2016-01-21 09:52

2016-01-21 09:52

Arvika och Säffle ska samarbeta

ARVIKA: Arvika och Säffle samarbetar

Arvika och Säffle kommuner har bildat en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta med översvämningsfrågor.

Arvika kommun har inlett det praktiska arbetet med att bygga ett översvämningsskydd i och med att en spärrdamm är på väg att uppföras i trakterna av Ingesundsskolorna. Därefter ska en spärrdamm byggas i Västra Sund samt, slutgiltigt, det stora översvämningsskyddet i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden.

Översvämningsproblematiken är dock inte löst i och med detta utan förutom klimatfrämjande åtgärder i stort kan det även komma att behövas andra åtgärder längs Glafsfjorden, Byälven och centralt i Säffle.

– Bland annat har vi ju tidigare sett på det här med att röja vass, säger avgående kommunchefen i Arvika, JanÅke Hermansson.

Sjöfartsverket

För att förhindra och minska framtida översvämningar i Glafsfjorden och Byälven har därför en gemensam arbetsgrupp mellan Arvika och Säffle kommuner bildats.

En annan orsak till arbetsgruppens tillkomst är att ett tidigare samarbete mellan de två kommunerna samt Sjöfartsverket mer eller mindre rann ut i sanden för ett par år sedan. I Säffle finns ju bland annat en sluss som Sjöfartsverket ansvarar för och det var ett tag tänkt att Säffle kommun skulle överta denna.

– Enligt min åsikt ville inte Sjöfartsverket gå vidare med detta, säger JanÅke Hermansson.

Strömbron

Efter att frågan om det behövs ytterligare åtgärder kommit upp på nytt i höstas har alltså arbetsgruppen sett dagens ljus.

I Säffle är det mest fokus på om det behövs insatser/förbättringar av dammen vid Strömbron samt vid slussen. Även sly- och eller vassröjning – eventuell muddring – i Byälven ska ventileras. Allt med målet att öka genomströmningen av vatten i Byälven.

– Det här är ju stora åtgärder och det behövs bland annat en miljökonsekvensbeskrivning och då är det ju lättare om Arvika och Säffle samarbetar, säger Katrin Steverding, utredare på Säffle kommun.

Kostnader

Vem som ska göra vad, tidsplan och förstås kostnader för nämnda insatser är sådant som gruppen ska titta närmare på. Man ska även se över utredningar som redan gjorts samtidigt som man är helt fria att komma med nya förslag.

– Efter att vi gjort vår bedömning får vi dessutom ta en ny diskussion med Sjöfartsverket, säger Steverding. Vi tar upp det gamla arbetet igen kan man säga.

För Arvikas del ska bland annat säkerhetssamordnaren Ida Andersson och tekniska chefen på Arvika Teknik AB, Elin Alsterhag, ingå i gruppen.

Arvika kommun har inlett det praktiska arbetet med att bygga ett översvämningsskydd i och med att en spärrdamm är på väg att uppföras i trakterna av Ingesundsskolorna. Därefter ska en spärrdamm byggas i Västra Sund samt, slutgiltigt, det stora översvämningsskyddet i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden.

Översvämningsproblematiken är dock inte löst i och med detta utan förutom klimatfrämjande åtgärder i stort kan det även komma att behövas andra åtgärder längs Glafsfjorden, Byälven och centralt i Säffle.

– Bland annat har vi ju tidigare sett på det här med att röja vass, säger avgående kommunchefen i Arvika, JanÅke Hermansson.

Sjöfartsverket

För att förhindra och minska framtida översvämningar i Glafsfjorden och Byälven har därför en gemensam arbetsgrupp mellan Arvika och Säffle kommuner bildats.

En annan orsak till arbetsgruppens tillkomst är att ett tidigare samarbete mellan de två kommunerna samt Sjöfartsverket mer eller mindre rann ut i sanden för ett par år sedan. I Säffle finns ju bland annat en sluss som Sjöfartsverket ansvarar för och det var ett tag tänkt att Säffle kommun skulle överta denna.

– Enligt min åsikt ville inte Sjöfartsverket gå vidare med detta, säger JanÅke Hermansson.

Strömbron

Efter att frågan om det behövs ytterligare åtgärder kommit upp på nytt i höstas har alltså arbetsgruppen sett dagens ljus.

I Säffle är det mest fokus på om det behövs insatser/förbättringar av dammen vid Strömbron samt vid slussen. Även sly- och eller vassröjning – eventuell muddring – i Byälven ska ventileras. Allt med målet att öka genomströmningen av vatten i Byälven.

– Det här är ju stora åtgärder och det behövs bland annat en miljökonsekvensbeskrivning och då är det ju lättare om Arvika och Säffle samarbetar, säger Katrin Steverding, utredare på Säffle kommun.

Kostnader

Vem som ska göra vad, tidsplan och förstås kostnader för nämnda insatser är sådant som gruppen ska titta närmare på. Man ska även se över utredningar som redan gjorts samtidigt som man är helt fria att komma med nya förslag.

– Efter att vi gjort vår bedömning får vi dessutom ta en ny diskussion med Sjöfartsverket, säger Steverding. Vi tar upp det gamla arbetet igen kan man säga.

För Arvikas del ska bland annat säkerhetssamordnaren Ida Andersson och tekniska chefen på Arvika Teknik AB, Elin Alsterhag, ingå i gruppen.