2016-01-21 13:27

2016-01-21 13:28

Hamnen, ny busshållplats och skolan berör många

ARVIKA/EDA: Olika sätt att lämna synpunkter på kommunens verksamhet

Under förra året kom det in drygt 60 synpunkter på den kommunala verksamheten via det särskilda formulär som är avsett för det på kommunens hemsida. Men Arvikaborna hör av sig till kommunen även på andra sätt. Inte minst om det är större händelser på gång som berör många, som hamnen, ny busshållplats vid torget eller den pågående skolutredningen.

På Arvika kommuns hemsida finns ett standardiserat formulär som man kan använda för att skriva ner synpunkter på kommunens samtliga verksamheter. Som synpunkt räknas både klagomål och beröm.

Drygt 60

Varje år görs en sammanställning av alla synpunkter som kommit in. Under 2015 var det 62 stycken, något färre än året innan.

Flest synpunkter, 18 stycken, har kommit till kommunledningsstaben. Därefter berörs vården och omsorgen 15, Arvika Fastighets AB 13, Lärande och stöds verksamhet och Arvika Teknik AB som vardera fått 8 synpunkter.

Flera vägar

– Det här är ett sätt. Ett särskilt formulär för att det ska vara lätt att lämna synpunkter. Men det finns många andra vägar, via mejl, telefonsamtal, medborgarförslag, samtal på stan, säger biträdande kommundirektör Anna Wikstrand som tillägger att kommunen ibland också aktivt går ut och frågar efter synpunkter.

– När det till exempel gäller hamnen har det kommit in jättemycket synpunkter.

Facebook har under senare år också kommit till som ett forum där man kan lämna synpunkter och ställa frågor till kommunen. Det brukar komma in några stycken i veckan berättar kommunikatör Emelie Röjeskog.

Vad får ni in?

– Det är väldigt blandat tycker jag. Aktuella frågor eller om någonting gått sönder.

Matavfall, snöröjning och fiber har till exempel varit uppe på tapeten nu senast.

Informationsenheten skickar vidare kommentarer/frågor till den enhet inom kommunen som berörs där ansvarig person får skriva ett svar som sedan läggs ut på Facebook.

Praktiska saker

Bland de 60-talet synpunkter som kom in via formuläret på kommunens hemsida i fjol handlade det rätt ofta om praktiska saker, större och mindre. Man påpekar brister i någon verksamhet, undrar varför saker inte åtgärdats, och föreslår förändringar. Utebliven asfaltering på en gata, belysning i elljusspår som inte fungerar, för få gungor för de minsta barnen på stadsparkens lekplats, ett mer praktiskt system för anmälan till simskolan, är några saker som tagits upp. Men också kommentarer och frågor angående hur man upplever att vården och omsorgen fungerar.

Det är synpunkter på kommunens dagliga verksamhet. Sen dyker det med jämna mellanrum upp specifika frågor som väcker mycket engagemang. Förslag på förändringar som kan komma att påverka många på ett eller annat sätt som till exempel dagens skolutredning. Eller vem minns inte debatten om en ny större busshållplats intill torget i Arvika.

Vid sådana tillfällen ökar inströmningen av synpunkter till kommunen via skrivelser, namninsamlingar, protestlistor, möten och olika kontakter med ansvariga för verksamheten. Det blir en intensiv debatt under en begränsad tid tills frågan är avgjord.

Hur tar kommunen vara på synpunkterna? Skrivelser och liknande är ofta adresserade till bestämda personer eller politiska organ. Synpunkter som kommer in via webbformuläret skickas vidare till den verksamhet det gäller och den som vill ska få ett personligt svar. Enligt kommunen vill man ha många synpunkter för att kunna utveckla servicen, det ingår som en del i underlaget för att göra förbättringar.

Så vad händer med dem?

– Om det är enklare saker så lagar vi och rättar till det på en gång. Man gör de åtgärder som anses rimliga. Ibland kan det vara så stora kostnader att vi inte har möjlighet att göra det innevarande år, säger Anna Wikstrand.

Ungefär hälften

Vården och omsorgen var den verksamhet som efter kommunledningsstaben fått in flest synpunkter under förra året. I ungefär hälften har man vidtagit åtgärder i den riktning som påpekats enligt verksamhetschefen Eva Nilsson.

Och övriga som inte åtgärdats?

– Det kan vara att vi gör en återkoppling på en fråga bara eller att vi tar kontakt och förklarar varför det är på ett visst sätt.

En samlad bild

När sammanställningen över årets synpunkter är klar går man igenom den.

– Då får vi en samlad bild. Är det flera synpunkter som rör samma sak, då kanske vi behöver titta närmare på det och se vad vi behöver göra åt det. Sen tar vi upp det i kvalitetsberättelsen och sammanfattar året som var och redovisar det för utskottet, säger Eva Nilsson.

Hela sammanställningen av synpunkter för 2015 finns publicerad på kommunens hemsida.

På Arvika kommuns hemsida finns ett standardiserat formulär som man kan använda för att skriva ner synpunkter på kommunens samtliga verksamheter. Som synpunkt räknas både klagomål och beröm.

Drygt 60

Varje år görs en sammanställning av alla synpunkter som kommit in. Under 2015 var det 62 stycken, något färre än året innan.

Flest synpunkter, 18 stycken, har kommit till kommunledningsstaben. Därefter berörs vården och omsorgen 15, Arvika Fastighets AB 13, Lärande och stöds verksamhet och Arvika Teknik AB som vardera fått 8 synpunkter.

Flera vägar

– Det här är ett sätt. Ett särskilt formulär för att det ska vara lätt att lämna synpunkter. Men det finns många andra vägar, via mejl, telefonsamtal, medborgarförslag, samtal på stan, säger biträdande kommundirektör Anna Wikstrand som tillägger att kommunen ibland också aktivt går ut och frågar efter synpunkter.

– När det till exempel gäller hamnen har det kommit in jättemycket synpunkter.

Facebook har under senare år också kommit till som ett forum där man kan lämna synpunkter och ställa frågor till kommunen. Det brukar komma in några stycken i veckan berättar kommunikatör Emelie Röjeskog.

Vad får ni in?

– Det är väldigt blandat tycker jag. Aktuella frågor eller om någonting gått sönder.

Matavfall, snöröjning och fiber har till exempel varit uppe på tapeten nu senast.

Informationsenheten skickar vidare kommentarer/frågor till den enhet inom kommunen som berörs där ansvarig person får skriva ett svar som sedan läggs ut på Facebook.

Praktiska saker

Bland de 60-talet synpunkter som kom in via formuläret på kommunens hemsida i fjol handlade det rätt ofta om praktiska saker, större och mindre. Man påpekar brister i någon verksamhet, undrar varför saker inte åtgärdats, och föreslår förändringar. Utebliven asfaltering på en gata, belysning i elljusspår som inte fungerar, för få gungor för de minsta barnen på stadsparkens lekplats, ett mer praktiskt system för anmälan till simskolan, är några saker som tagits upp. Men också kommentarer och frågor angående hur man upplever att vården och omsorgen fungerar.

Det är synpunkter på kommunens dagliga verksamhet. Sen dyker det med jämna mellanrum upp specifika frågor som väcker mycket engagemang. Förslag på förändringar som kan komma att påverka många på ett eller annat sätt som till exempel dagens skolutredning. Eller vem minns inte debatten om en ny större busshållplats intill torget i Arvika.

Vid sådana tillfällen ökar inströmningen av synpunkter till kommunen via skrivelser, namninsamlingar, protestlistor, möten och olika kontakter med ansvariga för verksamheten. Det blir en intensiv debatt under en begränsad tid tills frågan är avgjord.

Hur tar kommunen vara på synpunkterna? Skrivelser och liknande är ofta adresserade till bestämda personer eller politiska organ. Synpunkter som kommer in via webbformuläret skickas vidare till den verksamhet det gäller och den som vill ska få ett personligt svar. Enligt kommunen vill man ha många synpunkter för att kunna utveckla servicen, det ingår som en del i underlaget för att göra förbättringar.

Så vad händer med dem?

– Om det är enklare saker så lagar vi och rättar till det på en gång. Man gör de åtgärder som anses rimliga. Ibland kan det vara så stora kostnader att vi inte har möjlighet att göra det innevarande år, säger Anna Wikstrand.

Ungefär hälften

Vården och omsorgen var den verksamhet som efter kommunledningsstaben fått in flest synpunkter under förra året. I ungefär hälften har man vidtagit åtgärder i den riktning som påpekats enligt verksamhetschefen Eva Nilsson.

Och övriga som inte åtgärdats?

– Det kan vara att vi gör en återkoppling på en fråga bara eller att vi tar kontakt och förklarar varför det är på ett visst sätt.

En samlad bild

När sammanställningen över årets synpunkter är klar går man igenom den.

– Då får vi en samlad bild. Är det flera synpunkter som rör samma sak, då kanske vi behöver titta närmare på det och se vad vi behöver göra åt det. Sen tar vi upp det i kvalitetsberättelsen och sammanfattar året som var och redovisar det för utskottet, säger Eva Nilsson.

Hela sammanställningen av synpunkter för 2015 finns publicerad på kommunens hemsida.