2016-01-29 10:02

2016-01-29 14:22

Arbetslösheten sjunker

ARVIKA/EDA: Klart högst bland utrikes födda

Arbetslösheten i Arvika och Eda går sakta men säkert ner.

Arbetslösheten i Arvika var 7,9 procent av den registrerade arbetskraften i december månad ifjol, i Eda var den 7,7 procent. För Arvika innebär det en minskning med 0,5 procentenheter och för Eda 0,6 procentenheter jämfört med samma tidpunkt 2014.

Siffrorna kan jämföras med riket i sin helhet, där arbetslösheten var 8,0 procent – i hela Värmland 8,9 procent.

– Det är en bra arbetsmarknad i västra Värmland, vi har minskat den totala arbetslösheten. Även ungdomsarbetslösheten minskar något, säger Peter Haglund, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen.

Eda bäst

Siffrorna för ungdomsarbetslösheten, som rör ungdomar i åldrarna 18-24 år, går visserligen ner men där är dock minskningen lägre jämfört med hela befolkningen. I Arvika var drygt 16 procent i dessa ålderskategorier arbetslösa, i Eda drygt 14 procent. Minskningen i Arvika är knappt mätbar, några få tiondelar medan förbättringen i Eda jämfört med december 2014 uppgår till 0,7 procentenheter.

– Här har det varit trögt en längre tid, ändå är ungdomsarbetslösheten lägre här än i exempelvis östra Värmland. Många ungdomar har dock insett att Arvika och Eda inte är lika med jobb utan att man måste åka en bit, rörligheten har blivit bättre.

Svårt för invandrare

Ser man till olika kategorier av befolkningen – och här gäller statistiken Värmland som helhet – är arbetslösheten högre bland män än bland kvinnor och betydligt lägre bland åldersgruppen 55-64 år än bland de i åldrarna 18-24 år. Den är också betydligt högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Det är bland de sistnämnda som de sämsta siffrorna finns, en arbetslöshet på nästan 29 procent i Värmland. Detta kan jämföras med inrikes födda, där länets sammanlagda arbetslöshet är cirka 6,2 procent (i Sverige som helhet är arbetslösheten cirka 4,4 procent bland de inrikes födda och 22 procent bland de utrikes födda).

– Ett bekymmer med utrikes födda, och det gäller för hela Sverige. Det vi kan göra är att tillsammans med kommunerna försöka få i gång språkträningen, att vi får i gång SFI, språket är otroligt viktigt. Vi kan även försöka få till praktikplatser, för det som är farligt är om det bara blir passivitet, att man bara sitter och väntar. Och detta är lika viktigt bland ungdomarna.

Utbildning viktig

Även sett till vilken utbildning befolkningen i Värmland har är skillnaderna i sysselsättning stora. De med eftergymnasial utbildning har betydligt lägre arbetslöshet än de som saknar gymnasial utbildning. Den del av befolkningen som har gymnasial utbildning och inget annat ligger mitt emellan.

– Vi samarbetar mycket med kommunerna, särskilt på ungdomssidan, för att hitta sysselsättning åt de med låg utbildning. Arvika och Eda är bra på att hitta arbetstillfällen och en sådan sysselsättning kan vara en bra början.

Ökar

Även antalet anmälda platser stiger i Värmland, här var dock ökningen starkare i början av 2015 än vad som varit fallet under hösten. Som helhet var dock efterfrågan på arbetskraft högre 2015 än 2013 och 2014.

– Det är ingen speciell bransch som är efterfrågad utan det är mera brett. Sverige går ganska bra just nu. Och vi har fortsatt gott av Norge, där är det fortsatt en stor efterfrågan på svensk arbetskraft, framför allt inom servicenäringen, på Gardermoen och i Oslo, butiksjobb, väktarjobb, flygplansstädning och liknande.

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 säger att sysselsättningen i Sverige ökar med 140 000 jobb och arbetslösheten minskar med en knapp procentenhet.

Arbetslösheten i Arvika var 7,9 procent av den registrerade arbetskraften i december månad ifjol, i Eda var den 7,7 procent. För Arvika innebär det en minskning med 0,5 procentenheter och för Eda 0,6 procentenheter jämfört med samma tidpunkt 2014.

Siffrorna kan jämföras med riket i sin helhet, där arbetslösheten var 8,0 procent – i hela Värmland 8,9 procent.

– Det är en bra arbetsmarknad i västra Värmland, vi har minskat den totala arbetslösheten. Även ungdomsarbetslösheten minskar något, säger Peter Haglund, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen.

Eda bäst

Siffrorna för ungdomsarbetslösheten, som rör ungdomar i åldrarna 18-24 år, går visserligen ner men där är dock minskningen lägre jämfört med hela befolkningen. I Arvika var drygt 16 procent i dessa ålderskategorier arbetslösa, i Eda drygt 14 procent. Minskningen i Arvika är knappt mätbar, några få tiondelar medan förbättringen i Eda jämfört med december 2014 uppgår till 0,7 procentenheter.

– Här har det varit trögt en längre tid, ändå är ungdomsarbetslösheten lägre här än i exempelvis östra Värmland. Många ungdomar har dock insett att Arvika och Eda inte är lika med jobb utan att man måste åka en bit, rörligheten har blivit bättre.

Svårt för invandrare

Ser man till olika kategorier av befolkningen – och här gäller statistiken Värmland som helhet – är arbetslösheten högre bland män än bland kvinnor och betydligt lägre bland åldersgruppen 55-64 år än bland de i åldrarna 18-24 år. Den är också betydligt högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Det är bland de sistnämnda som de sämsta siffrorna finns, en arbetslöshet på nästan 29 procent i Värmland. Detta kan jämföras med inrikes födda, där länets sammanlagda arbetslöshet är cirka 6,2 procent (i Sverige som helhet är arbetslösheten cirka 4,4 procent bland de inrikes födda och 22 procent bland de utrikes födda).

– Ett bekymmer med utrikes födda, och det gäller för hela Sverige. Det vi kan göra är att tillsammans med kommunerna försöka få i gång språkträningen, att vi får i gång SFI, språket är otroligt viktigt. Vi kan även försöka få till praktikplatser, för det som är farligt är om det bara blir passivitet, att man bara sitter och väntar. Och detta är lika viktigt bland ungdomarna.

Utbildning viktig

Även sett till vilken utbildning befolkningen i Värmland har är skillnaderna i sysselsättning stora. De med eftergymnasial utbildning har betydligt lägre arbetslöshet än de som saknar gymnasial utbildning. Den del av befolkningen som har gymnasial utbildning och inget annat ligger mitt emellan.

– Vi samarbetar mycket med kommunerna, särskilt på ungdomssidan, för att hitta sysselsättning åt de med låg utbildning. Arvika och Eda är bra på att hitta arbetstillfällen och en sådan sysselsättning kan vara en bra början.

Ökar

Även antalet anmälda platser stiger i Värmland, här var dock ökningen starkare i början av 2015 än vad som varit fallet under hösten. Som helhet var dock efterfrågan på arbetskraft högre 2015 än 2013 och 2014.

– Det är ingen speciell bransch som är efterfrågad utan det är mera brett. Sverige går ganska bra just nu. Och vi har fortsatt gott av Norge, där är det fortsatt en stor efterfrågan på svensk arbetskraft, framför allt inom servicenäringen, på Gardermoen och i Oslo, butiksjobb, väktarjobb, flygplansstädning och liknande.

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 säger att sysselsättningen i Sverige ökar med 140 000 jobb och arbetslösheten minskar med en knapp procentenhet.

Yrken som ger jobb i Värmland

Yrken med goda jobbmöjligheter i Värmland: Bagare, konditor, civilingenjör, ingenjör, IT-arkitekter, mjukvaru- systemutvecklare/systemadministratör, skogsmaskinförare, bilmekaniker, bilmekaniker, distributionselektriker, lastbilsmekaniker, styr- och reglertekniker, tunnplåtslagare, verktygsmakare, controllrar, jurister, medicinska sekreterare, revisorer, studie- och yrkesvägledare, bussförare, lastbilsförare, lokförare, anläggningsmaskinförare, byggnadsplåtslagare, golvläggare, murare, målare, takmontörer, VVS-montörer, apotekare, barnmorskor, läkare, optiker, psykologer, receptarier, sjuksköterskor (grundutbildade), socialsekreterare, specialistsjuksköterskor, tandhygienister, tandläkare, undersköterskor, fritidspedagoger, förskollärare, gymnasielärare i allmänna ämnen, gymnasielärare i yrkesämnen, lärare i grundskolans senare år, lärare i grundskolans tidigare år, specialpedagoger, universitets- och högskolelärare.

Källa: Arbetsförmedlingen. Jobbmöjligheter i Värmlands län 2015–2016

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.