2016-01-29 14:11

2016-01-29 14:11

Matchar sökande med arbetsgivare

ARVIKA: Arbetsförmedlingens etableringsinsatser hittar jobb åt nyanlända

Målet är att nya svenskar så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma ut i arbete och försörja sig själva i Sverige. Arbetsförmedlingens har ansvaret för att se till att det blir verklighet.

Det är drygt fem år sedan lagen om etableringsinsatser trädde i kraft. Syftet var att underlätta vägen till egen försörjning för personer som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Individuella planer

Etableringsplanerna är till stor del individuella, men måste innehålla svenska för invandrare, arbetsförberedande insatser, som praktik och validering av utbildning och tidigare yrkeserfarenheter, samt samhällsorientering – kunskaper om det svenska samhället. Etableringsplanen omfattar i allmänhet 24 månader. Ersättningen under tiden är 308 kronor om dagen, fem dagar i veckan, under förutsättning att personen deltar på heltid.

Värdefull praktik

I Arvika arbetar två av de omkring 30 handläggarna enbart med etableringsinsatser riktade mot nyanlända.

En av dem är Annika Franzén. Hon kan konstatera att det praktikplatserna är mycket värdefulla – även om de inte alltid leder till ett ”riktigt” jobb ger de erfarenheter och språkträning. Och det finns många arbetsgivare i Arvika som är villiga att ta emot praktikanter.

– Under 2015 har vi fått ut 35 personer i arbete med etableringsstöd, berättar hon.

Arbetsplatserna finns inom alla möjliga områden: industri, restaurang och handel, vård och omsorg, skola och annat.

Den sökandes profil – önskemål, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning och andra kunskaper – matchas mot arbetsgivarens behov.

Olika kunskaper

Mellan 120 och 130 personer är inskrivna i etableringsprogrammet i Arvika för närvarande. Förutsättningarna för att komma ut i jobb varierar.

– Det spänner mellan allt från högutbildade akademiker till analfabeter.

Det finns två olika typer av subventionerade anställningar inom etableringsprogrammet: Instegsjobb och nystartsjobb.

– Under instegsjobben läser personen fortfarande SFI och ska också ges möjlighet att göra det. Lönestödet är ganska högt, arbetsgivaren kan få bidrag till 80 procent av lönen, men med ett tak på 800 kronor per dag, säger Annika Franzén.

Efter avslutad SFI-utbildning kan det bli aktuellt med nystartsjobb. Den åtgärden riktar sig inte enbart till nyanlända, utan till alla som varit utan jobb under en längre tid. Lönen måste vara på minst samma nivå som gällande kollektivavtal. Arbetsgivaren får ett belopp motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften. Normalt betalas ersättningen ut under max 36 månader.

Det är drygt fem år sedan lagen om etableringsinsatser trädde i kraft. Syftet var att underlätta vägen till egen försörjning för personer som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Individuella planer

Etableringsplanerna är till stor del individuella, men måste innehålla svenska för invandrare, arbetsförberedande insatser, som praktik och validering av utbildning och tidigare yrkeserfarenheter, samt samhällsorientering – kunskaper om det svenska samhället. Etableringsplanen omfattar i allmänhet 24 månader. Ersättningen under tiden är 308 kronor om dagen, fem dagar i veckan, under förutsättning att personen deltar på heltid.

Värdefull praktik

I Arvika arbetar två av de omkring 30 handläggarna enbart med etableringsinsatser riktade mot nyanlända.

En av dem är Annika Franzén. Hon kan konstatera att det praktikplatserna är mycket värdefulla – även om de inte alltid leder till ett ”riktigt” jobb ger de erfarenheter och språkträning. Och det finns många arbetsgivare i Arvika som är villiga att ta emot praktikanter.

– Under 2015 har vi fått ut 35 personer i arbete med etableringsstöd, berättar hon.

Arbetsplatserna finns inom alla möjliga områden: industri, restaurang och handel, vård och omsorg, skola och annat.

Den sökandes profil – önskemål, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning och andra kunskaper – matchas mot arbetsgivarens behov.

Olika kunskaper

Mellan 120 och 130 personer är inskrivna i etableringsprogrammet i Arvika för närvarande. Förutsättningarna för att komma ut i jobb varierar.

– Det spänner mellan allt från högutbildade akademiker till analfabeter.

Det finns två olika typer av subventionerade anställningar inom etableringsprogrammet: Instegsjobb och nystartsjobb.

– Under instegsjobben läser personen fortfarande SFI och ska också ges möjlighet att göra det. Lönestödet är ganska högt, arbetsgivaren kan få bidrag till 80 procent av lönen, men med ett tak på 800 kronor per dag, säger Annika Franzén.

Efter avslutad SFI-utbildning kan det bli aktuellt med nystartsjobb. Den åtgärden riktar sig inte enbart till nyanlända, utan till alla som varit utan jobb under en längre tid. Lönen måste vara på minst samma nivå som gällande kollektivavtal. Arbetsgivaren får ett belopp motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften. Normalt betalas ersättningen ut under max 36 månader.

Ny reform 2010

Lagen om etableringsinsatser trädde i kraft den 1 december 2010. Samtidigt infördes en ny reform i Sverige, etableringsreformen.

Reformens syfte är att underlätta för personer som är nya i Sverige för att de, så snabbt som möjligt, ska lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning i landet.

Etableringsinsatserna riktar sig till alla nyanlända som har fått uppehållstillstånd och är i åldern 20-64 år, eller 18-19 år om personen inte har föräldrar i Sverige.

Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för etableringen.

Källa: Arbetsförmedlingen