2016-01-21 15:49

2016-01-21 15:49

Ska förtydliga vad kommunen kan erbjuda

CHARLOTTENBERG: Eda kommun har infört servicedeklarationer för delar av den kommunala verksamheten

Eda kommun har infört servicedeklarationer för tretton olika områden inom den kommunala verksamheten. Syftet är att tydliggöra vad kommuninvånarna kan förvänta sig när man använder sig av kommunens tjänster. Bygglov, renhållning, miljö och vinterväghållning är exempel på områden som berörs.

– Vi vill visa på vad kommunen har för åtaganden, det här har vi att leva upp till. Det är en beskrivning av hur det fungerar i dag, men det blir tydligare utåt, säger kommunalrådet Hans Nilsson (HEL).

Servicedeklarationer är ganska vanligt förekommande i kommuner och nu sällar sig även Eda kommun till de som har det.

Bygglov

– Det ska säkerställa att våra kommuninvånare får bästa möjliga service. Vi gör det här i dag också. Men nu har vi paketerat det vi gör på ett enkelt sätt tycker vi. När någon söker bygglov får de med sig en servicedeklaration, där det står tydligt vad du kan förvänta dig av kommunen. Vi jobbar på att förbättra företagsklimatet i kommunen och det här är även ett led i det, säger kommunens utvecklingschef Margareta Bergman.

Utformningen är densamma för samtliga servicedeklarationer, medan innehållet varierar utifrån vilka kommunala tjänster det handlar om. Man beskriver kort vad som är kommunens ansvar och i punktform redogör man sen för vad man som kommuninvånare kan förvänta sig inom respektive område.

Om vi fortsätter på exemplet bygglov sägs att beslut om bygglov ska meddelas inom tio veckor från det att kompletta ansökningshandlingar kommit in. Samtidigt innehåller servicedeklarationerna uppgifter om vad kommunen i sin tur förväntar sig av kommuninvånarna för att saker ska fungera.

– Det är en två-vägskommunikation. Det gäller att den som söker bygglov lämnar in handlingar som är fullständiga och korrekta för att vi ska kunna hålla tiderna, säger Hans Nilsson.

Ska bli fler

Flera stora verksamhetsområden inom kommunen, som äldreomsorgen, förskola och skola, saknas bland servicedeklarationerna.

– Det här kommer att rulla på allteftersom. Nu är 13 servicedeklarationer klara, sen kommer det att bli fler, säger Hans Nilsson.

Vad gör man som kommuninvånare om man inte tycker att kommunen lever upp till servicedeklarationerna?

– Ja, då är det viktigt att man talar om det för oss, så vi har möjlighet att förbättra oss, säger Margareta Bergman och hänvisar till möjligheterna att lämna in synpunkter till kommunen.

Kommunen har nyligen uppdaterat sina riktlinjer för synpunktshantering. Tidigare hette det klagomålshantering, men kommunen vill inte bara ha in klagomål, utan alla typer av synpunkter och även förslag på hur verksamhet kan förändras och förbättras. Förutom namnbytet har syftet med översynen varit att få en mer övergripande och likvärdig synpunktshantering inom hela den kommunala verksamheten.

Olika vägar

Synpunkter kan lämnas in via ett särskilt formulär som finns dels på kommunens hemsida, dels i Medborgarservice och ute i verksamheterna. Andra vägare som mejl och telefonsamtal går också bra.

De tretton områden/ tjänster som kommunen upprättat servicedeklarationer för är arbetsmarknadsenheten, bygglov, fakturor, flyktingmottagning, försörjningsstöd, HVB-hem, kost, miljö, räddningstjänst, renhållning, serveringstillstånd, tillgänglighet och bemötande, vinterväghållning.

– Vi vill visa på vad kommunen har för åtaganden, det här har vi att leva upp till. Det är en beskrivning av hur det fungerar i dag, men det blir tydligare utåt, säger kommunalrådet Hans Nilsson (HEL).

Servicedeklarationer är ganska vanligt förekommande i kommuner och nu sällar sig även Eda kommun till de som har det.

Bygglov

– Det ska säkerställa att våra kommuninvånare får bästa möjliga service. Vi gör det här i dag också. Men nu har vi paketerat det vi gör på ett enkelt sätt tycker vi. När någon söker bygglov får de med sig en servicedeklaration, där det står tydligt vad du kan förvänta dig av kommunen. Vi jobbar på att förbättra företagsklimatet i kommunen och det här är även ett led i det, säger kommunens utvecklingschef Margareta Bergman.

Utformningen är densamma för samtliga servicedeklarationer, medan innehållet varierar utifrån vilka kommunala tjänster det handlar om. Man beskriver kort vad som är kommunens ansvar och i punktform redogör man sen för vad man som kommuninvånare kan förvänta sig inom respektive område.

Om vi fortsätter på exemplet bygglov sägs att beslut om bygglov ska meddelas inom tio veckor från det att kompletta ansökningshandlingar kommit in. Samtidigt innehåller servicedeklarationerna uppgifter om vad kommunen i sin tur förväntar sig av kommuninvånarna för att saker ska fungera.

– Det är en två-vägskommunikation. Det gäller att den som söker bygglov lämnar in handlingar som är fullständiga och korrekta för att vi ska kunna hålla tiderna, säger Hans Nilsson.

Ska bli fler

Flera stora verksamhetsområden inom kommunen, som äldreomsorgen, förskola och skola, saknas bland servicedeklarationerna.

– Det här kommer att rulla på allteftersom. Nu är 13 servicedeklarationer klara, sen kommer det att bli fler, säger Hans Nilsson.

Vad gör man som kommuninvånare om man inte tycker att kommunen lever upp till servicedeklarationerna?

– Ja, då är det viktigt att man talar om det för oss, så vi har möjlighet att förbättra oss, säger Margareta Bergman och hänvisar till möjligheterna att lämna in synpunkter till kommunen.

Kommunen har nyligen uppdaterat sina riktlinjer för synpunktshantering. Tidigare hette det klagomålshantering, men kommunen vill inte bara ha in klagomål, utan alla typer av synpunkter och även förslag på hur verksamhet kan förändras och förbättras. Förutom namnbytet har syftet med översynen varit att få en mer övergripande och likvärdig synpunktshantering inom hela den kommunala verksamheten.

Olika vägar

Synpunkter kan lämnas in via ett särskilt formulär som finns dels på kommunens hemsida, dels i Medborgarservice och ute i verksamheterna. Andra vägare som mejl och telefonsamtal går också bra.

De tretton områden/ tjänster som kommunen upprättat servicedeklarationer för är arbetsmarknadsenheten, bygglov, fakturor, flyktingmottagning, försörjningsstöd, HVB-hem, kost, miljö, räddningstjänst, renhållning, serveringstillstånd, tillgänglighet och bemötande, vinterväghållning.