2016-01-27 20:14

2016-01-27 20:18

Tre tänkbara platser för ny högstadieskola

ARVIKA: Förvaltningen har redovisat för politikerna

Under onsdagen presenterade förvaltningen sina utredningsuppdrag som berör skolan i Arvika för politikerna. Bland annat redovisades tre tänkbara platser för en ny högstadieskola. Två av platserna ligger i hamnområdet, den tredje som nämns är området ovanför Centralskolan i kvarteret Hjorten.

Politikerna hade gett förvaltningen i uppdrag att titta på möjliga platser, om kommunen bestämmer sig för att bygga en ny högstadieskola som skulle ersätta dagens högstadieskolor.

– De presenterade tre platser som var tänkbara och som vi har att ta ställning till, sa Aina Wåhlund (S), ordförande i utskottet för Lärande och stöd, vid den presskonferens som hölls sent på onsdag eftermiddag efter utskottets sammanträde.

Ett av alternativen ligger i östra delen av hamnen, ungefär i linje med järnvägsstationen, den andra i västra delarna borta vid Arvika näringslivscentrum.

Tredje alternativet

I det tredje alternativet skulle man uppföra själva den nya skolbyggnaden i området ovanför Centralskolan. Men även använda dagens skolområde för skolans verksamhet.

Under onsdagens sammanträde togs inga beslut. Men om kommunen bygger en helt ny högstadieskola kommer man att bygga en för hela kommunen enligt Aina Wåhlund. Då finns det inte förutsättningar att ha kvar flera högstadieskolor.

Bygger man i kvarteret Hjorten beräknar man att en ny skola skulle kunna stå klar om 3-3,5 år. I hamnen bedöms det ta längre tid. Det som diskuterades var endast lokaliseringen av högstadieskolan, inte hur den skulle kunna se ut.

Övriga utredningar gällde skolorna i Jössefors och Sulvik, samt Vikene skola.

Titta på kostnader

Förvaltningen skulle titta på vad det kostar att bygga till Edane skola för att få plats med elever från Vikene skola. Man hade begärt en komplettering av tidigare utredning.

En utbyggnad av Edane skola med fyra klassrum, fyra grupprum och större matsal beräknas kosta åtta miljoner kronor. Den kostnaden omvandlas sen för skolans del till högre hyror för skollokalerna.

Flyttar skolverksamheten till Edane har man skissat på att bygga ut förskoleverksamheten till tre avdelningar och i så fall flytta förskolan Tallen till Vikene.

När det gäller Jössefors/Sulvik-området har förvaltningen utrett vad det skulle innebära att flytta förskoleavdelningen i Fiskevik till Sulvik. Plus att flytta skolverksamheten från Sulvik till Jössefors skola och bygga ut den för att få plats med alla elever.

Den nyaste delen av Sulviks skola skulle då byggas om för förskoleverksamhet.

Höstterminen 2017

Genomförs förändringarna skulle det vara möjligt till höstterminen 2017.

Men inte i något fall togs några beslut under onsdagen. Det som sker närmast är att frågan nu ska diskuteras ute i de politiska partierna. Efter det, om ett par veckor, kanske lite längre, ska utskottet diskutera frågan igen.

Så småningom går den vidare till kommunstyrelsen och slutligen till fullmäktige. Tidigare har politikerna sagt att ett avgörande beslut kommer tidigast vid fullmäktiges sammanträde i mars. Och det håller man fast vid.

Politikerna hade gett förvaltningen i uppdrag att titta på möjliga platser, om kommunen bestämmer sig för att bygga en ny högstadieskola som skulle ersätta dagens högstadieskolor.

– De presenterade tre platser som var tänkbara och som vi har att ta ställning till, sa Aina Wåhlund (S), ordförande i utskottet för Lärande och stöd, vid den presskonferens som hölls sent på onsdag eftermiddag efter utskottets sammanträde.

Ett av alternativen ligger i östra delen av hamnen, ungefär i linje med järnvägsstationen, den andra i västra delarna borta vid Arvika näringslivscentrum.

Tredje alternativet

I det tredje alternativet skulle man uppföra själva den nya skolbyggnaden i området ovanför Centralskolan. Men även använda dagens skolområde för skolans verksamhet.

Under onsdagens sammanträde togs inga beslut. Men om kommunen bygger en helt ny högstadieskola kommer man att bygga en för hela kommunen enligt Aina Wåhlund. Då finns det inte förutsättningar att ha kvar flera högstadieskolor.

Bygger man i kvarteret Hjorten beräknar man att en ny skola skulle kunna stå klar om 3-3,5 år. I hamnen bedöms det ta längre tid. Det som diskuterades var endast lokaliseringen av högstadieskolan, inte hur den skulle kunna se ut.

Övriga utredningar gällde skolorna i Jössefors och Sulvik, samt Vikene skola.

Titta på kostnader

Förvaltningen skulle titta på vad det kostar att bygga till Edane skola för att få plats med elever från Vikene skola. Man hade begärt en komplettering av tidigare utredning.

En utbyggnad av Edane skola med fyra klassrum, fyra grupprum och större matsal beräknas kosta åtta miljoner kronor. Den kostnaden omvandlas sen för skolans del till högre hyror för skollokalerna.

Flyttar skolverksamheten till Edane har man skissat på att bygga ut förskoleverksamheten till tre avdelningar och i så fall flytta förskolan Tallen till Vikene.

När det gäller Jössefors/Sulvik-området har förvaltningen utrett vad det skulle innebära att flytta förskoleavdelningen i Fiskevik till Sulvik. Plus att flytta skolverksamheten från Sulvik till Jössefors skola och bygga ut den för att få plats med alla elever.

Den nyaste delen av Sulviks skola skulle då byggas om för förskoleverksamhet.

Höstterminen 2017

Genomförs förändringarna skulle det vara möjligt till höstterminen 2017.

Men inte i något fall togs några beslut under onsdagen. Det som sker närmast är att frågan nu ska diskuteras ute i de politiska partierna. Efter det, om ett par veckor, kanske lite längre, ska utskottet diskutera frågan igen.

Så småningom går den vidare till kommunstyrelsen och slutligen till fullmäktige. Tidigare har politikerna sagt att ett avgörande beslut kommer tidigast vid fullmäktiges sammanträde i mars. Och det håller man fast vid.