2016-02-09 14:56

2016-02-09 14:56

"Det ska inte bara rivas"

ARVIKA: Ordföranden fick inget veta

Ett stycke kulturhistoria har gått förlorad hävdar ett flertal Arvikabor i och med rivningen av tapetserarverkstaden på Hantverksgatan. Tjänsteman och fastighetsägare hävdar å sin sida att man fokuserat på att bevara tomtens huvudbyggnad, Tempelriddarorden. Nämndsordföranden är dock kritisk.

Beslutet att riva huset som många känner som Baumbachs efterträdare på Hantverksgatan har fattats på delegation av kommunens bygglovschef, Sören Linder. Efter att ansökan om rivningslov lämnats in blev handläggningstiden kort, bara några dagar, och har inte prövats i den nämnd som kunde ha tagit upp frågan, Myndighetsnämnden.

– Jag anser att rivningen av den här byggnaden inte är ett nämndsärende utan ett delegationsärende. Det är trots allt ett komplementhus, säger Linder.

Kritik

Ordförande i Myndighetsnämnden, Kenneth Wåhlund (S), håller inte med även om han är försiktig i sina kommenterar. I hans stämma går det dock att utläsa kritik över hur ärendet hanterats.

– Vi får titta över detta med delegation, vi har ett möte i nämnden i morgon (läs tisdag). Eftersom jag inte hört något borde jag ha fått reda på det här. Det ska inte bara rivas utan tänkas lite längre.

Dyrt

Fastighetsägaren Tomas Pettersson (Bristols ägare) anser å sin sida att det dels hade blivit svårt att hitta en ny verksamhet i byggnaden samt framför allt att det hade blivit för dyrt att renovera den.

– Takstolar var ruttna och tegelväggar hade frostskador. Med mera. Det fanns ingen ekonomisk bäring i en renovering, det hade kostat miljoner.

Även om rivningen kom snabbt och utan politisk prövning har Linder och Pettersson haft kontakt med varandra en längre tid. Samtalen har enligt dem gällt hur man bäst ska bevara fastighetens stora hus, Tempelriddarorden.

– Det krävs åtgärder så att den inte förfaller, åtgärder både i tak, fasad och fönster, säger Pettersson. Bergvärme ska in. Detta ska jag gå i gång med, nu är det ute på offert hos entreprenörer.

Hyra ut

Inriktningen är att renovera fastigheten och sedan hyra ut den till just Tempelriddarorden. Inom överskådlig framtid ska det alltså inte bli någon förändrad verksamhet i huset, enligt Pettersson. I en del på nedre botten hyr för övrigt Baumbachs efterträdare in sig just nu.

– Jag har inga som helst planer på att riva den stora byggnaden utan den ska renoveras. När det gäller tomten i övrigt ska jag få till en trivsam parkering, en snygg yta där det nu rivs.

Detaljplan

Varken Tempelriddarorden eller byggnaden med Baumbachs efterträdare har något formellt skydd, allra minst i gällande detaljplan, som härrör från 1966. Det är för övrigt få byggnader i Arvika centrum som skyddas efter politiska beslut.

– Vi på bygglov ska bedöma sådana här ärenden objektivt utifrån fastighetsägarens önskan och allmänhetens intressen. Är det hårda bevarandevärden tycker jag det ska in i detaljplaner, säger Sören Linder.

Missförstådd

Tomas Pettersson reagerar starkt på vissa inlägg från Facebookgruppen ”Vi som vill bevara Arvikas kulturbyggnader”. Han reagerar särskilt på inlägg där dagens rivning kopplas samman med en tidigare rivning av ett äldre hus söderut på Hantverksgatan, vilket revs i samband med att hotellet byggdes ut och stadskärnan förtätades. Själv anser han att han utvecklar Arvika innerstad genom sin hotellverksamhet.

– Vad lite folk vet om mig.

Beslutet att riva huset som många känner som Baumbachs efterträdare på Hantverksgatan har fattats på delegation av kommunens bygglovschef, Sören Linder. Efter att ansökan om rivningslov lämnats in blev handläggningstiden kort, bara några dagar, och har inte prövats i den nämnd som kunde ha tagit upp frågan, Myndighetsnämnden.

– Jag anser att rivningen av den här byggnaden inte är ett nämndsärende utan ett delegationsärende. Det är trots allt ett komplementhus, säger Linder.

Kritik

Ordförande i Myndighetsnämnden, Kenneth Wåhlund (S), håller inte med även om han är försiktig i sina kommenterar. I hans stämma går det dock att utläsa kritik över hur ärendet hanterats.

– Vi får titta över detta med delegation, vi har ett möte i nämnden i morgon (läs tisdag). Eftersom jag inte hört något borde jag ha fått reda på det här. Det ska inte bara rivas utan tänkas lite längre.

Dyrt

Fastighetsägaren Tomas Pettersson (Bristols ägare) anser å sin sida att det dels hade blivit svårt att hitta en ny verksamhet i byggnaden samt framför allt att det hade blivit för dyrt att renovera den.

– Takstolar var ruttna och tegelväggar hade frostskador. Med mera. Det fanns ingen ekonomisk bäring i en renovering, det hade kostat miljoner.

Även om rivningen kom snabbt och utan politisk prövning har Linder och Pettersson haft kontakt med varandra en längre tid. Samtalen har enligt dem gällt hur man bäst ska bevara fastighetens stora hus, Tempelriddarorden.

– Det krävs åtgärder så att den inte förfaller, åtgärder både i tak, fasad och fönster, säger Pettersson. Bergvärme ska in. Detta ska jag gå i gång med, nu är det ute på offert hos entreprenörer.

Hyra ut

Inriktningen är att renovera fastigheten och sedan hyra ut den till just Tempelriddarorden. Inom överskådlig framtid ska det alltså inte bli någon förändrad verksamhet i huset, enligt Pettersson. I en del på nedre botten hyr för övrigt Baumbachs efterträdare in sig just nu.

– Jag har inga som helst planer på att riva den stora byggnaden utan den ska renoveras. När det gäller tomten i övrigt ska jag få till en trivsam parkering, en snygg yta där det nu rivs.

Detaljplan

Varken Tempelriddarorden eller byggnaden med Baumbachs efterträdare har något formellt skydd, allra minst i gällande detaljplan, som härrör från 1966. Det är för övrigt få byggnader i Arvika centrum som skyddas efter politiska beslut.

– Vi på bygglov ska bedöma sådana här ärenden objektivt utifrån fastighetsägarens önskan och allmänhetens intressen. Är det hårda bevarandevärden tycker jag det ska in i detaljplaner, säger Sören Linder.

Missförstådd

Tomas Pettersson reagerar starkt på vissa inlägg från Facebookgruppen ”Vi som vill bevara Arvikas kulturbyggnader”. Han reagerar särskilt på inlägg där dagens rivning kopplas samman med en tidigare rivning av ett äldre hus söderut på Hantverksgatan, vilket revs i samband med att hotellet byggdes ut och stadskärnan förtätades. Själv anser han att han utvecklar Arvika innerstad genom sin hotellverksamhet.

– Vad lite folk vet om mig.