2016-01-29 16:14

2016-02-01 08:59

Akutkirurgin försvinner från Arvika sjukhus

ARVIKA: Hälso- och sjukvårdsledningen redovisade de framtida planerna för sjukhuset

(UPPDATERAD) All akut kirurgi är tänkt att upphöra vid sjukhuset i Arvika från och med i sommar. I stället ska man göra fler planerade operationer. Sjukhusets akutmottagning kommer dock att hålla öppet dygnet runt som tidigare även efter förändringen.

Under fredagen träffade landstingsledningen personal på sjukhuset. Därefter hölls en presskonferens där man redogjorde för de planerade förändringarna.

 Det är inte första gången den här typen av förändringar diskuteras för sjukhusets del och det skapar alltid samma oro för att det ska leda till ytterligare avvecklig och på sikt hota hela sjukhusets existens.

 Men hälso- och sjukvårdsledningen betonade att Arvika sjukhus även i fortsättningen ska vara ett av tre sjukhus i Värmland. Man hävdade att de förändringar som planeras är ett sätt att säkerställa en bra vård i framtiden.

 – Den akuta kirurgin upphör sommaren 2016. Men man får ett utökat planerat uppdrag, både inom kirurgi och ortopedi. Vi etablerar en dialysmottagning i Arvika 2017 och vi kommer att utveckla den palliativa vården, uppgav hälso- och sjukvårdschefen Tobias Kjellberg.

 Samtidigt kommer man att organisera om vårdavdelningarna och i stället för fyra blir det tre avdelningar. Exakt hur det blir är inte klart, men en nivå som nämnts tidigare är 70 vårdplatser, vilket är något färre än i dag.

Går vidare

I fjol sommar slutade sjukhuset i Arvika med akuta operationer under jourtid. Den här gången handlar det om att man upphör med all akut kirurgi. Enligt Maria Norén Eriksson, tillförordnad verksamhetschef för kirurgkliniken i Arvika, är det ett fåtal patienter varje vecka som är i behov av akuta operationer.

 Akutmottagningen i Arvika kommer även i fortsättningen att vara öppen dygnet runt. Skillnaden mot tidigare blir enligt hälso- och sjukvårdsledningen att man inte kommer att kunna operera akut, utan det får Centralsjukhuset i Karlstad ta hand om.

 – Många åker direkt till Karlstad redan i dag, sa Mikael Bergenheim, en av verksamhetscheferna på kirurgkliniken i Karlstad.

 – Men som patient ska jag inte behöva tänka på om jag har en medicinsk eller kirurgisk åkomma, sa landstingsdirektör Gunilla Andersson som svar på en fråga om det inte kan skapa osäkerhet för patienter vart man ska vända sig framöver.

Oavsett varför man söker ska man kunna få en första bedömning på akutmottagningen i Arvika. Behöver man opereras akut får man åka vidare till Karlstad.

Man räknar med att kunna ta hand om det stora flertalet akutpatienter i Arvika även i fortsättningen.

När akutkirurgin försvinner i Arvika upphör även den kirurgiska bakjouren. I stället planerar hälso- och sjukvårdsledningen att utöka den allmänmedicinska kompetensen på akutmottagningen. Man pratade bland annat om att ta in distriktsläkare.

Rekrytering

Flera skäl angavs till varför man vill genomföra förändringen, bland annat att man haft svårigheter med att rekrytera läkare till kirurgen, och att man vill undvika hyrläkare.

Är inte risken att det blir ännu svårare att rekrytera om akutkirurgin försvinner?

– Den kan nog ha ett attraktionsvärde för en del eller en viss tid i livet. Men att slippa jour kan nog också ha det, menade Mikael Bergenheim.

Det finns även läkare som uppskattar att få ägna sig åt mer planerad verksamhet.

Enligt Tobias Kjellberg kan det bli tal om att både utöka antalet operationer vid sjukhuset i Arvika och att göra fler typer av operationer. Men exakt hur det blir är inte klart.

På medicinkliniken i Arvika blir det inga förändringar, utan där fortsätter verksamheten enligt dagens uppdrag. Men på vissa områden behöver man hitta nya samverkansformer.

– Det finns patienter som har flera problem, och patienter som befinner sig i gränslandet mellan medicin och kirurgi. Där måste vi hitta nya arbetssätt och rutiner, när bakjouren för kirurgen försvinner. Dagtid blir det ingen förändring, då finns det ju kirurger här, säger Hanne Guro Hauge som är verksamhetschef för medicinkliniken i Arvika.

Arbetsfördelning

Hälso- och sjukvårdsledningen pratade mycket om behovet av arbetsfördelning mellan sjukhusen för att klara landstingets uppdrag på längre sikt, både sett utifrån kompetensförsörjning och behovet av hälso- och sjukvård. Man menade också att kvalitet och patientsäkerhet ökar när läkare och hela vårdteamet får göra en större mängd operationer. ”Övning ger färdighet” som någon uttryckte det.

Arbetsfördelning ska även bidra till en effektivisering av verksamheten, vilket leder till sänkta kostnader.

– Jag tror att vi i längden vinner på att bara ha planerad verksamhet, och inga akuta ingrepp som ”stör” verksamheten. Vi kommer att ha kvar kirurgi på sjukhuset, det blir inte borta, sa Maria Norén Eriksson.

I planerna ingår också en sammanslagning av kirurgkliniken i Arvika och Karlstad till en gemensam klinik. Så som det ser ut på ortopedkliniken i dag.

Dialysvård

 Från och med 2017 ska sjukhuset i Arvika kunna erbjuda dialysvård och de patienter som i dag måste resa till Karlstad ska inte behöva göra det. Några mer detaljer om den vården presenterades inte under fredagen. Inte heller om den utökade palliativa vården.

 Det definitiva beslutet om förändringar vid sjukhuset i Arvika ska tas i landstingsstyrelsen under våren.

Under fredagen träffade landstingsledningen personal på sjukhuset. Därefter hölls en presskonferens där man redogjorde för de planerade förändringarna.

 Det är inte första gången den här typen av förändringar diskuteras för sjukhusets del och det skapar alltid samma oro för att det ska leda till ytterligare avvecklig och på sikt hota hela sjukhusets existens.

 Men hälso- och sjukvårdsledningen betonade att Arvika sjukhus även i fortsättningen ska vara ett av tre sjukhus i Värmland. Man hävdade att de förändringar som planeras är ett sätt att säkerställa en bra vård i framtiden.

 – Den akuta kirurgin upphör sommaren 2016. Men man får ett utökat planerat uppdrag, både inom kirurgi och ortopedi. Vi etablerar en dialysmottagning i Arvika 2017 och vi kommer att utveckla den palliativa vården, uppgav hälso- och sjukvårdschefen Tobias Kjellberg.

 Samtidigt kommer man att organisera om vårdavdelningarna och i stället för fyra blir det tre avdelningar. Exakt hur det blir är inte klart, men en nivå som nämnts tidigare är 70 vårdplatser, vilket är något färre än i dag.

Går vidare

I fjol sommar slutade sjukhuset i Arvika med akuta operationer under jourtid. Den här gången handlar det om att man upphör med all akut kirurgi. Enligt Maria Norén Eriksson, tillförordnad verksamhetschef för kirurgkliniken i Arvika, är det ett fåtal patienter varje vecka som är i behov av akuta operationer.

 Akutmottagningen i Arvika kommer även i fortsättningen att vara öppen dygnet runt. Skillnaden mot tidigare blir enligt hälso- och sjukvårdsledningen att man inte kommer att kunna operera akut, utan det får Centralsjukhuset i Karlstad ta hand om.

 – Många åker direkt till Karlstad redan i dag, sa Mikael Bergenheim, en av verksamhetscheferna på kirurgkliniken i Karlstad.

 – Men som patient ska jag inte behöva tänka på om jag har en medicinsk eller kirurgisk åkomma, sa landstingsdirektör Gunilla Andersson som svar på en fråga om det inte kan skapa osäkerhet för patienter vart man ska vända sig framöver.

Oavsett varför man söker ska man kunna få en första bedömning på akutmottagningen i Arvika. Behöver man opereras akut får man åka vidare till Karlstad.

Man räknar med att kunna ta hand om det stora flertalet akutpatienter i Arvika även i fortsättningen.

När akutkirurgin försvinner i Arvika upphör även den kirurgiska bakjouren. I stället planerar hälso- och sjukvårdsledningen att utöka den allmänmedicinska kompetensen på akutmottagningen. Man pratade bland annat om att ta in distriktsläkare.

Rekrytering

Flera skäl angavs till varför man vill genomföra förändringen, bland annat att man haft svårigheter med att rekrytera läkare till kirurgen, och att man vill undvika hyrläkare.

Är inte risken att det blir ännu svårare att rekrytera om akutkirurgin försvinner?

– Den kan nog ha ett attraktionsvärde för en del eller en viss tid i livet. Men att slippa jour kan nog också ha det, menade Mikael Bergenheim.

Det finns även läkare som uppskattar att få ägna sig åt mer planerad verksamhet.

Enligt Tobias Kjellberg kan det bli tal om att både utöka antalet operationer vid sjukhuset i Arvika och att göra fler typer av operationer. Men exakt hur det blir är inte klart.

På medicinkliniken i Arvika blir det inga förändringar, utan där fortsätter verksamheten enligt dagens uppdrag. Men på vissa områden behöver man hitta nya samverkansformer.

– Det finns patienter som har flera problem, och patienter som befinner sig i gränslandet mellan medicin och kirurgi. Där måste vi hitta nya arbetssätt och rutiner, när bakjouren för kirurgen försvinner. Dagtid blir det ingen förändring, då finns det ju kirurger här, säger Hanne Guro Hauge som är verksamhetschef för medicinkliniken i Arvika.

Arbetsfördelning

Hälso- och sjukvårdsledningen pratade mycket om behovet av arbetsfördelning mellan sjukhusen för att klara landstingets uppdrag på längre sikt, både sett utifrån kompetensförsörjning och behovet av hälso- och sjukvård. Man menade också att kvalitet och patientsäkerhet ökar när läkare och hela vårdteamet får göra en större mängd operationer. ”Övning ger färdighet” som någon uttryckte det.

Arbetsfördelning ska även bidra till en effektivisering av verksamheten, vilket leder till sänkta kostnader.

– Jag tror att vi i längden vinner på att bara ha planerad verksamhet, och inga akuta ingrepp som ”stör” verksamheten. Vi kommer att ha kvar kirurgi på sjukhuset, det blir inte borta, sa Maria Norén Eriksson.

I planerna ingår också en sammanslagning av kirurgkliniken i Arvika och Karlstad till en gemensam klinik. Så som det ser ut på ortopedkliniken i dag.

Dialysvård

 Från och med 2017 ska sjukhuset i Arvika kunna erbjuda dialysvård och de patienter som i dag måste resa till Karlstad ska inte behöva göra det. Några mer detaljer om den vården presenterades inte under fredagen. Inte heller om den utökade palliativa vården.

 Det definitiva beslutet om förändringar vid sjukhuset i Arvika ska tas i landstingsstyrelsen under våren.