2016-01-28 13:02

2016-01-28 13:02

Skylt vid sjön Racken

ARVIKA

Kristdemokraterna i Arvika föreslår att kommunen sätter upp en informationstavla vid rastplatsen i norra änden av sjön Racken.

Bakgrunden till motionen, som lämnats till fullmäktige, är att Göteborgs universitet för några år sedan utförde en åldersbestämning av berggrunden i området vid Racken. Den visade att områdets geologi är historiskt intressant och det borde Arvikabor och turister kunna få del av anser motionären. Naturupplevelsen är en del i friluftsliv och turism som gynnar kommunen på olika sätt.

Bakgrunden till motionen, som lämnats till fullmäktige, är att Göteborgs universitet för några år sedan utförde en åldersbestämning av berggrunden i området vid Racken. Den visade att områdets geologi är historiskt intressant och det borde Arvikabor och turister kunna få del av anser motionären. Naturupplevelsen är en del i friluftsliv och turism som gynnar kommunen på olika sätt.