det med stans fulaste modulbyggnad.

Förståelse

Chytraeus anser att en stad måste anpassa sig efter sin tid men tycker också att det saknas förståelse för det som gör Arvika unikt, småstadens charm där även det gamla har ett värde. Chytraeus anser att det behövs ett kommunalt skyddsprogram för stadens äldre bebyggelse.

– Hoppas att kommunalrådet Peter Söderström (S) med flera är villiga att ta fram en sådan, här finns det mycket informationsarbete som måste göras. För vi måste se möjligheter i staden, utgå från det vi har och utveckla det. Det finns ingen anledning att återgå till den rivningshysteri som fanns på 1960-talet.

Chytraeus anser att kommunen inte tagit hänsyn till husets kulturhistoriska värde. Någon särskild utredning om detta har inte gjorts trots fastighetens ålder och betydelse för Hantverksgatan.

– Jag är jättebesviken och beklagar att man gett tillstånd till rivningen och att det gått så fort. Jag förstår heller inte hur man kan lägga ut ett sådant beslut på en tjänsteman. Nu fanns det ingen möjlighet för berörda kommuninvånare att bestrida beslutet. Är detta demokrati, frågar sig Chytraeus? Det här beslutet borde självklart ligga på politiker.

Visning

Hösten 2014 bestämde sig Tempelriddarorden för att sälja fastigheten och Chytraeus var själv på visningen i samband med försäljningen.

– Den var inte så dålig som ägaren försöker påskina. Mäklaren sade inget om att huset skulle vara så dåligt att det bör rivas.

På ett Facebook-inlägg anser Chytraeus att fastighetens ägare, Tomas Pettersson, jämnade ett hus längre söderut på Hantverksgatan till marken då Hotell Bristol byggdes ut för några år sedan.

– Han uppges nu ha för avsikt att renovera huvudhuset, Tempelriddarorden, och kommunen har uppmanat honom att kontakta Värmlands museum för råd kring färg- och materialval. Frågan bör bevakas. Den här ägaren rev gamla biljardcaféet för många år sedan och ersatte det med stans fulaste modulbyggnad.

Förståelse

Chytraeus anser att en stad måste anpassa sig efter sin tid men tycker också att det saknas förståelse för det som gör Arvika unikt, småstadens charm där även det gamla har ett värde. Chytraeus anser att det behövs ett kommunalt skyddsprogram för stadens äldre bebyggelse.

– Hoppas att kommunalrådet Peter Söderström (S) med flera är villiga att ta fram en sådan, här finns det mycket informationsarbete som måste göras. För vi måste se möjligheter i staden, utgå från det vi har och utveckla det. Det finns ingen anledning att återgå till den rivningshysteri som fanns på 1960-talet.