2016-01-22 12:13

2016-01-22 12:14

Ofog mot Kommunnät

ARVIKA: Påstridiga försäljare säger felaktiga saker

Fel. Oseriösa försäljningsmetoder tycks följa i fiberutbyggnadens spår.

Fibertjänst är ett av de företag som vill lägga fiber i Arvika. Fibertjänst är ett privat aktiebolag som enligt deras egen hemsida drivs av personer med bakgrund i bland annat Com hem, Tele2, TeliaSonera och kommunikationsoperatören Zitius (ägt av TeliaSonera). Man har flera priserbjudanden och säger att man bygger fiber i områden så snart tillräckligt många hushåll anmält intresse. Ju fler desto snabbare fiber.

Fibertjänst säljer sina tjänster genom bland annat dörrknackning. Nu vittnar dock personer som haft besök av Fibertjänst om oseriösa försäljningsmetoder.

Inte korrekt

En av de Arvikabor som haft besök av Fibertjänst är Taserudsbon Henrik Rask.

– De gör inte det här på ett helt korrekt sätt, de säljer genom att slänga skit på Arvika Kommunnät, säger Henrik.

Rask säger att han är opartisk inför vem eller vilka som ska lägga fiber, men han gillar inte Fibertjänst tillvägagångssätt som han anser vara påträngande. Försäljaren återkom flera gånger med innebörden att Rask skulle skriva på avtal och menade vid sista mötet att Arvika Kommunnät dragit sig ur detta område och att det lutade åt att endast Fibertjänst skulle gräva. Även när Henriks sambo var ensam hemma och bad försäljaren återkomma var denne framfusig.

– De säljer på att smutskasta andra. Hur ska de som inte är helt insatta kunna stå emot det här?

Oseriös

Från Arvika Kommunnät AB anser man att Fibertjänst har oseriösa försäljningsmetoder då man bland annat utnyttjar Kommunnäts hemsida där det står vilka som anmält intresse hos det kommunala bolaget.

– De letar upp de som har avtal med oss och de som anmält intresse till oss och säger att Kommunnät ska dra sig ur, säger Ola Nilsson, Arvika Kommunnät AB.

Fullmakt

Taserud och Degerängen tillhör de områden som haft besök av försäljare från Fibertjänst AB. Enligt Ola Nilsson har dessa försäljare dessutom med sig en fullmakt som säger sig häva Kommunnäts åtagande eftersom Kommunnät inte kommit i gång med grävning av fiber.

– Helt felaktigt en uppsägning som återkallar avtalet med oss och som enligt Fibertjänst innebär att kunden kan teckna ett avtal med Fibertjänst i stället. Vid andra tillfällen, vid informationsträffar, har de saklig information men när det gäller dörrknackningen handlar det om smutskastning av oss.

– För Arvika Kommunnät är det jätteviktigt att vi ger korrekt information, vi kommer ju att ha ett ansvar även efter att kunden är fiberansluten till skillnad mot Fibertjänst som säljer sitt nät efter att det är färdigbyggt.

Ursäkt för fel

Från Fibertjänst säger Anders Steen, placerad i Jonsered, så här om företagets försäljningsmetoder.

– Våra medarbetare, som idag är ute i Arvika, varken får eller kan någonsin uttala sig om en konkurrents eventuella byggplaner. Vi har givetvis ingen kunskap om detta, och är därtill enkom ute i området för att informera boenden om våra egna planer. Om någon boende i området upplever att vår personal sagt något sådant så vill vi givetvis komma i kontakt med vederbörande. Både för att korrigera eventuellt begånget fel samt be om ursäkt. Vi är i Arvika för att stanna, och det är oerhört viktigt att informationen från oss är saklig och korrekt.

Fibertjänst är ett av de företag som vill lägga fiber i Arvika. Fibertjänst är ett privat aktiebolag som enligt deras egen hemsida drivs av personer med bakgrund i bland annat Com hem, Tele2, TeliaSonera och kommunikationsoperatören Zitius (ägt av TeliaSonera). Man har flera priserbjudanden och säger att man bygger fiber i områden så snart tillräckligt många hushåll anmält intresse. Ju fler desto snabbare fiber.

Fibertjänst säljer sina tjänster genom bland annat dörrknackning. Nu vittnar dock personer som haft besök av Fibertjänst om oseriösa försäljningsmetoder.

Inte korrekt

En av de Arvikabor som haft besök av Fibertjänst är Taserudsbon Henrik Rask.

– De gör inte det här på ett helt korrekt sätt, de säljer genom att slänga skit på Arvika Kommunnät, säger Henrik.

Rask säger att han är opartisk inför vem eller vilka som ska lägga fiber, men han gillar inte Fibertjänst tillvägagångssätt som han anser vara påträngande. Försäljaren återkom flera gånger med innebörden att Rask skulle skriva på avtal och menade vid sista mötet att Arvika Kommunnät dragit sig ur detta område och att det lutade åt att endast Fibertjänst skulle gräva. Även när Henriks sambo var ensam hemma och bad försäljaren återkomma var denne framfusig.

– De säljer på att smutskasta andra. Hur ska de som inte är helt insatta kunna stå emot det här?

Oseriös

Från Arvika Kommunnät AB anser man att Fibertjänst har oseriösa försäljningsmetoder då man bland annat utnyttjar Kommunnäts hemsida där det står vilka som anmält intresse hos det kommunala bolaget.

– De letar upp de som har avtal med oss och de som anmält intresse till oss och säger att Kommunnät ska dra sig ur, säger Ola Nilsson, Arvika Kommunnät AB.

Fullmakt

Taserud och Degerängen tillhör de områden som haft besök av försäljare från Fibertjänst AB. Enligt Ola Nilsson har dessa försäljare dessutom med sig en fullmakt som säger sig häva Kommunnäts åtagande eftersom Kommunnät inte kommit i gång med grävning av fiber.

– Helt felaktigt en uppsägning som återkallar avtalet med oss och som enligt Fibertjänst innebär att kunden kan teckna ett avtal med Fibertjänst i stället. Vid andra tillfällen, vid informationsträffar, har de saklig information men när det gäller dörrknackningen handlar det om smutskastning av oss.

– För Arvika Kommunnät är det jätteviktigt att vi ger korrekt information, vi kommer ju att ha ett ansvar även efter att kunden är fiberansluten till skillnad mot Fibertjänst som säljer sitt nät efter att det är färdigbyggt.

Ursäkt för fel

Från Fibertjänst säger Anders Steen, placerad i Jonsered, så här om företagets försäljningsmetoder.

– Våra medarbetare, som idag är ute i Arvika, varken får eller kan någonsin uttala sig om en konkurrents eventuella byggplaner. Vi har givetvis ingen kunskap om detta, och är därtill enkom ute i området för att informera boenden om våra egna planer. Om någon boende i området upplever att vår personal sagt något sådant så vill vi givetvis komma i kontakt med vederbörande. Både för att korrigera eventuellt begånget fel samt be om ursäkt. Vi är i Arvika för att stanna, och det är oerhört viktigt att informationen från oss är saklig och korrekt.