2016-01-21 17:09

2016-01-21 17:09

Föräldrar är oroliga

ARVIKA: Pekar på problem med ny skolskjutsentreprenör

Den 14 december bytte Värmlandstrafik entreprenör för skolskjutsarna i Arvika kommun. Numera är det Nobina som kör barnen till skolan. Men det fungerar inte särskilt bra, tycker flera föräldrar i bland annat Brunskog.

I Brunskog var det tidigare Wikmans buss som stod för skolskjutsarna. Föräldrarna saknar tryggheten, flexibiliteten och kommunikationsmöjligheterna som det innebar att ha ett lokalt företag som transporterade deras barn till skolan.

Schemaändringar

Nobinas övertagande av skolskjutsarna har inte varit problemfritt. Första dagen var det barn som inte blev hämtade eftersom det blev missförstånd om vilka hållplatser som gällde. Men problemen har fortsatt nu efter jullovet och i Brunskog har bland annat föräldrarna Anders och Maria Neiker reagerat.

– Det vi främst vänder oss mot är att de (Nobina) verkar styra den pedagogiska verksamheten, säger Anders Neiker.

Han syftar på skoltiderna, som förändrats efter Nobinas övertagande. Familjens yngsta barn har fått längre skoldagar och enligt Anders Neiker är det skolskjutsentreprenören som har påverkat den situationen.

Rickard Eriksson, biträdande rektor vid Vikeneskolan, bekräftar att en smärre schemaförändring har gjorts, men att inte Nobina kan lastas för den.

– Det handlar om olyckliga omständigheter, en kommunikationsmiss, säger han.

Ett annat bekymmer är att Nobina, enligt föräldrarna, nekat barnen att ha med sig skidor i bussen.

– Så då är det skolbussen som ska avgöra om det blir skidåkning på gympan eller inte? Det var aldrig ett problem förut.

Oklar information

Anders Neiker ställer sig också frågande till att information om bland annat hållplatser och turändringar lämnas muntligt till barnen, inte till föräldrarna.

– Att ge muntlig information till en sexåring och en tioåring... Vi litar tyvärr inte riktigt på att barnen kommer ihåg och kan förmedla allt till oss.

Över huvudtaget saknas kontaktinformation, det är svårt för såväl föräldrar som skolan att få tag i chaufförerna eller andra kontaktpersoner.

– Vem ska man kontakta för schemaändring eller för sjukanmälan?

Barn missas

Fortfarande är det också problem med att barn då och då inte blir hämtade. Senast hände det i början av veckan, då en förälder stod och väntade med sitt barn vid angiven påstigningsplats i 20 minuter.

– Sedan körde jag honom till skolan själv. Vi bor en bit från hållplatsen och måste köra honom dit, men det krävs ju då att man vet när de kommer. Jag tror inte att jag var sen, vi var där innan de den tid det är sagt att han ska hämtas, säger föräldern.

Föräldrarna framhåller att de inte har några synpunkter på chaufförerna.

– Ingen skugga ska falla över dem, säger Anders Neiker, men påpekar att de uppenbarligen inte har fått rätt instruktioner om bland annat vart barn ska hämtas och lämnas.

– Vi har till och med fått frågan om andras barn, vart chauffören ska hämta upp dem.

Kommunens ansvar

Enligt Markus Bergman, skoltrafikchef vid Värmlandstrafik, har inga schemaändringar gjorts för att ta hänsyn till skolskjutsarna.

– Vi får schemaramar från kommunen för varje årskurs om när de börjar och slutar skolan. Utifrån det schemat planerar vi trafiken. I Arvika har vi inte ändrat något alls, säger han.

När det gäller information om tider och hållplatser hänvisar Markus Bergman till kommunen.

– Vi skickar ut informationen till kommunen som har ansvar för att fördela det till föräldrar och skola, sedan har ju kommunen sina rutiner, säger Markus Bergman.

Han konstaterar dock att skoltrafiken inte är statisk, saker händer och korrigeringar kan behövas.

– Men förändringar meddelas till kommunen på samma sätt, de har ansvaret för att informationen förs vidare.

Flera föräldrar har synpunkter på att det är svårt med kommunikationen. Vart ska de vända sig när det gäller till exempel schemaändringar eller om barnen är sjuka?

– Schemaramar ska ju gå via skolorna. Och skolbussen rullar ju, det är som en vanlig linje, säger Markus Bergman.

Det vill säga – bussen körs enligt den rutt som är bestämd, oavsett om det står någon där och väntar eller inte.

Att ett barn missades nu under veckan är inget han känner till, men han säger att han ska undersöka vad som kan ha hänt.

– Men har man frågor om trafiken och trafikstörningar, då är det Trafikupplysningen i Munkfors man ringer till. Är det andra frågor så vänder man sig till kommunen, säger han.

Säkerhetsfråga

Att barnen inte får ta med sig skidor på bussen har med säkerheten att göra. I de bussar som används för skoltrafik finns inga bagageutrymmen, de finns bara i några av de större bussarna.

– Det har egentligen ingenting med avtalet att göra, men av trafiksäkerhetsskäl kan vi inte ha lösa saker i bussen och i de här bussarna har vi inga bagageutrymmen, säger Markus Bergman.

Fungerar bra

På det stora hela tycker han ändå att övergången har gått bra.

– Det är 13 kommuner som vi hade en ny trafikstart i. Det ställs på sin spets allting när man byter entreprenör, men de kör ju efter den planering som är gjord. Generellt sett har det fungerat bra, säger han.

 

Fonot: Numret till Värmlandstrafiks trafikupplysning är 0771-32 32 00

I Brunskog var det tidigare Wikmans buss som stod för skolskjutsarna. Föräldrarna saknar tryggheten, flexibiliteten och kommunikationsmöjligheterna som det innebar att ha ett lokalt företag som transporterade deras barn till skolan.

Schemaändringar

Nobinas övertagande av skolskjutsarna har inte varit problemfritt. Första dagen var det barn som inte blev hämtade eftersom det blev missförstånd om vilka hållplatser som gällde. Men problemen har fortsatt nu efter jullovet och i Brunskog har bland annat föräldrarna Anders och Maria Neiker reagerat.

– Det vi främst vänder oss mot är att de (Nobina) verkar styra den pedagogiska verksamheten, säger Anders Neiker.

Han syftar på skoltiderna, som förändrats efter Nobinas övertagande. Familjens yngsta barn har fått längre skoldagar och enligt Anders Neiker är det skolskjutsentreprenören som har påverkat den situationen.

Rickard Eriksson, biträdande rektor vid Vikeneskolan, bekräftar att en smärre schemaförändring har gjorts, men att inte Nobina kan lastas för den.

– Det handlar om olyckliga omständigheter, en kommunikationsmiss, säger han.

Ett annat bekymmer är att Nobina, enligt föräldrarna, nekat barnen att ha med sig skidor i bussen.

– Så då är det skolbussen som ska avgöra om det blir skidåkning på gympan eller inte? Det var aldrig ett problem förut.

Oklar information

Anders Neiker ställer sig också frågande till att information om bland annat hållplatser och turändringar lämnas muntligt till barnen, inte till föräldrarna.

– Att ge muntlig information till en sexåring och en tioåring... Vi litar tyvärr inte riktigt på att barnen kommer ihåg och kan förmedla allt till oss.

Över huvudtaget saknas kontaktinformation, det är svårt för såväl föräldrar som skolan att få tag i chaufförerna eller andra kontaktpersoner.

– Vem ska man kontakta för schemaändring eller för sjukanmälan?

Barn missas

Fortfarande är det också problem med att barn då och då inte blir hämtade. Senast hände det i början av veckan, då en förälder stod och väntade med sitt barn vid angiven påstigningsplats i 20 minuter.

– Sedan körde jag honom till skolan själv. Vi bor en bit från hållplatsen och måste köra honom dit, men det krävs ju då att man vet när de kommer. Jag tror inte att jag var sen, vi var där innan de den tid det är sagt att han ska hämtas, säger föräldern.

Föräldrarna framhåller att de inte har några synpunkter på chaufförerna.

– Ingen skugga ska falla över dem, säger Anders Neiker, men påpekar att de uppenbarligen inte har fått rätt instruktioner om bland annat vart barn ska hämtas och lämnas.

– Vi har till och med fått frågan om andras barn, vart chauffören ska hämta upp dem.

Kommunens ansvar

Enligt Markus Bergman, skoltrafikchef vid Värmlandstrafik, har inga schemaändringar gjorts för att ta hänsyn till skolskjutsarna.

– Vi får schemaramar från kommunen för varje årskurs om när de börjar och slutar skolan. Utifrån det schemat planerar vi trafiken. I Arvika har vi inte ändrat något alls, säger han.

När det gäller information om tider och hållplatser hänvisar Markus Bergman till kommunen.

– Vi skickar ut informationen till kommunen som har ansvar för att fördela det till föräldrar och skola, sedan har ju kommunen sina rutiner, säger Markus Bergman.

Han konstaterar dock att skoltrafiken inte är statisk, saker händer och korrigeringar kan behövas.

– Men förändringar meddelas till kommunen på samma sätt, de har ansvaret för att informationen förs vidare.

Flera föräldrar har synpunkter på att det är svårt med kommunikationen. Vart ska de vända sig när det gäller till exempel schemaändringar eller om barnen är sjuka?

– Schemaramar ska ju gå via skolorna. Och skolbussen rullar ju, det är som en vanlig linje, säger Markus Bergman.

Det vill säga – bussen körs enligt den rutt som är bestämd, oavsett om det står någon där och väntar eller inte.

Att ett barn missades nu under veckan är inget han känner till, men han säger att han ska undersöka vad som kan ha hänt.

– Men har man frågor om trafiken och trafikstörningar, då är det Trafikupplysningen i Munkfors man ringer till. Är det andra frågor så vänder man sig till kommunen, säger han.

Säkerhetsfråga

Att barnen inte får ta med sig skidor på bussen har med säkerheten att göra. I de bussar som används för skoltrafik finns inga bagageutrymmen, de finns bara i några av de större bussarna.

– Det har egentligen ingenting med avtalet att göra, men av trafiksäkerhetsskäl kan vi inte ha lösa saker i bussen och i de här bussarna har vi inga bagageutrymmen, säger Markus Bergman.

Fungerar bra

På det stora hela tycker han ändå att övergången har gått bra.

– Det är 13 kommuner som vi hade en ny trafikstart i. Det ställs på sin spets allting när man byter entreprenör, men de kör ju efter den planering som är gjord. Generellt sett har det fungerat bra, säger han.

 

Fonot: Numret till Värmlandstrafiks trafikupplysning är 0771-32 32 00