2016-01-27 16:10

2016-01-27 16:13

Miljöprojektet Arvika-Stockholm inlett

ARVIKA

Nu har det första godståget från Fortum anlänt till omlastningsplatsen på Vik vad gäller projektet med sågspån till Värtaverket i Stockholm.

På Vik ska 27 vagnar lastas med sågspån för vidare transport till det nämnda kraftverket. I projektet deltar förutom slutkunden Fortum även Arvika kommun, Vänerbränsle AB, Moelven Edanesågen, Hilmer Andersson AB och Västvärmlands Lastbilscentral. Värtaverket kommer att minska koldioxidåtgången betydligt runt huvudstaden.

På Vik ska 27 vagnar lastas med sågspån för vidare transport till det nämnda kraftverket. I projektet deltar förutom slutkunden Fortum även Arvika kommun, Vänerbränsle AB, Moelven Edanesågen, Hilmer Andersson AB och Västvärmlands Lastbilscentral. Värtaverket kommer att minska koldioxidåtgången betydligt runt huvudstaden.